Landskap II

Det här är en krönika över ett landskap, och är inte så heltäckande (dock förhoppningsvis korrekt i eventuella återgivningar av beslut) som landskapsprotokollet, därtill en smula mindre kåserande än krönikor om fester. Den är också mycket lång men avser att för den som inte var på landskapet återskapa en bild av hur diskussioner gick och hur stämningen var. Korrektur eller åsikter om vinklingar som är olyckliga, även förslag om sådant som fattas, är mycket välkommet.
 
1 november 2011, Gamla salen 

Norrlands andra landskap för verksamhetsåret 2011-2012 börjar sex minuter över heltimme. 1Q Jonas Andersson öppnar genom att uppläsa stadgarnas lydelse. Salen är full av folk, få stolar är lediga, ett hundratal har inalles sökt sig hit. Klubbchefsmaffian har riggat upp Konferensbolagets projektorer och skärmar, en framför varje kolonn av stolar.
 
Parentation. Hedersledamot Ingvar Wixell har avlidit 8 oktober i år. Han kallades som hedersledamot 23 november 1967, men blev aldrig installerad. Han blev känd som operasångare och uppträdde på en stor mängd scener i världen, och hedras med en tyst minut.
 
Formalia. I lugn takt gås viktigheterna igenom. Extra många rösträknare kan väljas när 1Q tjatat till sig några frivilliga. Inga övriga frågor anmäls.
 
Meddelanden.
 
1Q berättar att samtliga hedersledamöter har uppvaktats, som borde ha uppvaktats. Kanske väljs en ny hedersledamot idag! Kuratelet har deltagit i en väldig flora fester som representanter för nationen. Nya inspektor har valts på ett högtidslandskap – Cecilia Pahlberg, med Mats Hjortberg som proinspektor. Nationen ska skaffa sig en ny hemsida  - Coola designers har varit här på nationen och gått omkring för att insupa miljön, innan de sätter igång och designar. Det ska också delta designers ska på nästa föreningskonvent.
 
2Q meddelar att Härken- och Älggaskerna gått bra med över tusen insläppta på båda. Antigås är nästa 04 som har en hederlig herrmiddag som sittning, där det kommer att bli god stämning. Köksrenoveringen är nästan klar, maskinerna håller på att installeras, allra senast måndag-tisdag ska köket vara klart!!!!!
 
Kommunikationsnämnden vill gärna ha tips till hemsidans tillblivelse, hör av sig till kn@nn.se om man vet något de vill veta. Alejandro Soler är radioförman, och för en gångs skull går programmet bra, och lyssnare finns! Programmet är det näst populäraste på studentradion! Vill man hjälpa till så kan man kontakta honom eller redaktionen på norrsken@studentradion.se för att hoppa på det vinnande tåget, Norrlands nations eget radioprogram. CC Anna Berntorp berättar att  Gustav den andre Adolf ska firas på söndag, man är välkommen att hjälpa till att hurra för denne hedersknyffel klockan 19 i Odinslund.
 
Nya medlemmar. 1Q berättar att han har gjort en fadäs, det blev för många i totalsiffran på förra landskapet – vi har trots allt inte över 8000 medlemmar. 7697 betalande medlemmar finns det. Det blir en väldigt ursäktande stämning trots att detta är mycket nära en all time high, och trots att 7697 motsvarar fyrahundratusen miljarder fler medlemmar än vad Göteborgs nation har.
 
Ekonomisk rapport2Q presenterar ekonomin och det börjar lite oroväckande, eftersom han har lagt in cooooola texteffekter i sin Microsoft PowerPoint©-presentation (är det något som måste döljas?). Presentationen visar ett enormt negativt totalresultat för nationen. Delredovisningarna visar att det går bra för oss, och det som går bättre än någonsin är Orvar! All heder åt orvarvärd Andrea Simonelli! Under september omsattes en knapp miljon på Orvar, mycket mer än förra årets september. NNFK pumpar också in pengar i nationen, men renoveringen har skapat en del fördyringar. Det blir en kort diskussion om varför vi går så mycket back jämfört med budgeten, svaren från 2Q och skattmästar-Håkan blir att detta är på grund av inkomstbortfall i samband med den utdragna renoveringen.
 
Rapport NNFK. Det går fortsatt bra för NNFK (som sagt). Man har också efter kritik börjat annonsera mer efter arbetare för att få fler att söka de arbetspass som uppstår i NNFK.
 
