Landskap II - Utlysta poster VT 2019

Kära Norrlänning,

Härmed kallas du till vårens andra lagtima Landskap på Norrlands nation.

Landskapet är nationens högst beslutande organ, där kan du som medlem vara med och påverka nationen och framföra dina åsikter.
På vårterminens andra landskap ska vi bland annat välja nästa termins klubbverkare!
Efter landskapet är alla medlemmar välkomna till en landskapsexa, som dessutom är gratis för frikortsinnehavare och reccar!

Tid: 18.00
Plats: Nya Festsalen (Diskot)

Sök posterna senast 30 mars, klockan 12.00

Klubbchef HT 2019
Gillevärdinna HT 2019
Barmästare HT 2019
Pubmästare HT 2019
Cafémästare HT 2019
Fyllnadsval av Barmästare VT 2019
Fyllnadsval av 1 Klubbvärd VT 2019
Fyllnadsval av 2 Barvärdar VT 2019
Fyllnadsval av 2 ledamöter i Valnämnden
Fyllnadsval av ledamöter i Stipendienämnden representerande följande områden:
- Humanistiska HT 18 – VT 20

Funderar du på att söka en klubbverkarpost? Här kan du läsa instruktionerna för posterna! 

Befattningsbeskrivning Klubbchefen
Befattningsbeskrivning Gillevärdinnan
Befattningsbeskrivning Barmästaren
Befattningsbeskrivning Pubmästaren
Befattningsbeskrivning Cafémästaren


Vi ses där!

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...