Landskap I

Det här är en krönika över ett landskap, och är inte så heltäckande (dock förhoppningsvis korrekt) som landskapsprotokollet, därtill en smula mindre kåserande än krönikor om fester. Den är också mycket lång men avser att för den som inte var på landskapet återskapa en bild av hur diskussioner gick och hur stämningen var. Korrektur eller åsikter om vinklingar som är olyckliga, även förslag om sådant som fattas, är mycket välkommet.
6 mars 2012, Gamla Salen

Innan landskapet börjar
 
Människor börjar anlända i skockar och flockar, stolar finns för 120 tyckande på landskapet. Dotterbolagets jumbotroner håller på att värmas upp för kvällens alla PowerPoints™ av en surjamt till tekniskt ansvarig, och minglet runtomkring är glatt. Ryktet för kvällen är att det blir en bra sexa och att de båda kuratorskandidaterna är nervösa.
 
Förste kurator Jonas begär ordet! Han står med headset i den väldigt breda mittgången, och berättar…. att vi ska få se något vi väntat väldigt länge på! Han bjuder alla på ett glas mousserande, i väntan på det stora avslöjandet. Det blir ett glatt tumult och folket strömmar till glasen.
 
Jonas tar ordet igen. Det är alltså den nya hemsidan som ska invigas. Imorgon kommer den att komma upp på den riktiga adressen lovar han stort – men just idag är vi utvalda att få se en förhandsvisning! Alejandro har fört över mest information och med tiden kommer vi alla att kunna uppdatera de delar av hemsidan som berör oss.
 
Så tänds projektorerna och det vi får se är en ny hemsida med går header, en bild på åtta härjajämtskor i balklänning framför spisen i Inre Läs, och Lorem Ipsum som text om vad som just nu händer på nationen. En artig applåd. Alejandro tågar fram och går igenom hur hemsidan fungerar. Allt är inte klart, men allt är flottare än flott, och nationspresentationssidorna är minsann färdiga på alla sätt! Designen är avskalad och vi alla kommer att kunna bidra med datan till databaserna av både bild- och kalendarietyp.
 
Hemsidan gås igenom, flik för flik. Frågestund. Det frågas om diskussionsforum och liknande. Diskussionsforum har man funderat på men det är inte aktuellt just nu eftersom man inte vill ägna sig åt att moderera sådana forum. Det är också en begränsad mängd användare som kommer att kunna uppdatera de sidor de har åtkomst till, men det här är ändå ett steg från att informationen måste passera ”tratten” 1Q. Inga fler frågor, Alejandro tackas för allt det arbete han gjort med en jättestor applåd.
 
Formalia
 
Klockan 18:23 öppnas landskapet med att stadgan om landskap traditionsenligt läses upp. Val av justeringsmän och rösträknare går relativt smidigt, i alla fall utan gnäll från de valda. Kallelseförfarandet godkänns. Ingen adjungeras (senare under kvällen adjungeras V-dalas 1Q). Föredragningslistan fastställes utan kommentarer.
 
Meddelanden
 
Förste kurator Jonas Andersson meddelar att alla tillbörliga hedersledamöter har uppvaktats på lämpliga sätt. Margot Wallström har meddelat att hon preliminärt tänkt närvara på vårbalen för installation som hedersledamot. Förste kurator har närvarat på ett tjugotal fester som representation. Nittioåtta personer var på reccegasken, vilket är få, men det var mycket trevligt. Reccemottagningarna bör vara tidigare nästa år, som lärdom av detta. Ett internordiskt studentmöte kommer att avhållas på nationen 31 mars.
 
Andre kurator Mauro Marino inleder med att berätta att han har världens bästa jobb. Han tackar för förtroendet. Klubbverket imponerar och underhåller Mauro. Klubben Vi kör pop är stabil, välbesökt och poppig. Allt är fantastiskt. Renneth hade 1258 gäster och Kristet Utseende på scenen. Guschelov hade 1233 gäster. Applåder! Hjortron avhölls på skottdagen och uppskattades väldigt. Hurra, för allt.
 
