Styrelsemöte V - 2014-06-03

Förtjänsttecken:
Styrelsen har sedan hösten 2013 diskuterat och arbetat med införande av fler förtjänsttecken. Under mötet den 3/6 lades ett förslag på formgivning samt gradering fram. Förtjänsttecken ska delas ut till nationens funktionärer och förtroendemän beroende på antal terminers engagemang. Förslaget har tre valörer som alla ska hänga på bröstet i nationens band: brons (3 terminer), silver (5 terminer) och guld (7 terminer). Under styrelsemötet den 3/6 beslutade styrelsen att 1Q-electa Anna Jonsäll under sommaren ska ta fram färdiga förtjänsttecken.

Styrelseuppstart hösten 2014:
Styrelsen har nu fastslagit under vilka former samt vad som ska diskuteras under höstens styrelseuppstart. De punkter styrelsen ska diskutera under höstens uppstart är: Processkartläggningen, transparens och kommunikation, nationens styrning och ledning samt arbeta fram en verksamhetsplan. 

Statusuppdatering processkartläggning:
På grund av tidsbrist inom den grupp som arbetar med processarbetet har inte så stora framsteg som vore önskvärt gjorts. I nuläget ser det ut som att de planerade åtgärderna för hösten 2014 inte kommer kunna genomföras. 

Styrelsen har tagit till sig kritiken rörande bristen på transparens i processen och kritiken rörande att ledning och styrning saknas i processen. Detta kommer att tas upp på styrelseuppstarten och fortsatt under hösten. 
Under hösten 2014 kommer även flera informations/diskussionsmöten om processarbetet hållas. Mer fokus kommer också läggas på att undersöka varuförsörjningen. 

Har du fler frågor eller vill veta mer? Kontakta styrelsen ordförande tillika nationens förste kurator Mattias Bergman på 1q@norrlandsnation.se

Öppettider

KANSLIET

Tisdag
Fredag
15-17
11-14

Orvars Krog

Måndag
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...