Landskap III

Det här är en krönika över ett landskap, och är inte så heltäckande (dock förhoppningsvis korrekt) som landskapsprotokollet, därtill en smula mindre kåserande än krönikor om fester. Den är också mycket lång men avser att för den som inte var på landskapet återskapa en bild av hur diskussioner gick och hur stämningen var. Korrektur eller åsikter om vinklingar som är olyckliga, även förslag om sådant som fattas, är mycket välkommet.
6 december, Gamla Salen
 
Inledning. Ett glest befolkat landskap, inalles 45 personer vid dess början, har satt sig nedanför Norrlands nations dubbla megatroner, när förste kurator Jonas Andersson hugger in på dagordningen under inspektor Pahlbergs vakande blick. Formalian avklaras, justeringsmän väljs under viss suckan från de föreslagna. Även rösträknare och kallelse klaras av, ingen adjungeras, och föredragningslistan fastställs.
 
Meddelanden. 1Q-Jonas har personligen träffat Margot Wallström och överlämnat en kallelse till hedersledamotskapet. Hon lät positiv och vi hoppas hon låter sig installeras som hedersledamot. Många fester har representerats på, inspektorsskiftet blev omskrivet av lokaltidningar i hembygden, en av dem med en intervju av Cecilia Pahlberg.
 
2Q-Robert meddelar att klubbverket har gjort en fantastisk termin. Det har hållits ett 04 sen sist, AntiGås med herrmiddag och 734 gäster på släppet. Luccegasken är fulltecknad men släppbiljetter finns kvar. Hjortron gick bra och var underbart, lördagsfikat har kommit igång, många hungrande har fått mat, det sista lördagsfikat är 17 december.
 
Undertecknad berättar kort om Hembygdsföreningen Birkarlarnas evangeliska verksamhet i Tyskland, där flera tyskar får upp ögonen för Norrlands nation genom nationen. Rickard Samuelsson gör reklam för julgrandsplundringen i januari.
 
Tobias Larsson, stipendiesekreterare, berättar att man har en dispyt med Uppsala Universitets stipendiekansli och att meddelande om stipendiater därför kommer att försenas.
 
Nya medlemmar. Nuvarande medlemsantal är just över 7800. Läggs till handlingarna.
 
Ekonomisk rapport. Nationen går back, rejält. Vi har sålt 36997 liter stor stark hittills i år. Det mesta går som väntat minus bortfall för att stora köket inte var tillgängligt förrän mitten på november, Orvar går bättre än väntat, renoveringen av köket har kostat stora pengar. NNFK inbringar betydande pengar till nationen. Bildvisning av renoveringen, komplett med mörka, dystra före-bilder och ljusa, upphottade efter-bilder. Rapporten läggs till handlingarna utan frågor.
 
NNFK-rapport. Malin Sjöberg-Högrell ska berätta om NNFK, och hon får slå sina geniknölar ihop med en annan ex-klubbchef för att få mikrofonerna att fungera (det fanns inga mikrofoner på hennes tid). Hon framhåller att nationen fått åter ett antal hundratusen i rena pengar, förutom att NNFK avskrivit stora lån åt nationen genom sin vinst. En återkoppling till mötet med föreningarna som hölls tidigare ska ske, förhoppningsvis ska man dyka upp på ett föreningskonvent och följa upp specifikt. Man har inte jobbat mycket med marknadsföring men väl med hemsida, och man har dubbelt så hög offertering inför nästa års uthyrningsverksamhet nu jämfört med förra året. Den korta rapporten läggs till handlingarna.
 
Budget för nästa år. Mauro berömmer de dubbla storskärmarna, NNFK:s tekniska lösning, och delar ut kopior av budgeten (föreslår för krönikören att den ska bifogas krönikan).
 
Budgeten förutspår veckokassor för Orvar på 160 kkr, vinst på 2,2 miljoner. Uthyrningar som ska omsätta 3,6 miljoner med en täckningsgrad på 40%. Caféet ska hålla veckokassor på 35 kkr, och 04-gaskerna ska dra minst 1000 gäster vardera. Förväntade intäkter är 20,9 miljoner, och förväntade kostnader är 20,9 miljoner. Man hoppas ändå på vinst och motiverar detta med en smiley som inte kan återges här. Man ska satsa på marknadsföring och kommunikation minst 500 kkr, och projektera nya renoveringar för likaledes 500 kkr. Medlemsavgifterna ska höjas med 20 kr.
 