Anmälan om nyinskrivna
 
6866 betalande medlemmar just nu, att jämföra med ~6500 mot förra året. Nästan alla nationer, förutom Stocken, märker av en nedgång i antalet nyinskrivna just nu.
 
Ekonomisk rapport
 
Kvällens viktigaste punkt, enligt Mauro. Det går rätt bra just nu, ganska precis som budgeten. Under julledigheten var det en vattenläcka i valvet som dock är lagad nu. Det mesta går bra eller som tänkt, inga dramatiska siffror. 3200 liter stor stark på Orvar hittills, 1025 portioner mat. Majs café har haft en seg start, sämre än tänkt. Klubben har en sjättedel av den tänkta omsättningen men vinsten är som tänkt, låg. Detta diskuteras och Mauros Evil Mastermind Plan™ är förstås att klubben ska växa mer och mer, den gör det just nu. NNFK betalar fett med pengar till nationen.
 
Stadgeändring, alumn och senior, första läsningen
 
En sedan länge planerad stadgeändring. Styrelsen presenterar nu ett förslag via Jon Stridh. Detta finns här.
 
I korthet handlar det om att konceptet ”alumn” ska införas i stadgarna, samt att man kan nominera andra till att vara senior (i nuläget måste man själv ansöka). Alumn ska vara en benämning på den som studerat färdigt men ändå är medlem i nationen.
 
I praktiken innebär det här att alumnernas ställning på nationen formaliseras och att seniorskollegiet tilldelas små officiella uppgifter. Ändamålet med det hela är att alumner ska bli mer inkluderade i nationens verksamhet.
 
Inga frågor på saken. Den första läsningen godkännes.
 
Reglementesändring: Alumn och senior
 
Reglementesändring gällande ovanstående. Tas upp i samma länk som ovan. Godkännes hastigt.
 
Rapport från nationsstyrelsen
 
Nationsstyrelsen har tänkt sig att rapportera sin verksamhet, samt presentera sig för landskapet. Jon Stridh, Nina Nordin, Therez Olsson, Johan Ottosson, Robert Nordell, Malin Sjöberg-Högrell, Anna Berntorp och Cecilia Pahlberg visar upp sig i en fin formation. Mauro och Jonas ingår förstås också.
 
Egna presentationer. Jon Stridh är gammal 1Q, Nina var 2Q 2010, Therez har varit gillevärdinna, 2Q 2008 och CC. Malin var 2Q 1998, förra århundradet, det är jättekul att vara här. Anna var 1Q innan Jonas. Johan var 2Q 2009 och orvarvärd innan det. Robert var 2Q 2011. Cecilia är inspektor och närvarar i styrelsens arbete med yttranderätt.
 
Saknas gör de tre skattmästarna Björn, Håkan och Lena. Vidare saknas Andreas Haugen Sjödin, samt Rikard Samuelsson.
 
Jon pratar. Landskapet är som en bolagsstämma som bedömer om styrelsen gjort sitt jobb. Styrelsen har verksamhetsansvaret och det juridiska ansvaret för att nationen gör det den ska efter lagar och regler. Än har man dock sluppit fängelse. Styrelsen arbetar hårt själva med att bereda ärenden, det är inte bara en beslutande församling. Man försöker ha en blick framåt för nationens framtida räkning. Andra tar hand om akuta hot, styrelsen tar hand om det som händer om några eller många år.
 
Therez pratar. Styrelsen gör konkreta saker också: Budgeten, verkar kanske inte kioskvältande chockande när den presenteras men den är mycket viktig och är svår att göra. Löneökningen från i höstas var också styrelsens förtjänst, och ökningen var stor i förhållande till vad lönen var förut! Styrelsen gör en massa andra saker, det här arbetet med alumner är ett exempel. Målet med framtidsarbetet är att förbli störst i Uppsala. Styrelsen ordnar diskussionsdagar där man diskuterade viktiga frågor, vilket senare har följts upp.
 
Allt som styrelsen gör är avslutningsvis för nationen. Styrelsen gör allt ideellt och alla handlingar och sånt finns tillgängligt för den som vill (oklart på vilket sätt det är tillgängligt – kanske är det på Q-expen det finns?).
 