Stadge- och reglementesändringar. Ett antal ändringsförslag på stadgar och reglementen, allihop apropå hur nämnder och styrelsen ska arbeta, gås igenom och klubbas utan frågor eller långrandighet. Förutom den vördnadsfulla tystnaden inför detta som tycks uppfattas som formalia kännetecknas den här kvarten av de församlades liv åt att 1Q Jonas har tekniska problem, härrörandes till att viktiga dokument och dylikt befinner sig på hans kontor eller ute i den stora internet-etern.
 
Val av senior. Seniorskapet medför en flottare nationsnål än den vanliga. Man måste ansöka om det, man ska ha varit medlem i minst 6 terminer. Ett tjugotal personer har ansökt, många av dem namnkunniga medlemmar, de väljs in i klump, applåd på detta. Jon Stridh berättar att det minsann finns en massa verksamhet knuten till seniorskollegiet.
 
Val av hedersledamot. Margot Wallström. En mycket omfattande motivering läses upp. En sammanfattning av den återges här (Krönikörens förkortning:)
 
Margot Wallström föddes i Kåge i Skellefteå kommun. Hon har suttit i riksdagen, varit biträdande civilminister och kulturminister i Ingvar Carlssons regering. Vidare har hon varit socialminister i regeringen Persson, och valdes 1999 till miljökommissionär i Romano Prodis kommission. Mellan 2004 och 2010 var Margot Wallström EU-kommissionens förste vice ordförande, med ansvar för konstitutionella frågor, institutionella relationer och kommunikation, den kanske högsta tjänstemannapositionen en svensk medborgare haft i EU:s institutioner. Hon är just nu FN:s generalsekreterares särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter, ett uppdrag med stor betydelse för hantering, förebyggande och upplösning av konflikter.
 
Margot Wallströms långa och gedigna politiska gärning förtjänar hedersomnämnande, och så särskilt med tanke på hennes engagemang för några av vår tids stora frågor; den Europeiska unionens legitimitet, miljöfrågor och kvinnors roller och situation i konflikter. Margot Wallströms gedigna engagemang och arbete placerar henne i sällskap av andra svenskarsom gjort stora insatser på den internationella politiska scenen. Under hela denna politiska gärning har hon aldrig släppt sitt norrländska arv. För detta förtjänar Margot Wallström Norrlands nations finaste hedersbetygelse.
 
Inga frågor om saken, slutet val. Paus och mingel i 20 minuter, därefter återsamling till färdig röstning. 79 röster för, 3 blank, 1 ogiltig. Hon väljs.
 
Rapport om verksamhetsplan. Nationen har gjort en omfattande SWOT-analys som redan har gåtts igenom på ett antal landskap och konferenser. Nu presenteras det färdiga resultatet. Vi har stora vinstmål, vi har stora ambitioner vad gäller medlemsantal och marknadsandel i Uppsala – vi är dessutom nästan redan där! De mer exakta siffrorna kan erhållas på nationen. Planen är i allmänhet detaljerad, konkret och specifik med mål i  ett stort antal kategorier, exempelvis nationshus och kultur, personal och ekonomi. Planen har gjorts av styrelsen och många medlemmar har rådfrågats om dess detaljer både innan och under arbetet. Läggs till handlingarna.
 
Val till stipendienämnden: Gabriella Persdotter-Hedlund väljs om till sin post som representant för nämnden, där hon suttit och gjort ett gott arbete i kring tio år.
 
Val av skattmästare för fastigheten 2012-2013. Håkan Falk som suttit hittills 20 år (mer eller mindre, han är osäker) i nationsstyrelsen ställer upp för omval. Val med slutna röstsedlar. 77 röster för, 10 blanka, 2 ogiltiga. Han väljs med en applåd.
 
Klubbchefsval. Lovisa Grängsjö ställer upp till KC. Valnämnden har föreslagit henne. Hon ställer sig att tala och räknar avslappnat upp sina många relevanta meriter: Hon har jobbat i restaurangbranschen, med festivaler, varit ljus- och ljudtekniker, bandbokare, har varit ordförande i en musikförening, med mera. Hon har länge tänkt på den här posten, hon har koll på människor och teknik och det är därför posten passar henne. Frågestund följer. En fråga ställs om hur hon kommer att vara som chef: Svaret är lagom snäll. Vidare får hon berätta att hon är bra på att säga ifrån och delegera när hon inte vill överbelastas av jobb, att hon vill arbeta tillsammans med resten av klubbverket för att få en bra personalsituation, och att hon tycker det är viktigt att erbjuda mer än lön i pengar för arbetet. Hon är bra på att hantera sömnbrist, restaurangvan som hon är.
 
Hon väljs med acklamation och ovationer!
 
