Inspektor em Stig Strömholms 80-års-jubiléum

Krönika över en festlighet: Krönikören deltar tillsammans med förste kurator Jonas, inspektor Tore och flera andra högvälborna norrlänningar i det officiella firandet av tidigare inspektor Stig Strömholms 80-årsdag.
16 september 2011

Nationskrönikören anländer per cykel till Universitetshuset, iförd garderobens mörkaste kostym, mån att smälta in i den stundande högtidligheten. Cykeln parkeras, och in i Universitetshuset tågar före krönikören en biskop och tre japanska turister. Krönikören väljer att följa den festklädde biskopen upp till det bombastiska husets övervåning. Inspektor Tore står nära ingången till Kanslerrummet, där självaste födelsedagsbarnet ryktas vänta in det angivna klockslaget i detta nu! Krönikören sällar sig till inspektor och finner bredvid honom proinspektor Cecilia. De båda hälsar vänskapligt på många av de hundratalet gäster som kommit för att fira Stig Strömholm, professor, inspektor, rektor, med mera emeritus, och förste kurator Jonas och jag bildar tillsammans med dessa två nationens visaste, den norrländskaste delen av gratulanderna. Många är gästerna, som verkar ha rest till från hela den lärda värld som Strömholm gjort ett bestående intryck i, vilket snart ska visa sig.

Till slut öppnas dörrarna, och vi strömmar in i Kanslerrummet förbi två marskalkar som ser misstänkt norrländska ut – när det behövs finfolk i frack och studentmössa är det uppenbarligen Norrlands man ringer! Jojo.

I Kanslerrummet hälsas vi alla välkomna av Rector Magnificus, som håller ett storartat tal som låter oss skymta toppen på det isberg som är Stig Strömholms totemiska yrkesgärning. De många gästerna nickar och tackar och hurrar så subtilt som stämningen påbjuder, och ordet lämnas till en professor i nordiska språk som berättar att han nu avslutat arbetet i en kommitté, som syftat till att göra en bibliografi över allt vad Stig Strömholm skrivit under sitt liv! Denna grafi är heltäckande, börjar vid den första insändaren i Vi Ungas Tidning från fyrtiotalet, och sträcker sig över hans skönlitterära verk och kulminerar i den herkuliska mängd verk artiklar och avhandlingar och andra akademiska texter som Stig Strömholm producerat. Själva bibliografin är i sig en mycket gedigen lunta, och ett exemplar överräckes i halvfranskt skick till födelsedagsbarnet, som mottager den under åhöran av salens värdiga jubel. Härnäst hålls ett långt gratulationstal till hans ära, denna gång på det enda språk som verkligen passar sig i salen, latin, och en utvald skara nickar på de rätta ställena medan övriga istället vässar öronen när Stig Strömholm nu själv äntrar talarstolen. Han håller ett tal där han tackar universitetet, och reflekterar en stund över bibliografin – den kom inte helt överraskande eftersom han konsulterats mycket och länge under dess tillblivelse. Han har också funderat över prospektet att skriva memoarer, men påpekar att denna ack så heltäckande bibliografi kanske istället skulle kunna sägas utgöra just en biografi över honom, därtill en av de mest objektiva sådana man kunde tänka sig. Således får de som vill veta vem han var hålla till godo med denna, då det han därigenom sagt är det han finner värt att berätta om sig själv.

Gratulationerna fortsätter i mer uppsluppen form, bubbel och snittar. Förste kurator överräcker Norrlands nations present till Stig, vilket är en graverad skylt av mässing som låter läsa ”STRÖMHOLMS SAL” – på detta sätt meddelar man att det konferensrum som tidigare i sann norrländsk jante-anda kallats blott K1 nu ska kallas som skylten påbjuder.

Härnäst rinner firandet för krönikörens del över i några nyfikna samtal med en skock professorer, innan det är dags för dagens nästa begivenhet, och en rask marsch i sommardagen leder till nationen.
 
Er tillgivne,
Nationskrönikör Henrik

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...