Presentationen lägges till handlingarna.
 
Rapport ledarskapskoncept
 
Efter diskussionsdag har styrelsen nu gjort ett ledarskapskoncept för exempelvis kuratorer och klubbverkare.
 
I konceptet innebär ledarskapsutbildningar, organiserade reflektioner på ämnet och en genomtänkt plan för att göra det lättare att ta sina erfarenheter vidare till arbetslivet. Detta ska göra det ännu bättre att vara heltidare på nationen, samt hjälpa heltidarnas insats bli ännu bättre.
 
Många snygga modeller med flödesscheman och viktiga ord flashar fram. Fyra gånger per år ska klubbverkare få prata med de i styrelsen som arbetar med ledarskaperiet. Överlämningar ska förbättras, gammal kompetens tas till vara. Presentationen blir mäkta detaljerad och sen blir det snygga bilder som föreställer hur förra terminens heltidare lär sig bra saker. Det ser verkligen ut, som att de lär sig bra saker på bilderna, de ler och skrattar och ibland ser de allvarliga ut. Man gjorde flödesscheman och hade jättekul! Fyra heldagar ska alltså hållas för heltidarna varje termin, Studenthälsan används som resurs, och tips både i stort och för vardagen tillhandahålls de presiderande heltidarna. Överlämning hölls förra terminen och allt var jättebra. På bilderna ser man också att det var så kul att vissa blev riktigt rörda. Alla tips som ytterligare kan förbättra den här jättebra satsningen är välkomna!
 
Fyllnadsval av en ledamot i kommunikationsnämnden ht 11 tom vt 13
 
Landskapet ajourneras i ”10? minuter kl 19:09. Redan 19:24 tas det upp igen, och nu finns det visst bara ett fåtal biljetter kvar till sexan efteråt!
 
1Q föreläser regler för val vid nationen, avslag kontra förordanden och sånt.
 
Fabio Arcangeli söker den utlysta posten. Han har stor nationserfarenhet och vill förbättra kommunikationen, exempelvis att det tydligare ska framgå vad nämnder och utskott sysslar med för tillfället. Fabio förtydligar muntligt att han också via utbildningen jobbar mycket med kommunikation.
 
Anders Furu söker också posten. Han har stor nationserfarenhet och stor erfarenhet av kommunikation, han har bland annat studerat detta på universitetet. Anders förtydligar muntligt att han vill jobba med att det ska skapas möjligheter för tvåvägskommunikation på nationen. Det ska också finnas bättre register och möjligheter för exempelvis föreningar som vill nå ut att kontakta specifika intressegrupper medlemmar på nationen.
 
Båda är föreslagna, ingen förordad. Röstning vidtar och tar en stund, sedan fortsätter programmet tills vidare till nästa punkt medan rösterna räknas. När rösterna räknats är utfallet till Fabios fördel. Han befinns vald.
 
Fyllnadsval av en stipendiesekreterare vt 12 tom ht 12
 
Två ansökningar har inkommit. Klas Eurenius och Emma Lilja Sjödin har skickat in varsin ansökan. Vardera ansökning läses upp, består av en mening vardera. Ingen av dem vill tillägga något. Ingen vill fråga något. Stor munterhet i salen, kanske viss lättnad om att vi kan gå till val direkt med bara våra fördomar om kandidaterna som grund för vad vi ska välja.
 
Båda är föreslagna. Emma är förordad. Valnämnden tillfrågas om varför hon förordas, svaret är ”för ett brett engagemang under lång tid”. Valet påbörjas, och avslutas.
 
Rösterna har räknats (presenteras det senare) och Emma har vunnit.
 
Fyllnadsval av bibliotekarie vt 12 tom ht 13
 
Ingen ansökan, valet bordlägges.
 
Val av förste kurator ht 12 tom vt 13
 
Landskapet återöppnas efter rösträkning enligt punkterna ovan.
 
