Styrelsemöte V - 2014-06-03

Förtjänsttecken:
Styrelsen har sedan hösten 2013 diskuterat och arbetat med införande av fler förtjänsttecken. Under mötet den 3/6 lades ett förslag på formgivning samt gradering fram. Förtjänsttecken ska delas ut till nationens funktionärer och förtroendemän beroende på antal terminers engagemang. Förslaget har tre valörer som alla ska hänga på bröstet i nationens band: brons (3 terminer), silver (5 terminer) och guld (7 terminer). Under styrelsemötet den 3/6 beslutade styrelsen att 1Q-electa Anna Jonsäll under sommaren ska ta fram färdiga förtjänsttecken.

Styrelseuppstart hösten 2014:
Styrelsen har nu fastslagit under vilka former samt vad som ska diskuteras under höstens styrelseuppstart. De punkter styrelsen ska diskutera under höstens uppstart är: Processkartläggningen, transparens och kommunikation, nationens styrning och ledning samt arbeta fram en verksamhetsplan. 

Statusuppdatering processkartläggning:
På grund av tidsbrist inom den grupp som arbetar med processarbetet har inte så stora framsteg som vore önskvärt gjorts. I nuläget ser det ut som att de planerade åtgärderna för hösten 2014 inte kommer kunna genomföras. 

Styrelsen har tagit till sig kritiken rörande bristen på transparens i processen och kritiken rörande att ledning och styrning saknas i processen. Detta kommer att tas upp på styrelseuppstarten och fortsatt under hösten. 
Under hösten 2014 kommer även flera informations/diskussionsmöten om processarbetet hållas. Mer fokus kommer också läggas på att undersöka varuförsörjningen. 

Har du fler frågor eller vill veta mer? Kontakta styrelsen ordförande tillika nationens förste kurator Mattias Bergman på 1q@norrlandsnation.se

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...