Höstens reccegask på Norrlands nation

Krönika över höstens reccegask på Norrlands nation
16 september 2011

Det är en halvljum septemberdag, och Norrlands nation ordnar reccegask. När krönikören anländer står uppklädda ynglingar i fundersamma skaror på stentrappen ut mot ån, och det står snart klart att de är lite osäkra på om man verkligen får gå in än. Krönikörens fasta steg banar väg genom den fjuniga tveksamheten, och snart är alla tryggt välkomnade till gasken av 2Q och GV uppe i trapphallens marmorprakt. Med förfördrinksglas i hand står en stor skara norrlänningar på balkongen och minglar hövligt. Innan isen hinner brytas av att någon gör något så där skojigt som bara Mauro kan göra det, är det dags att gå ner igen och ställa upp i det stora tåget bakom den norrländska fanan. En väldig skara reccar och några enstaka nationsgamlingar gör just detta, och ledet står uppställd två i bredd från Orvar till Kaniken.

När 2Q småningom anlänt och anser alla närvarande sätter fanan av i marsch, och den tvåhundrahövdade skaran norrlänningar därefter. Tåget går genom Uppsalas gränder upp mot universitetshuset, och Värmlands nation har fått samma idé men får hålla upp sitt tåg när norrlänningarna ska fram. Som sig bör. Upp till universitetshuset, där norrlänningarna vida utmannar alla andra genom sin fläskiga numerär, samtidigt som vi liksom de mindre nationerna högtidligen står uppställda med dragna fanor och snart defilerar in förbi den illustra skaran potentater från kår och kuratorskonvent på trappans topp.

Ett tusental reccar har snart samlats i universitetshusets aula. Vice Curator Curatorum Axel Hult är den förste att äska tystnad och hälsar rättframt välkommen och pratar om vikten att inte plugga för mycket när man ska utbilda sig. Därnäst orerar Rektor Magnificus: Vid universitetet är det alltid högt i tak, men ibland alltför nära till golvet. Förr (på hans tid får man förmoda) fanns här en professor Andreas Nordenhielm Norcopensis som lärde Karl XII ett och annat, och denne professor tyckte i mitten av 1600-talet att det var för mycket fest och för lite plugg vid universitet, därför stipulerade han ordning och reda i nationerna. Efter denna lärdom lär oss inspektor att vi ska utforska allt vad universitetet har att erbjuda… och att vi inte ska plugga alltför mycket när vi utbildar oss.

Uppsala barockorkester spelar Telemann, Snerkes nationskaplan talar fritt och kärleksbudskapligt, kom ihåg att inte plugga för mycket, damkören Errato sjunger acapella, mer Telemann, norrländska CC Anna Berntorp håller tal: Uppsala är den bästa staden, grattis till att just den blev vald av alla er! Anna har varit i Lund och där var det inte bra. Efter talet presenteras årets reccar, för Norrlands Nations del den högeligen välförtjänte Lars Jäger, vars pris motiveras med att han gjort förtjänstfulla insatser i föreningsliv, socialt och kulturellt på nationen, samt jobbat mycket och hårt. Hurra för Lars! Du har inte pluggat för mycket!

Väl åter på nationen, efter fanprocession och samlat återtåg, väntar ett nytt välkommen, denna gång av 1Q och GV, och härefter krönikörens tredje fördrink för dagen. Åter på balkongen minglas det med kraft, nu samlas folk i ständigt muterande cirklar, och en särdeles stor en bildas kring damerna som med målande gester diskuterar behåstorlekar. Förväntningarna småkokar i luften och som en man drar norrlänningarna in i salen när dörrarna slås upp! Honnörsfolket står vid läderstolarna i rummets mitt, idel lenkindade nykomlingar fyller upp salen och bara ett par längor där krönikören hamnat pryds av de gråsprängda äldre nationsaktiva. Stämningen stiger och gapskratten gör inte takfrisens stränga ordspråk rättvisa; samtliga tycks nu vissa om en kväll fylld av norrländsk gemyt, speglad i norrländska dryckers sanningsspegel.

När vi av talaren fått veta vad vi inte får göra i fråga om bordsskålar, och annan spontan huliganism, träder 1Q Jonas upp på talarpodiet och håller välkomsttal! Han tänker inte berätta att löven var gulare förr, berättar han, inte heller att det var bättre fart och mer liv. Förr. Nej, detta skonar han oss från, ja han berättar och berättar men får inget sagt, får vi veta, och vi förstår nu att han faktiskt kanske inte berättar ändå! Men till slut vill han hälsa oss alla in i framtiden och välkomna till gasken, och glada blir vi! Skål med 1Q, än är det kanske lite stillsamt på gasken, knäpptysta bordsskålar höjer stämningen lokalt, ute i salen är mumlet försynt men stadigt.