Kandidaterna Mattias Bergman och Tobias Larsson har gemensamt bett om ett särskilt sett att presenteras: De ska föreläsa sin ansökan själva, och den andra kandidaten ska självmant gå ut medan presentationerna hålls. 1Q frågar om vi kan godkänna detta förfarande (och då får frågor inte ske förrän båda har hållit sina presentationer). Detta godkänns av landskapet. Endast positiva saker får som vanligt sägas om kandidaterna.
 
Lotten har bestämt att Tobias ska börja presentera sig. Talen transkriberas löpande av krönikören och formuleringarna är i stort sett de talandes egna, även om bara en tredjedel av det de säger kommer med på grund av brister i krönikörens fingersättningshastighet.
 
Tobias presenterar sig med lugn röst. Han är född i Luleå och har bott här i Uppsala för fyra år sedan. Studerar teoretisk filosofi och vill gärna lära ut detta i framtiden på universitetsnivå. Han har alltid haft ett brett nationsengagemang.
 
Han är en lugn och stabil person med en varm humor. Han har varit cafévärdinna, suttit i spexets styrelse, varit i Birkarlarnas styrelse, kontaktutskottet och varit Gillevärdinna. Han har jobbat med spexets 25-årsjubileum, drivit Hjortron och ordnat kurser på nationen. Han har gett allt i detta, fått vänner för livet, och vuxit av uppgifterna.
 
Han söker av flera skäl. Han har fått god insikt i allt vad förstekurator sysslar med. Han har sett hur 1Q kan påverka nationen. Han vet hur han skulle handla, och blev han vald skulle han lämna nationen lite bättre än vad den var innan. Han vet också att nationen inte är 1Q:s jobb, utan utgörs av alla medlemmar. Vi måste jobba långsiktigt för att bevara allt det goda nationen är och låta framtida medlemmar ta del av den.
 
Han ser 1Q-posten som en post som i mycket avslutar sådant som företrädare har påbörjat. Han ser att posten består av främst tre delar: Man ska vara nationens egna byråkrat, man ska vara en ledare i arbetet, och man ska vara den enskilda medlemmens stöd.
 
Som byråkrat har man ett oglamoröst men ansvarsfullt jobb. Svara på mail och i telefon utgör en väldigt stor del av ens arbete. Det är nödvändigt för att nationen ska gå runt. Som stipendiesekreterare, nationssekreterare och annat har han god insyn i det byråkratiska. Han har också som klubbverkare fått stor insikt i att mycket handlar om administration. Som KU-ledamot fick han dock de viktigaste insikterna. Han tillbringade dag och natt i kansliet och har sedan dess också jobbas med att vara Agneta när hon inte är det själv. Han har då träffat många av de medlemmar som inte syns vanligtvis på nationen.
 
Frågor som han brinner för vill han hänge sig åt med erfarenhet, pragmatism och ansvar. Han vill tillsammans med andre kurator jobba med långsiktigt arbete. 1Q ska gå i bräschen och leda styrelsen. Styrelsen är det viktigaste jobbet för arbetet med framtiden. Man är en länk mellan det dagliga och det långsiktiga arbetet. Det har varit brist på transparens förut, men det har förbättrats och han vill gärna att det gör det. Han har tagit del av styrelsearbetet som nationssekreterare. Som dito på Kuratorskonventet har han fått viktiga erfarenheter av detta. Han har lett Stipendienämnden, Kontaktutskottet som recceförman, varit producent för ett spex och hovmästare.
 
Mest erfarenhetsgivande har tiden som Gillevärdinna varit. Fantastisk men slitsam. Också att driva en social förening som Birkarlarna är något unikt. Det är inget lätt arbete att engagera och synkronisera så olika viljor, såsom man gör i en nollfyragask. Ibland har han slitit sitt hår, och han vet att ledaren måste arbeta hårdast. Han tror att han kan tackla ledarrollen med detta i bagaget.
 
Den viktigaste uppgiften är slutligen att agera stöd för den enskilde medlemmen. Det gäller att alltid ha en öppen dörr och ett sympatiskt öra på spets. Man agerar bollplank och engagerar människor. Som förste kurator ska man inte göra allt men vara ett stöd. Funktionärer och alla engagerade vill han hjälpa.
 
