Landskap II

Det är dags för höstterminens andra lagtima Landskap på Norrlands nation!
Landskapet är nationens högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator, förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Detta Landskap kommer vi välja nationen vårterminens klubbverk!


Här är föredragningslistan:

§1.    Landskapets öppnande
§2.    Parentation
§3.    Val av två justeringsmän
§4.    Val av rösträknare
§5.    Kallelseförfarandet
§6.    Adjungeringar
§7.    Fastställande av föredragningslistan
§8.    Meddelanden
§9.    Rapport om nyinskrivna
§10. Ekonomisk rapport
§11. Rapport: nationens styrelse
§12. Verksamhetsberättelse 2017-2018
§13. Beslut om ansvarsfrihet för Stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse för räkenskapsåret 2017
§14. Val av Skattmästare för Förvaltningsnämnden vt 2019 – ht 2020
§15. Val av Klubbchef för                 vt 2019
§16. Val av Gillevärdinna för             vt 2019
§17. Val av Barmästare för               vt 2019
§18. Val av Pubmästare för               vt 2019
§19. Val av Cafémästare för              vt 2019
§20. Fyllnadsval av Barvärd för         ht 2018
§21. Fyllnadsval av två suppleanter i Kommunikationsnämnden för ht 2018 – vt 2019
§22. Fyllnadsval av ledamöter i Stipendienämnden representerandes följande områden och under följande mandatperioder:
a)       Medicinska ht 2018 – vt 2020
§23. Fyllnadsval av revisor för Stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse för 2019 – 2021
§24. Övriga frågor
§25. Ordet fritt
§26. Landskapets avslutandeÖppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Onsdagsklubb

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...