Sök till klubbverket!

Klubbverket arbetar heltid på nationen under en termin och är ansvariga för att driva nationens verksamheter. Nu har det blivit dags att välja nästa termins klubbverkare! Vill du veta mer om vad de olika klubbverkarna gör? Här kan du läsa mer! 
Vad är egentligen "klubbverket"? Jo, klubbverket är ett gäng på fem personer som är heltidsanställda på nationen. Varje klubbverkare har ett eget område och är ansvarig för nationens olika verksamheter. Tillsammans jobbar de för att se till att nationen går runt och är den fantastiska plats som Norrlands nation är. 

Klubbverket för hösten 2019 kommer att väljas på Landskap II som äger rum den 8 april på nationen. Vill du ansöka? Skicka in din ansökan till 1q@nn.se senast den 30 mars!

En sammanfattning av klubbverkarnas arbetsuppgifter kan du hitta här!

På Landskapet valdes en ny Cafémästare, Pubmästare och Klubbchef. Vill du söka posten som Gillevärdinna eller Barmästare? Skicka din ansökan till 1q@nn.se!

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...