Arbetet som han utfört har gett kunskaper, men man upphör aldrig att växa av det. Arbetet som förstekurator skulle ge mer insikt, hjälpa honom att bli bättre. Man är som tidigare sagts aldrig så väl lämpad för ett ämbete som just när man ska stiga av. Här får han lämna talandet och ge tid åt Mattias.
 
Mattias: Presenterar sig. Han är 25 år och studerar till läkare. Han står framför oss för att han ansöker om att bli förstekurator. Han klev in på nationen första gången 2006. Han har hunnit med att göra det mesta på dessa 12 terminer, han har jobbat i arkivet i två år, fotograferat för NV, jobbat fem år i spexensemblen som han också varit med och byggt upp från fem till femtio medlemmar, mycket mer. Han har också jobbat ett och ett halvt år i nationsstyrelsen, och har bland annat jobbat med att uppdatera formaliteter i stadgarna, vilket antagits av landskap. För tillfället är han aktiv i Birkarlarna, ordförande för Valnämnden, och ordförande för Teaterkonventet.
 
Frågor om hantera stress och sånt där kan tas sen. Nu kommer han att berätta främst valllöften.
 
Det första löftet är ansvars- och maktfördelning på nationen. Norrlands är en organisation som engagerar många som jobbar helt gratis och frivilligt. Mattias ser 1Q som en nyckelroll som kan se till att man engagerar på rätt sätt. Belöning ska vara proportionell mot arbetsinsats – uppmärksamma folk som gjort något bra. Till exempel att ta in kök och servis och tacka dem efter en vårbal, eller att man går fram till KU-medlemmen som arbetat dubbla pass, ger extra matbiljetter, tackar och berättar hur viktiga de är. Först och främst vill han inte bli en bestämmande förstekurator, utan en facilicerande förstekurator. Han vill ge de arbetande makt över sin arbetssituation. 1Q ska inte ha att göra med vilka sånger som sjungs på en gask, eller bordsdekorationer. Det är de som har fått ansvaret delegerat till sig som ska uppbära sådana ansvar. Om man arbetar såhär blir chanserna mycket större att det blir lyckat. Om folk själva får bestämma över det som de gör är det mycket större chans att de känner att det var värt det, man blir glad och nöjd om man får bestämma över sin situation. Med sin mångåriga ledarerfarenhet har han stor vana av projekt och att se den stora vidden.
 
Den andra punkten är kommunikationen. Kommunikation mellan ledning och medlemmar. Storleken på nationen är också en svaghet. Det finns väldigt många ställen där kommunikation kan brista. Många förbättringsmöjligheter. Se på köksrenoveringen – det var väldigt svårt att veta varför förseningarna var i höstas, tusen rykten gick i Majs. Det är väldigt viktigt att informera medlemmarna om vad som händer. Han vill exempelvis införa ett informationsbrev som ska gå ut regelbundet om vad som händer på nationen, det är väldigt viktigt för att folk ska känna att det är deras nation. Kommunikationsnämnden har påbörjat det här arbetet, hemsidan vi såg till exempel, men det är förste kurators jobb att leda det här arbetet och ha det yttersta ansvaret för att folk får veta vad de behöver veta. Han är tydlig och rak och bra på detta, har gjort det förr.
 
Det tredje viktiga är hur medlemmarna ska forma nationen. Det finns väldigt många som tycker och tänker och bryr sig på nationen. Det händer att folk har idéer som lyfts upp, men det här behöver göras väldigt mycket mer. I nuläget är det få som kommer in till Q-expen och berättar om sina bra idéer, det kan inte vara så man söker idéer främst. 1Q måste aktivt söka sån här information genom att prata med folk. Vad är bra, vad är dåligt, vad kan vi förbättra? 1Q ska fråga kontiunuerligt. Oinformerade förändringar är destruktivt, information är konstruktivt. Idéer ska också värderas efter sin egen kvalitet, och aldrig efter vem som kom med dem. Föreningar bör exempelvis inte presenteras färdiga avtal, utan hellre bjudas in tidigt för diskussioner så att det blir lättare att bidra för den som vill. Det är för få i toppen, idéer behövs. Alla ni som sitter här har kollektivt sett bättre idéer än de få som styr, det gäller att samordna det.
 