Gillevärdinneval. Lars Jäger ställer upp. Valnämden har föreslagit honom. Välklädd och med munter ton ställer han sig att tala. Han pluggar jurist tredje terminen, kom till nationen för tre terminer sedan, och insåg genast att han ville bli klubbverkare, tänkte först KC men insåg sedan att det var GV han borde välja, det var det han kunde. Han har jobbat som bagare och säljare med beställningsansvar. GV-jobbet verkar väldigt roligt. Frågestund. En mycket relevant fråga ställs om hur han ska hantera den stora ilskan som kan uppstå när man är klubbverkare. Frågan gör Lars arg, men han behärskar sig. 1Q ber om bättre frågor, Lars får en fråga om sin kulinariska skicklighet och svarar att han är bra på att laga mat, matansvarig i Birkarlarna med mera. Nyvalda KC Lovisa frågar vad hans dröm som GV är och Lars berättar att han vill få igång en regelbunden restaurang på nationen. En annan fråga insinuerar att det ofta blir bråk om vem som ska städa vad i köket, Lars låter ödmjuk och säger sig vilja skipa rättvisa ständigt, och att han kan tänka sig att städa själv om han inte lyckas vara tydlig och rättvis.
 
Mer acklamation och ovationer, Lars är vald till GV!
 
Barmästarval. Två sökande finns till posten: Joel Hermansson och Anna Jonsäll. Joel har förordats av valnämnden med hänvisning till formella organisations- och ledarskapsegenskaper.
 
Joel presenterar sig först – han är gammal, inte lika gammal som Eric Lennerth, bara 28 år. Aktiv i Jamtamot. Han har arbetat i Försvarsmakten, har vana av inköp, försäljning, logistik och rekrytering. Sökte BM på grund av sin erfarenhet av härdalsvatten – detta görs av socker, vatten och potatis. Läggs i mäskkar och tappas på pet, lilldunk eller stordunk. Det sägs, berättar han, att det finns alkohol av annan sort som levereras till nationen på ett annat sätt än härdalsvatten levereras. Detta ser han inte nödvändigtvis som dåligt och kan använda sin erfarenhet under yrkeslivet för att lära sig detta nya sätt, till nationens fromma.
 
Anna kommer från Edsbyn i Hälsingland – hon är semisörlänning. Hon kom till Uppsala 2009, har varit aktiv i Vajan, jobbat som kökshjälp, serverat och suttit i KU, pluggar språkvetarprogrammet. Hon söker posten för att kunna ge något tillbaka till nationen. Hon har ju först varit med i en förening, och vill nu ta ett steg vidare och bli klubbverkare. Hon söker BM för att hon har ett stort intresse för sprit. Hm, kanske inte på det sättet…. Men jo, egentligen så. Fast mest intresserad av hur man tillverkar drycken. Och smaken… BM ska kunna motivera människor och det har hon lärt sig i KU. Hon har lärt sig bemötande för att få folk att komma tillbaka till nationen. Hon har som största styrka sitt glada humör, hon är tillmötesgående och har mycket bra organisatorisk förmåga.
 
En mycket lång frågestund följer, över en halvtimme. Kuratorerna blir skeptiska när Anna berättar att hon skulle älska mest att vara här så mycket att hon skulle vara här hela nätterna igenom, båda kandidater vill framhålla att det är viktigt att minnas makten det medfrö att Norrlands är Sveriges största alkoholinköpande restauratör utanför Stockholm, Joel vill se över organisationskulturen i sitt område som sin viktigaste förändring, Anna vill se över vilken öl och vin som egentligen ska serveras. Alkoholfria alternativ tycker båda är viktigt.
 
Valet sker med slutna röstsedlar, och det visar sig efter en stund att Joel har vunnit med siffrorna 72 mot 32, 1 blank.
 
Orvarvärdsval. Lykke Karlsson har ansökt. Hon är föreslagen av valnämnden. Lykke är 22 år, från Uppsala. Hon är en nationsunge – Föräldrarna träffades på V-dala, själv skrev hon in sig hösten 2008 på Norrlands, blev där aktiv i spexet. Började jobba på nationen, och sen har det fortsatt. Haft en del ämbeten, klubbvärd och KU och annat. Har bra inblick i nationen. Dricker alkohol, men måttligt, blir aldrig full. Hon har jobbat på Orvar sen Sommarorvar 2009, vill gärna vara med och utveckla hur det ska fungera där. Hon funderar på att se över om det går att få igång en livescen på Orvar, och vill förbättra det alkfria sortimentet. Hon menar sig ha bra koll på pedagogik och minns hur det var att vara recce själv, är bra på att inkludera nytt folk i verksamheten. Hon ska köpa in bättre dartpilar och lobba för fler stolar istället för de som går sönder på Orvar, samt kommer att sluta fred med den BM hon tvingas dela kontor med (vilket OV-Andrea ser som ett väldigt stort problem.
 
