Stor donation till På Goda Grunder!

Nationens insamling På Goda Grunder går framåt: Nationen har mottagit en stor donation på 4 miljoner kronor! I denna donation ingår även ett generöst matchningserbjudande upp till en miljon kronor. 
Detta generösa erbjudanden innebär att varje skänkt krona i den nästkommande miljonen från andra donationer kommer att dubblas! Nu gäller det att vi alla hjälps åt att donera pengar, för att nå vårt mål på 10 miljoner under 2019, så att nationen kommer stå stabilare än någonsin!

Glöm inte heller den föreningstävling som pågår fram till vårbalen! Den förening som har donerat mest pengar vinner priset att få döpa om det rum som nu kallas Wahlgrenska. Må bästa förening vinna! #pagodagrunder#norrlandsgrund

Vill du vara med och donera? Gå in på www.pagodagrunder.se

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15
.

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Hexagon

Onsdag
21-01

Bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
PR-förman (marknadsföring och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...