Men trots hans väldigt öppna synsätt är det förstås inte så att han har dålig integritet som 1Q. Han kan leda, men har som största mål att så många som möjligt kan bidra till att göra nationen bättre.
 
Han tror att han är bäst lämpad för det här. Han är en väldigt prestigelös människa. Han är bra på att lyssna och ta in det som sägs och göra något konstruktivt för det. Med sin breda nationserfarenhet är han väl förberedd att höra på alla sorters människor, och förstå vad just de har att tillföra.
 
För att sammanfatta brinner han extra för att ha en annan ansvarsfördelning och maktdito än den nuvarande, för att förbättra kommunikationen på nationen, och att föra fram medlemmarnas idéer till verklighet. Han vill föra fram medlemmarnas idéer ute i nationernas högre skikt.
 
Avslutningsvis vill han säga att de sex åren på nationen verkligen har betytt något. Han brinner verkligen för nationen. Han har försökt förmedla sin attityd, hur han vill leda. Han har många konkreta saker, många saker han faktiskt vill förändra. Men välj honom inte för att han har bäst och flest idéer, utan välj honom om ni tror att han kan förvalta era idéer på bästa sätt.
 
Frågestund. Hur ser kandidaterna på representation? Tobias svarar att han som recceförman fått insikter i hur man uppfattas som representant för nationen. Som recceförman märker man tydligt effekterna av hur man uppfattas. Det man säger i den rollen fastnar som bilden av Norrlands. Det är viktigt vad man säger, hur man för sig. Mattias svarar att det finns två delar. Den yttre, och den inre. Den yttre handlar om att man på fester och tillställningar representerar sin nation. Man är dess ansikte utåt, och en informationsinhämtare. En viktig roll. Man förstår där att man inte är sig själv, man ÄR Norrlands. Den andra delen, den inre, är faktiskt ännu viktigare. Det är den man gör mot sina medlemmar. Där bör man kunna vara variable. Nya medlemmar och föreningars ordförande ska behandlas olika, man är ju alltid trevlig men behöver inte alltid varit exakt lika mot alla.
 
Fråga till Tobias angående att han och Mauro (2Q) bor tillsammans. Hur ser han på att de umgås mycket och kommer att umgås jämt? Tobias svarar att han har tänkt jättemycket på det men att fördelarna med den här ansökan överväger nackdelarna. De är vänner och de är vana att inte hålla med varandra. Det är inte nödvändigtvis en nackdel att ha två personer på kontoret som redan känner varandra väldigt bra.
 
Fråga om vad som har varit den mest utvecklande nationsmeriten hittills. Mattias svarar: Tiden i spexet. Det har utvecklats väldigt mycket och han har varit enormt aktiv i det, att ha fått leda en sån organisation och få folk att hängiva sig har varit viktigt. Tobias svarar: Att inte vara sig själv som recceförman. I Birkarlarna har han sett mycket om gruppers utveckling och fått mycket erfarenhet som ledare. Den mest utvecklande erfarenheten är egentligen den som gillevärdinna. När man ägnar sig dygnet runt åt en sådan sak förskansar man erfarenheter om hur man kan och måste arbeta i en så pressad situation. Mycket lärorikt.
 
Hur ska ledningen och de kulturella föreningarna kommunicera bättre? Tobias svarar att det är svårare att knyta an de kreativa föreningarna eftersom sociala föreningar har en verksamhet som naturligare smälter ihop med nationens. En mer utvecklande och givande nationskickoff vore ett sådant sätt. Exempelvis en funktionärs- och föreningsdag på nationen där alla bjuds in för mat och workshops. Mattias tycker att det handlar om hur man anpassar sig till de kreativa föreningarnas andra behov. Fast de inte kommer på landskap lika mycket och så vidare, så är de en väldigt viktig del av nationen. Dessa föreningar bidrar väldigt mycket och det ska vara lika självklart att det är ett likvärdigt sätt att engagera sig i nationen att spela trumpet som att vara skvader. Man måste ha en öppen dialog med de kreativa föreningarna. De gör mycket för nationen redan.
 