Nationslönerna ska höjas! De som tidigare haft 36 får nu 45, de som tidigare haft 50 får nu 60, hovmästare höjs till 55 + 2 kr per gäst. Ordningsman höjs till 60, Orvarkock till 65, kökshjälp till 55, glasplock till 60. Styrelsen har bestämt att man framöver inte ska ha löner som liksom nu legat stilla i över femton år, utan att man framöver hoppas kunna höja lönerna i en rimlig takt.
 
Budgeten fastställs, inklusive medlemsavgiftshöjning på 20 kr över alla kategorier.
 
Landskapet tar paus. Oklart hur många biljetter det är kvar till sexan.
 
Val stundar. 1Q berättar om reglerna för val vid landskap.
 
Val till 2 ledamöter i nationsstyrelsen 2012 till och med 2013. Fem ansökningar:
 
Andreas Sjödin, Malin Sjöberg Högrell, Mattias Bergman, Nina Nordin och Johan Ottosson. Långa motiveringar för alla utom Andreas Sjödin presenteras, med mångordiga skriftliga valtal via 2Q, därefter framhåller de fysiskt närvarande kandidaterna  ytterligare fördelar med sig själva.
 
Therez Olsson berättar vad det gäller: Det finns fyra ledamöter i styrelsen, samt två kuratorer och tre skattmästare, därtill inspektor och sex suppleanter varav de första två alltid är nyligast avgångna 1- och 2Q.
 
Jon Stridh pratar för Andreas Sjödins juridiska kompetens, och för Malins stora ekonomiska kunnande.
 
Inga fler förtalare. 1Q berättar att samtliga kandidater föreslagits och att Malin och Andreas förordats. Förordningen skedde av de skäl som Jon Stridh nämnde – de har en stor extern kompetens inom sitt respektive yrkesfack.
 
Val påbörjas. Malin och Andreas väljs i första omgången till ledamöter av nationsstyrelsen för nästkommande två år.
 
Val av 3:e till 5:e suppleant i nationstyrelsen. Sökande är Rickard Samuelsson, Per Wester, Mattias Bergman, Anna-Lotta Söderberg, Johan Ottosson och Nina Nordin. Rickard, Nina och Mattias är förordade. Rickard pratar för sig, Per Wester för sig. B-Micke pratar för Johan, Tobias Larsson för Nina. Röstning sker och eftersom detta är den punkt som behandlas sist på landskapet blir det paus sen.
 
Just innan landskapets avslutande kommer röstsiffrorna: Nina blir 3:e suppleant, 4:e blir Richard, 5:e blir Johan.
 
Val av revisor. Firman PWHC väljs om.
 
Val av bibliotekarie. Ingen ansökan, detta är inte alls bra, 1Q bedjar om envar att rannsaka sitt inre för att hitta en vilja att bli ansvarig för Sveriges tredje största privata bibliotek! Valet bordläggs.
 
Val av två ledamöter i valnämnden. Lisa Karlsson och Roselie Olsson har nominerats av valnämnden. Lisa är närvarande och meddelar att hon gärna sitter kvar. Det är roligt och hon bidrar med glädje bland alla jamtarna. Inga frågor utom en liten fjuttig en från Micke. Lisa och Roselie väljs med acklamation och applåd.
 
Val av stipendiesekreterare. Inga sökanden. 1Q ursäktar sig för detta och Tobias Larsson håller ett brandtal för den Robin Hoodska gärning man gör om man är stipendiesekreterare. Apkul och bra betalt, det här är det bästa han vet. 1Q byter fot och håller med Tobias om hur kul det är! Valet bordläggs.
 
Övriga frågor. Inga övriga frågor har inkommit, 1Q bordlägger punkten till ett senare landskap.
 
Ordet fritt.
 
