Urtima Landskap: Inspektorsval

Landskap för val av ny inspektor och proinspektor: Ett ceremoniellt och historiskt landskap där en välförtjänt och enormt nationsengagerad universitetsstofil valdes till nationens inspektor
6 oktober 2011, Gula Salongen

Det är kallat till urtima landskap för val av ny inspektor. Den vittbesjungne Tore Frängsmyr har nyligen avgått och med platsen till förfogande har nationen inspekterat stadens tillgång på norrländska professorer och lektorer, värdiga väktare av den norrländska kulturen i Uppsala, som likt Gandalf nu ska stå på spången mot yttervärlden och skandera till förflackningens apostlar att de inte kommer förbi. Nu är det dags att välja, nu ska nationen ska inrätta sin 18:de inspektor.
På ett podium i den tömda Gulans Salong sitter kuratorer och nationssekreterare. Idel nationsgamlingar flockar sig in i salen, och mycket många nu aktiva, plus någon enstaka recce. Inalles är ett sextiotal personer närvarande. De blåguldiga sittningsstolarna fyller salen, artonhundratalsmöblerna är utkånkade i Gamla salen, och när klockan slår arton tystnar sorlet helt av sig själv, kanske i spänd förväntan, kanske av högtidlighet.

1Q Jonas Andersson hälsar välkommen och är omåttligt glad över att så många är här, särskilt att så många nya är det. Landskapet öppnas raskt tre minuter över heltimme, och formalian gås igenom – funktionärer väljs, kallelsen godkänns, inga punkter ska dryftas utöver val av inspektor och proinspektor.

Härefter förestår inspektorsval, och förutvarande inspektor Tore tar över klubban och ledarskapet för landskapet. Med vaken blick och raskt tonfall kallar han fram valnämndens ordförande som säger att en ansökan inkommit från Cecilia Pahlberg. Ingen har frågor till valnämndsordföranden om detta, Tore förklarar röstningen påbörjad, och den genomförs under stillsam ordning, trots den stora trängseln, och den kvalmiga luften.

Rösterna räknas högt. Samtliga 53 röster låter läsa ”Cecilia Pahlberg”. Ingen blank, ingen ogiltig, ingen avvikande.

Stående ovationer utbryter och varar en lång minut för nyvalda inspektor för Norrlands Nation: Cecilia Pahlberg. Så fort folk satt sig och den glada installanden bugat färdigt fortskrider presidenten Tore till proinspektorsval. Det konstateras att Cecilia får tacktala under Ordet Fritt.

Valnämndens ordförande Mattias Bergman berättar att den ansökande till proinspektorsposten heter  Mats Hjortberg. Inga frågor, röstning påbörjas.

Åter räknas rösterna högt. 55 röster för Mats, inga andra röster avges. Dånande ovationer igen!
Landskapet fortskrider till Ordet Fritt, och inspektor installanda Pahlberg stiger fram för att tala.

Norrlands Nation har varit hennes andra hem sedan 1975. Då var Torgny Segerstedt inspektor, och han var en respektingivande förebild. Stig Strömholm följde, och satt i 25 år, och hade den ytterligt goda egenskapen att han deltog i nästan allting, alla landskap, alla gasker. Tore satt i åtta år nu, och alla dessa tre är hennes stora förebilder. Hon är glad över att se alla här på landskapet, inte minst som representant för den äldre generationen – eller hur, Tore? Nej, de äldre håller sig unga tack vare engagemanget. Och ser man sig om i salongen ser man Nils Edéns porträtt, denne forne norrländske inspektor. Också han är en man att ta efter, eftersom han verkade för jämställdhet och jämlikhet i Sverige utöver allting annat han åstadkom – därtill är han släkt med Cecilia!

Starkt rörd tackar Cecilia för nationens förtroende. Hon kallar fram Mats, som ju händelsevis är uppvuxen i Norrbotten, som hon själv, i Tornedalen, som hon själv, i Övertorneå, som hon själv, och på samma gård som hon själv. Mats stiger fram, och talar med ödmjuk ton och kortfattat tacktal:

Mats kommer som sagt från Tornedalen, och han lärde känna Cecilia och Jan-Olof Pahlberg i mitten av sjuttiotalet, det blev fort en varm vänskap. Han berättar om sig, bland annat har han två döttrar, snälla (sic) tonårsdöttrar. Han ska dock just därför ta det lugnt i kväll med bubblet, ty den ena dottern ska hämtas i Stenhagen från rep med ett nystartat punkband. Han är glad över utmärkelsen, och tror att det kommer att bli bra, inte minst då både han och Cecilia är ovanligt roliga personer.

Inspektor emeritus Tore Frängsmyr tillägger innan landskapets avslutande att nämnde Nils Edén var statsminister under sitt inspektorat, vilket tycks vara en lärdom för hur långt man kan gå om man är norrlänning. Han avslutar landskapet, som inalles tagit en halvtimme, och den gratulerande församlingen rör sig till Inre Läsrummet för förfriskningar, ledda av nyvald inspektor och proinspektor.
 
Er tillgivne,
Nationskrönikör Henrik

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...