Hur tror ni att medlemmarna om ett år skulle beskriva er med tre ord om ni blev valda? Mattias: Arbetsam, pålitlig, öppen. Tobias: Öppen, driven, positiv.
 
Vad har ni för tankar och förväntningar på de kommande klubbverken? Tobias: Detta är ju andrekurators ansvar och man ska inte inkräkta på det i onödan. Samtidigt har man starka möjligheter att se till att gruppen kan arbeta bra ihop och har kul. 2Q tar de impopulära besluten och 1Q kan vara den alltid stöttande kuratorn. Vill inte ha en situation där mamma säger nej men pappa säger ja, förstås. Mattias: Vi har 1Q, 2Q, och 3Q – som är fem personer. Dessa sju har tillsammans olika arbetsuppgifter. 2Q har formellt ansvar över klubbverket men det är väldigt viktigt att man samarbetar och pratar alla sju om vad man förväntar sig av varandra. Om svåra beslut behöver fattas, typ att klubbverkare inte fungerar, är det viktigt att 1Q och 2Q har en enad front och tillsammans tar de svåra samtalen. 2Q ska inte behöva bära sådant själv.
 
Det kan kanske ibland vara enkelt att försvinna in i den här ”kuratorsbubblan”. Hur ser ni på det? Mattias: Man ska behålla fötterna på jorden. Man ska inte fastna i sina egna idéer, eller styrelsens idéer. Man ska alltid minnas att det är medlemmarnas idéer som är viktigast. 1Q ska aktivt söka upp sådana idéer. Man ska inte bli en ledning som inte lyssnar. Man ska söka upp dem aktivt. Tobias: Med medlemmarnas hjälp kan han behålla fötterna på jorden. Mina nära vänner kan hjälpa mig. Han förväntar sig och hoppas att han behåller fötterna på jorden.
 
Henrik Dahlberg (undertecknad) talar till fördel för Mattias. Mattias är opretentiös och saklig och har en stor integritet.
 
Adam Jerwanski pratar för båda kandidaters fromma. Han har jobbat med dem båda i både Birkarlarna och NoNSEns. De är sällsynt kompetenta. Han vill berätta hur de båda har imponerat på honom. Tobias har imponerat för att han är en sån jättebra storkarl i Birkarlarna. Han är ohyggligt imponerande som det. Mattias har imponerat Adam genom att han förvaltade den positiva energin som fanns i spexets kärna en gång.
 
Nina Nordin talar till Tobias fördel. Han är konstruktiv och noggrann, hon kunde iaktta detta när hon var 2Q och han GV. Det han har gjort på nationen har han gjort väldigt bra.
 
Fråga om kandidaterna skulle ställa upp i val igen i framtiden. Tobias svarar: Han har ingen aning om hur det ser ut om ett år. Han tror det men lovar inget. Mattias svarar: Svår fråga, han har ställt upp förut, men det är ju det här valet man står inför, vad kommer att vara bäst just nu? Därför vill han inte uttala sig om nästa år.
 
Krister Emrén talar för Tobias. Hans otroligt breda engagemang gör honom allra mest kompetens.
 
En ny fråga som krönikören inte lyckades uppfatta. Mattias svarar: Vi får nya medlemmar och sådana som försvinner varje år, och den personliga kompetensen, det mänskliga kapitalet, byts ut väldigt snabbt. Vi måste variera oss utifrån de intressen som finns. Vi ska ha en aggressiv medlemsvärvning och försöka anpassa oss till vad de potentiella medlemmarna vill ha. Tobias svarar:  Det finns mycket jag anser att vi är genuint skitdåliga på. Exempelvis informationen på engelska. Vi har inte på länge haft en fungerande hemsida på engelska, som ett exempel.
 