Andreas Sjödin berättar om att vi håller på att utarbeta ett nytt system för ansökningar av bostäder. Det kommer att bli ett modern system baserat på teknik som inte existerade åp 1680-talet, vilket det nuvarande systemet innebär. Istället kommer man att kunna söka via internet, det kommer att funka finare än snus och allt kommer att vara lättillgängligt, överskådligt och bra. Landskapet häpnar.
 
Storkarl Tobias Larson pratar om Birkarlarenneth. Han vill uppmana alla att gå på den fantastiska Rennethbanketten, men vill också uppmuntra alla till att anmäla ett lag i Renneth! Han vill understryka att birkarlarna ser allra vänligast på att deltagare som faktiskt tar sig runt banan, så lagom är bäst när det gäller dunken.
 
CM har tappat sin telefon. Den är inte på BM-lagret. Upphittande ger kaka.
 
KC berättar om luccegask. Ett fåtal personer har fortfarande chans att få jobba i garderoben. Ett fåtal platser finns kvar till sexan.
 
1Q tackar alla funktionärer för allt de gjort för nationen. Tillsammans har vi visat alla att vi kan hålla en så här förkrossande bra verksamhet trots brist på fullstort kök. Och – sök stipendiesekreterare, sök bibliotekarie. Sedan ska också ett antal poster väljas av nationsstyrelsen nu snart, dessa bör finnas någonstans på hemsidan att hitta en lista på, annars på nationens anslagstavlor.
 
Högtidligheter! Robert avtackas som 2Q och Mauro övertar hans insignium. Stor applåd och en tredjedel av presidiet blir nu till hälften finskt, till hälften italienskt. En mycket nöjd Mauro sitter på 2Q-stolen.
 
Vidare avtackas klubbverket – Det har varit jätteroligt att jobba med dem, Stefan, Krister, Andrea, Alexandra och Zandra går fram, mottar medaljer.  Nyss avinsignifierade Robert får också medalj, nyckelformad, och applåderna åskar om och om igen, rörelsens tårar rinner!
 
Stämman ajourneras i väntan på det sista valresultatet eftersom ingen annan än Klas Eurenius vill ha ett fritt ord och så fritt är ordet faktiskt inte att Klas får säga något.
 
Lars Jäger pratar om Chorus Virorum, männens kör. Uppsalas äldsta manskör! Det är inte bara serenader, det är också fint att vara med där!
 
Hemförlovning. Inspektor Cecilia Pahlberg säger att det är så kul att vara med på landskap, trots att hon varit med på landskap i så många år upphör hon aldrig att fascineras över glädjen och engagemanget, genom ansökningarna hör hon om vad nationslivet ger. Sök de utlysta posterna, visst hör ni vad man tjänar! Man bär med sig nationsengagemanget hela livet, sök poster, jobba, roa er, dra nytta av nationen. Hon är här för att hemförlova, att säga att det är dags att ta jullov och åka hem, tittar man ut ser man att det är höst. Ett par veckor återstår av luccegask, studier och festligheter, delta i det, innan julen på riktigt börjar, skriv och plugga. Det går, hon lovar! Således – ni är hemförlovade, på det villkoret att ni inte åker hem förrän tjugoandra, tjugotredje december, och att ni kommer tillbaka utvilade. Medlemsantalet har inte sjunkit, vi kan vara väldigt stolta över detta, vi hoppas också det fortsätter! Höstterminen har varit tuff på grund av renoveringen av köket, men allt är klart och hon är full av beundran för alla de som genomfört verksamheten trots problemen. Stark styrelse och engagerade medlemmar, det är bra, och till slut vill inspektor tacka Robert som alltid, otroligt glad, vänlig och trevlig, har hållit i pengar och verksamhet under det här tuffa året som 2Q. Tack också till klubbverket som haft ovanliga omständigheter men ändå lyckats mycket bra. Tack för detta. Tack till Jonas, som hållit taktpinnen högt under halvåret som varit, god lycka inför våren. Nu är det dags för sexa, så god jul och gott nytt år i förtid, låt oss ses på luccegasken. Ha en trevlig kväll, tack!
 
Allra sist tackar Robert för sitt år genom att bjuda på KC-drinkar till alla närvarande.
 
1Q Jonas avslutar det tredje lagtima landskapet.
 

Er tillgivne 
Nationskrönikör Henrik Dahlberg

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...