Lykke väljs med acklamation. Hurra!
 
Cafémästarval. Mika Holmér och Fredrik Jansson har sökt, båda är föreslagna, ingen förordad.
 
Mika började på annat håll i Uppsala men lärde känna Sofia och Angermannalaget och insåg därigenom att Majs Café var något för honom, alla tecken har pekat dit, alla han pratade med när han var ny på nationen fick Majs att framstå som hans nya hem. Han började i caféet och stortrivdes. Jobbade på Sommarorvar, fick där en identitet baserad på att han var ny i caféet. Har jobbat hårt i caféet snart ett och ett halvt år och haft enormt trevligt under tiden. Varit lördagsfikavärdinna. Han känner sig nu väldigt erfaren med caféjobbet och känner att det har gått bra hela tiden, han vill också återstarta kvällscaféet!
 
Fredrik Jansson vill börja sitt tal med att berätta en saga. Det var en gång en pojke som kom till Uppsala med ett hopp om att kunna utbilda sig. Det uppstod problem när han kom dit - han hade ingen bostad. Hur kan man få vänner, och ett hem, när man inget har? Fredrik förklarar här att mitten på sagan måste skippas av hänsyn till vår tid, men poängen med sagan är att pojken hittade både hem och vänner till slut! Hemmet var en plats som han uppskattade väldigt mycket, nämligen Majs Café, och där fanns också vännerna. Detta hem vill han tacka tidigare cafémästare för, de har genom sitt engagemang skapat hemmet och hållit vännerna där. Han presenterar sig, heter Fredrik Jansson och har pluggat här i tre terminer, blev insliten i caféet sedan han skrev in sig på nationen för att söka bostad, har jobbat med Paula med kvällsfikat, brukar stanna ständigt och jämt i caféet, så mycket han kan, har jobbat på Orvar, som barspring, jobbat med Birkarlarna, med i KU. Söker CM för att Majs är hans andra hem, han vill bo där. Älskar att vara där, älskar de som jobbar där, älskar alla, det är en av de bästa platser han någonsin varit på. Det får räcka där.
 
En mycket lång frågestund följer. Fredrik berättar att man kan prata med maskinerna, sopa eller vissla för att bli glad när man är ledsen, Mika pratar inte med maskinerna, särskilt ofta. Fredrik anklagas av att vara sjusovare, Mika vill ge Frihet under ansvar till caféproletärerna. Kommer det att finnas palt? JA! Kommer det att finnas öl till palt? NJA! Kommer det att finnas punsch till ärtsoppan? JA! Frågestunden börjar gå lite i cirklar och frågorna blir retoriska till sin karaktär, svaren svåra att variera: Fråga: Ska det vara rent i caféet? Svar: Ja, det ska vara rent i caféet! Fråga: Folk är allergiska. Ska vi tillgodose deras allergier? Svar: Ja, vi ska tillgodose deras allergier! Fråga: Ska vi ha en bra meny i caféet. Svar: Ja, vi ska ha en bra meny i caféet!
 
Frågestunden tar slut och ingen är förordad. Varför förordades ingen? Mattias svarar att ingen av kandidaterna verkade vara mycket överlägsen den andra. Valet sker med slutna röstsedlar, och det visar sig efter en stund att Fredrik har vunnit med siffrorna 76 mot 14, 5 blanka, 3 ogiltiga.
 
Ordet fritt!
 
Lars Jäger berättar att Chorus Virorum vill ha folk. OV-Lykke efterlyser ännu mer engagemang till internationella utskottet. Henrik Dahlberg (undertecknad) berättar att Birkarlarna har blivit utsatta för intranationell terrorism i form av rosa prinsessor. Tips på skyldiga leder till storartad belöning av maltkaraktär. KC avgör att det endast finns ett fåtal biljetter kvar till sexan, CM berättar om det stundande lördagsfikat, OV gör reklam för Megaorvar imorgon! Kan blir det också Majs-Orvar framöver, med kanelbulle till ölen.
 
1Q berättar om kransnedläggning vid nationsgraven nu på lördag. Bortgångna landsmän ska hedras. En seniornål sätts på Per Westers pikétröja eftersom han är den enda närvarande av alla som nu valts till senior. Hurra för Per!
 
1Q Jonas Andersson konstaterar sen (sic) att det nu är slut på det fria ordet, och avslutar med detta landskapet klockan 21:28 inför den förestående sexan, om vilken inget ska skrivas i denna blogg av hänsyn till de inblandade.
 
 
Er tillgivne
Nationskrönikör Henrik
 

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...