Landskap I

Det här är en krönika över ett landskap, och är inte så heltäckande (dock förhoppningsvis korrekt) som landskapsprotokollet, därtill en smula mindre kåserande än krönikor om fester. Den är också mycket lång men avser att för den som inte var på landskapet återskapa en bild av hur diskussioner gick och hur stämningen var. Korrektur eller åsikter om vinklingar som är olyckliga, även förslag om sådant som fattas, är mycket välkommet.
27 september 2011, Gamla Salen

Krönikören anländer till Gamla salen en god halvtimme före landskapets officiella öppnande, tillsammans med ytterligare två norrlänningar. Stolar i stolta mängder står uppställda och kuratorerna har för en gångs skull placerat sig på en låg scen och spanar därmed inte så högt över norrlänningarna, som i spridda skockar anländer till salen medan krönikören och hans kamrater laddar upp med chips och nogsam genomläsning av dagsprogrammet. Det ser ut att bli ett snabbt landskap med effektivitet i kurvorna och schvung i kuratorsklubbarmen.

Salen blir sakta välfylld, säkert för det timande andrekuratorsvalet i vilket två välrenommerade kandidater tävlar. Proinspektor Cecilia anländer även hon i god tid, men med hes röst och sätter sig bekvämt i tillbörlig ordning på den flottaste stolen framme till höger om presidiet.

Landskapet börjar med de vanliga orden om hur man röstar och hur det ska gå till. Formalian räknas fram med justeringsmän, rösträknare, kallelse, adjungeringar, och föredragningslistan passerar utan väggupp och leder in på meddelanden. Kuratorerna har varit och representerat i hela det svenska stormaktsväldets gamla utsträckning, ja allt från futtigare Uppsalanationers gasker till fester i Tyskland, från vår egen Reccegask till angermannalagets TexMex. Recentiorsmottagningen har gått bra, recentiorsförman Tobias Larsson får välförtjänt beröm, och gasker och fester har av nationen hållits med minimalt med mankemang trots stora kökets utdragna renovering. Inspektor Tore Frängsmyr har nu avgått och en ny ska väljas – i höst hålls inspektorsskiftesbal istället för vanlig höstfest – snart timar urtima landskap!

Andrekurator meddelar att 750 personer var inne på reccegasken och 1219 på Samarret, och att det snart vankas Härkgask. Sommarorvar var stängt nu i somras på grund av delvis renovering av golv och bar i Orvars krog.

Kommunikationsskattmästaren Lena W Jansson berättar att hennes unga nämnd har tagit itu med många frågor, och bland annat kommer att presentera en kommunikationsstrategi under våren. Det ska också göras en ny webplats för nationen, med ett av sina huvudsyften att fler människor ska kunna bidra med innehåll till hemsidan. Hon redogör för ett förslag till reglemente för sagda nämnd, och finner att landskapet tycker att förslaget är bra eftersom det inte finns några synpunkter.

Jon Strid, nationsstyrelsen, pratar om åtgärder för timanställd personal. En av dem är att se över hur klubbverk och kuratel utbildas som personalhanterare, löner och annat ses över, även om det tycks vara personalhanterarutbildningen som är det enda som än så länge är genomfört.
Rickard Samuelsson, seniorskollegiets ordförande, pratar för folk som känner att de är studenter, men som vet att de inte är det, eftersom de är norrlänningar till nationsskapet, men inte längre studerar. Ansökan till detta mycket användbara och kamratliga nätverk ska göras senast 10 oktober.

Barmästaren berättar att man måste hålla i sin biljett till landskapssexan eftersom den är ens enda chans att få dryck.

CC Anna Berntorp framhåller att hon vill ha nomineringar till Årets Uppsalastudent.

Rapport om nyinskrivna. 1504 nya medlemmar. 8059 totalt! Extra många har alltså valt att stanna kvar i nationen eftersom inskrivningsantalet är lika som tidigare. Gigantisk applåd för föreningarna, KU och alla andra medlemmar som gjort detta möjligt!

Ekonomisk rapport. I stort har det gått som vanligt men renoveringen blev dyr. Ingen är förvånad och rapporten läggs till handlingarna. Muntration uppstår när 2Q får Nigeriamail som poppar upp under redovisningen. Håkan Falk och Malin Sjöberg-Högrell tar över, inför punkten ”Äskande om medel för köksrenoveringen”. Återberättar den gamla fina fabeln om när renoveringen skulle varit klar. Det blev dyrare för att det var mycket betong, det blev dyrare på grund av okända skador och förlängd torkning. Det punkten handlar om är att äska mer pengar till ändrings- och tilläggsarbeten. Det diskuteras varför det inte fanns så mycket ritningar på nationshuset och svaret är att ingen av de ansvariga för detta slarv finns här idag, de har dragit bort från vin och sång. De kunniga säger att det finns mycket pengar i fonden, att det som äskas nu är lite i sammanhanget. Äskandet godkänns, ingen däremot.