Fråga om vad som är det allra viktigaste vallöftet. Tobias svarar: Vår inskrivingsverksamhet. Den fungerar men behöver utvecklas på många plan. Hur den går till, med mera. Detta är en hjärtefråga för Tobias. Mattias svarar: Vill svara lite bredare, och han svarar öppenheten. Att få in alla bra idéer som finns på nationen, att få fram och förverkliga idéer från medlemmarna.
 
Fråga, sammanfatta i en mening varför vi ska välja just er. (Ordagranna citat följer) Mattias: ”Jag vill att ni väljer mig för att jag bäst kan förvalta era idéer och er nation”. Tobias: ”Jag vill att ni väljer mig för att min breda erfarenhet och stora driv gör att jag kommer kunna hjälpa er att göra nationen bättre.”
 
Fråga, vad är just DIN utmaning i din personlighet om du skulle bli 1Q? Tobias: Det jag är mest rädd för, och hoppas aldrig uppstår, är att inte se när en enskild medlem behöver stöd. Framförallt då på ett personligt plan. Verksamheten som drivs är stor och komplicerad och frågor kan vara mycket svåra, och man behöver ibland se detta och ta första steget, men det kan vara jättesvårt och läskigt. Mattias: Det han tror att han personligen har som sin största utmaning är att inte jobba ihjäl sig. 1Q är ett jobb som aldrig tar slut, man kan jobba hur mycket som helst, hela tiden. Att prioritera och ta det lugnt när man ser arbete som måste göras kan vara svårt, att välja bort saker.
 
Anna-Lotta Söderberg talar för Mattias. Hon tror att allt hon har försökt jobba för på nationen kommer att föras vidare av honom.
 
Kandidaterna tackas med en stor applåd. Valnämnden har sammanträtt (utan Mattias, dess ordförande) och förordar ingen av kandidaterna. Fråga om varför ingen är förordad besvaras med att inget kunde hittas som avgjorde. Båda är så erfarna. Therez erkänner att hennes fråga bara var ledande för de som eventuellt inte fattat.
 
Röstning genomförs och landskapet ajourneras.
 
Rösträknarna återkommer! Tobias Larsson vinner med 68 röster mot 36!! Han ställer sig upp och tar emot ovationerna, och sätter sig ner utan att kunna säga något.
 
Tobias Larsson väljs av landskapet till Norrlands förstekurator för nästa verksamhetsår.
 
Övriga frågor
 
Inga.
 
Ordet fritt
 
Endast ett fåtal biljetter kvar!
 
Gå med i CV!
 
Förfest inför popklubben imorgon i föreningarnas regi!
 
Dansgolv i teatern efter sexan! Krister är ansvarig utskänkare, hälsar han. Skrik inte sönder nattfriden för grannarna som bor kring nationen när ni går ut.’
 
Undertecknad gör reklam för Hemförlovningsgasken 26 maj till vilken det nu kommer att bli en ordentlig sittning.
 
Lördagsfika blir första gången lördag den 17:e mars!
 
Hardda Ku Hardda Geit spelar på Megaorvar!
 
Kvällsfika på tisdagar!
 
Tobias talar. Tack för ert förtroende. Någon dag hoppas han kunna se tillbaka på detta och se att förtroendet var välförtjänt. Han vill nu gå över till att göra reklam för Hjortron! Jobba för Hjortron! Hurra! Kontakta honom!
 
Anna Berntorp tackar för allt bra vi sett ikväll. Men vad kan man göra när man kliver av från ett ämbete i nationen? Jo, föra tillbaka kunskapen. Hjälp oss att berätta vad som händer på nationen, hjälp oss lägga kunskap till Landsmannahälsningen, berätta för oss allt vad ni vill så kan det dokumenteras! (Härmed tar Anna fram en landsmannahälsning – den som hon just varit med och gjort färdigt, för sitt verksamhetsår som 1Q)!
 
Landskapets avslutande
 
Landskapet avslutas ordentligt, som det ska, utan att 1Q säger något som skulle bli Ergo-mums (såsom att det är slut på det fria ordet). Ett fåtal biljetter kvar till sexan.
 
 
 Er tillgivne
Nationskrönikör Henrik

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...