Så får årets recce Lars Jäger tala till sina medreccar, han talar kort och väl. Extra presenter gives honom av kuratelet, bland annat de nya nationsmanschettknapparna som pryds av nationsvapnet – nu ännu flottare! På krönikörens bordslänga stiger stämningen nu fort, om än det blir en lätt pinsam stämning när en synnerligen lokal skulptur av för ändamålet insamlade snapsglas rasar samman. CM emerita rodnar klädsamt under den salsvida applåden som följer. Snart bärs huvudrätten in, tallrik för tallrik, och glaserade rotfrukter med tjälknöl låter sig synnerligen väl smaka, särskilt som nationens kök för tillfället inte kunnat användas och denna utsökta mat således trollats fram med knäna av nationens allpotenta gillevärdskap.

Norrlandskören sjunger både Beatles och smäktande, feststämningen visar sig i skratt och vilda applåder efter framförandena, och plats görs för recceförman Tobias Karls… Larsson på scenen. Han framställer minnen från sin egen reccetid, den verkar häftig och skojig som en välansad facebookprofil, och åtnjuter härmed en magnifik applåd. Mer prat tillåts, fler sånger sjungs, och härnäst blir det konferens i en (akademisk) kvart. Krönikören minglar runt, pratar palt med inspektor och dricker INTE ur medhavd plunta på herrtoaletten.

Gasken tar ny fart och efter mingel och efter efterrätt är det dags för inspektor Tore Frängsmyrs tacktal – hans sista tacktal på en reccegask. Det är inte lätt att komma hit upp och prata i mörker, säger Tore, varvid en arsenal av hjälpande andar förser honom med mick och scenljus, till ljudet av en applåd. Han börjar om, och här tecknat såsom krönikören nedtecknade och minns det, med förlov för att ingenting återgivet alls kan göra rättvisa åt ett med inspektors fullständiga myndighet talat tal:

Kära norrlänningar, gäster och recentiorer. Det är ett privilegium att plugga i Uppsala och att vara medlem av Norrlands nation. Före 1477 fanns det inget universitet här, före 1650 ingen nation för norrlänningar, före 1870 inga kvinnliga studenter. Ville man studera på 1200-talet fick man gå till fots till kontinenten, exempelvis till Paris. Det kunde ta ett halvår. Men för 534 år sedan grundades ett universitet i Uppsala. Vid detta universitet talades latin som akademiskt umgängesspråk. Moderna språk studerades bara via språkmästare på ungefär samma sätt som man idag lär sig ridning eller fäktning. Carl von Linné erbjöds en professur i Holland, men tackade nej då han lovat sin fästmö och svärfar att komma hem till Sverige efter tre år i utlandet. I längden kom som sagt kvinnor in vid universitetet, men fick inledningsvis inte studera sådant som krävde en högre sorts tänkande, exempelvis teologi eller juridik, ety kvinnans hjärna ansågs anpassad till annat. Recentior är ett ord som betyder nyare. Förr sa man, apropå studenter i allmänhet, att man ”låg” vid universitet. Gör inte det. Särskilt inte på förmiddagarna. Tack så, för allt.

Tores tal nedkallar en orkanapplåd som aldrig riktigt vill ta slut, en stark kontrast mot den totala tystnad som helt förhärskat medan han talat. När han satt sig kommer punschen, ljuv och sval, och på sina håll i salen börjar bacchi buller och tumult bli allt oregerligare. Sorlet är högljutt och glatt och onykterheten epidemisk, och detta är läget när nationens spexensemble gör entré. På nyskapande manér framställs en show med yviga gester och slapstick, vilken både roar och är alldeles lagom kort.

Så sjungs O Gamla Klang, det groggas i Gula Salongen för de som minsann är något, medan resten får rocka loss ute på släppet eller i Alternativkammaren. De sittande skingrar sig och drar sig till grogg eller discodunk beroende på ålder och kondition, och under Norrlands nations höga tak roar sig ett tusental personer natten ut, och krönikörens fötter är redan trötta när 1Q väljer kvällens sista låt och ger ny fart till dansgolvet; Don’t Stop Believing med Journey.

Därmed slutar en reccegask för ett 352:a universitetsårs norrländska reccar.
 
Er tillgivne,

Nationskrönikör Henrik

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...