NNFK redovisar sin vinst och verksamhet. Malin Sjöberg-Högrell står kvar och förklarar vad nationsbolaget egentligen är för något. Det går bra nu! Det ställs en fråga (av krönikören) om hur det står till med att samsandet mellan nation och bolag på de åtråvärda helgkvällarna i nationshuset – hade nationen kunnat tjäna dessa pengar istället för NNFK? Malin förklarar att NNFK tjänar mer pengar per uthyrning än nationen, och även om man från början bara tänkt hyra ut huset när det annars var ledigt så är det många nu som vill hyra lokalerna, och därför hyr man gärna ut dem. NNFK hoppas i längden skaffa in så mycket pengar att man kan få råd med seriösa investeringar, exempelvis att hindra att nationen rasar ner i ån.

Aktivitetsplan. Anna Berntorp berättar om vackra, storslagna visioner för vad nationen ska göra. Visionen är storslaget formulerad och förklarar utan detaljer att vi ska ha en bra verksamhet! Man har dessutom kommit fram till flera konkreta åtgärder: Till biblioteket har vi skaffat möbler, böcker och nytänkande bibliotekarie, gällande arbetssituationen för engagerade så har fler engagerade människor efterlysts via NV, där förmånerna tydligt belystes. Heltidarnas synlighet har ökats, och man har också kunnat iaktta konkurrenssituationer på kuratorsvalen och flera andra val. Flera frikorts- och arbetskurser har hållits, heltidarna har utbildats bättre. Fler mellanchefer har efterfrågats och har implementerats via pubvärdssystemet. Gällande översikt av belöningssystem så har kolossens lerfötter sakta börjat vandra, och flera temadagar och styrelsediskussioner hållits om saken. Man har inte genomfört internetröstning till landskapen, men däremot systemet med tre landskap per termin. Mycket anslag har synts till om vilka som ställer upp i konkurrensval. Anna pratar väldigt fort och salen lyssnar med blickarna mot powerpointen. Kommunikationsnämnd och revisionsutskott är inrättade, man har inte gjort de uppskissade evangeliska hembygdsresorna till gymnasieskolor i norr, men man har gjort lite fler jippon under reccemottagningarna! Man har lagt press på KK att inte begränsa de möjliga marknadsföringssätten. Anna, förutvarande 1Q, tackar till sist för sig genom en powerpointslide, som tackar oss alla för att hennes år som 1Q var så kul. Stor applåd följer och 1Q-Jonas klubbar vidare.

Val. Spänningen stiger till klimaktiska nivåer! Först ska en ledamot i nationsstyrelsen väljas. Malin Sjöblom-Högrell ansöker sedan Ros-Marie Lewicki avgått. Det ifrågasätts om man verkligen ska vara både i NNFK:s styrelse och nationens. Malin hävdar att det är en bra sak om det är så. Båda har samma mål, och det är sagt att det ska vara så. Frågeställaren menar att man ändå är adjungerad till nationsstyrelsen som ledamot i NNFK:s styrelse. Ingen votering, Malin väljs med acklamation.

Jonas Björlin vill bli stipendiesekreterare och använder maximalt få ord i sin skriftliga ansökan. Detta visar sig vara framgångsrikt och han blir vald.

Val av tre ledamöter i bostadsstiftelsens styrelse. Rickard Samuelsson, Peter Bengtsson och Nina Nordin söker och väljs. Därefter fyllnadsval till dito – Björn Fredriksson, Ella Ollonen och Andreas Stetenfeldt söker och väljs.

Paus påbjuds och i tjugo minuter minglar nationsmedlemmarna runt och skaffar biljetter till sexan (endast ett fåtal finns kvar) och godis och kaffe och wienerbröd. Kandidaterna till 2Q-valet ser nervösa ut och ses skaka händer.

Besvärsnämndens Niklas Elofsson pratar inför landskapet och ber om en ändring i besvärsnämndens reglemente. Mattias Bergman presenterar en dito för arrangemangsutskottet. Båda tycks vara genomtänkta formaliteter som underlättar respektive arbetsgrupps arbete. Båda godkänns efter kortast möjlig diskussion.

Andrekuratorsval. Spänningen i rummet har nu stigit till bibliska nivåer! Anders Furu lottas att tala först och mikrofonen rättas omständigt till. Han förklarar att han för snart fyra år sedan sökte till Orvarvärd. Han vill, med sitt eget ordval klyschigt, fråga norrlänningarna inte vad nationen kan göra för honom, utan vad han kan göra för nationen. Efter dessa fyra år söker han till 2Q, och säger att han söker nu för att det är det han känner att han kan göra för nationen nu. Han har läst ekonomi- och personalvetarkurser, varit mycket engagerad på nationen, gjort militärtjänst med ledaransvar och känner sig nu redo och lämpad att bli 2Q. Den största anledningen att han söker är att han är en människa som vill göra något åt saker han tycker är fel, att han inte vill stå bredvid. Nationen har gett honom mycket, även om det finns saker att förbättra. Arbetsmiljön kan förbättras, det ska vara mer meriterande och engagerande att engagera sig i nationen. En liten andel av 8000 medlemmar är aktiva i nationen, han vill verka för att få fler aktiva och inte bara medlemmar. Bra med författningsdomstol och kompetent folk invalt i nämnder och utskott, bra att granskningsnämnden är borta. Det viktigaste nationen har att göra är att bli bättre på att faktiskt uppskatta de som engagerar sig, både att se till att folk som skulle kunna engagera sig gör det, men också att se till att folk som redan är engagerade fortsätter vara det. Klubbverket ska få rimligare arbetsförhållanden genom tex pubvärdar och tekniska föreståndare, alltså en systematisk och delegerande arbetsupplättning hellre än en upphackad via ersättare när man är alltför trött. Funderar på att prata vidare men gör inte det, lämnar öppet för frågor.

Mauro Marino. Uppväxt i Solna stad i Stockholm. Läste företagsekonomi på gymnasiet och kom sedan direkt till Uppsala. Funderade på nationsvalet när han kom hit, gick till alla nationer. På Norrlands blev han fasthuggen av en KU-ledamot som övertygade honom om att Norrlands var platsen han skulle spendera sin studietid på.

2010 bästa året i Mauros liv. Rickard och Nina var starka förebilder som kuratorer. De gav en bild av hur kul det var att vara kurator. Nina lärde honom att med en bra chef så är ingenting omöjligt och varje dag på jobbet en fest. Under våren nu blev han övertygad om att han ville söka till andrekurator. Han vill det för att han tycker att det skulle vara roligt. Han skulle bli en bra andrekurator för att han är en naturlig ledare, erfarenhet som rugbytränare, han jobbar hårt och gärna. Han håller sig kort.

Efter en frågestund talar valnämnden. 1Q berättar att valnämnden föreslagit båda men förordat Mauro. Bergman läser innantill att han ”med hänsyn till hans lyhördhet, professionalism och ledarskapsförmågor är mer lämplig”. Efter frågan om specifikation att kandidaterna var mycket likvärdiga men att man när man undersökt personerna i detalj funnit nämnda tre punkter. Det frågas om inte motiveringen är väldigt subjektiv. Bergman säger att det är är så objektivt man kunnat göra det. Det kan verka subjektivt men de har gjort så gott de kunnat – man har utgått från frågan ”hur kommer den här personen att lösa uppdraget utifrån de personliga egenskaper som personen har?”

Röstningsreglerna gås igenom och kandidaterna sätter sig, 2Q drämmer till 1Q med rösturnan. Aj som fan, men skojigt. Röstningen vidtar och en väldig kö uppstår. Ingen paus, landskapet återupptas. Inga övriga frågor. Ordet blir fritt. Lars Jäger vill ha fler karlar i manskören. Lovisa Grängsjö påminner om radioprogrammet Norrsken på fredagar. KC Stefan berättar att det endast finns ett fåtal biljetter kvar till landskapssexan. Förstren Sara Ollonen berättar att man är väldigt välkommen till Härken. Anna-Lotta menar att vi behöver ha ALLT i bestick- rack- och porslinsväg på nationen – leta i vrårna och lämna till disken. Storkarl (visst jubel förkunnar hans entré) Tobias meddelar att Birkarlarna renoverat sin föreningslokal. 1Q berättar att det nu finns en nationsnål inkransad i brons för seniorsmedlemmar! Hurrom! Dessutom finns det nya, ännu flottare manschettknappar. 2Q håller upp dem och vi är vissa om att de är så groteskt snygga som vi faktiskt förtjänar. De säljs från och med imorgon i kansliet. Nu finns det också halsband med samma motiv för damer, allt i silver! Stor applåd och hurra!

Resultatet av röstningen är inte framme än, och luften måste ju ändå fyllas. 1Q Jonas, Anna Berntorp och Therez Olsson gör därför sitt bästa för att fylla upp luften med mer reklam för sådant de redan berättat om. Mest reklam om Årets Uppsalastudent. Nominera Mera! Niklas Elofsson blev utnämnd och fick åka på resa med entrepenörer och operasångare över hela världen. Otroligt stimulerande! Massor av pengar. 1Q tar över tråden och pratar om stipendier. Men han har inget att säga så stipendiesekreterare Tobias får prata. Han vet inte vad han ska prata om fast gör det ändå, men så fort dörren öppnas och rösträknarna kommer in tystnar han och sätter sig.

Det ryts åt KC att han ska starta OH-apparaten. Detta gör han med ett manligt tryck på knappen.

Mauro Marino har vunnit. 1Q Jonas Andersson finner Mauro vald till 2Q för räkenskapsåret 2012.
Landskapet avslutas i god ordning av 1Q.
 
Er tillgivne,
Nationskrönikör Henrik

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...