Landskap III

Det här är en krönika över ett landskap, och är inte så heltäckande (dock förhoppningsvis korrekt) som landskapsprotokollet, därtill en smula mindre kåserande än krönikor om fester. Den är också mycket lång men avser att för den som inte var på landskapet återskapa en bild av hur diskussioner gick och hur stämningen var. Korrektur eller åsikter om vinklingar som är olyckliga, även förslag om sådant som fattas, är mycket välkommet.
Innan landskapet
Färre stolar än vanligt är det när Norrlands bjuder till terminens tredje, årets sjätte, landskap. Tekniken havererar och inget fungerar, allt är kaos men det är mycket folk (60 stycken vid landskapets början) och trevlig stämning. 1Q fnissar nervöst.

Landskapets öppnande och formalia
1Q hoppas att landskapet ska gå snabbt och öppnar det. Inget jubel. Justeringsmän och rösträknare väljs och det är kallat som det ska.

En dam vid namn Josefin adjungeras. Det framkommer att hon är Gotlands 2Q och tidigare var norrlänning. Hon ser alldeles lagom skuldmedveten ut.

Mera formaliatrams som tar mer tid att förklara än förstå. Listor ändras och fifflas men än är ingen less.

Meddelanden
1Q har varit på många fester och haft oj så skoj! GV:s syster sjöng på majmiddag och det var det mest minnesvärda med den. Hemsidan flyter på allt snabbare. På föreningskonventet kommer man att få veta hur man ska lära sig hantera hemsidan. Det blir Lennakatt-åkning efter vårbalen.
2Q. Mauro tycker att allt är bättre än någonsin. Han har varit sjuk men är frisk. Vårbalsvecka, mycket att göra. Klubbverket har jobbat hårt. Och gör det fortfarande. Allt är fantastiskt. Orvar går jättebra. Klubben är vi oerhört nöjda med. Majs går framåt, mer lunch och frukost serveras i allt större mängder. Vi behöver fler frivilliga till att driva Hjortron. Valborgs hade 1711 släppgäster och det var 230 personer på Biergarten på Valborgseftermiddagen.

Undertecknad berättar om Hemförlovningsgasken – hemförlovas av inspektor och ha trevligt.
Nya medlemmar

Nu har nationen 7465 betalande medlemmar, förra året var det 7413. Något hundratal mer dessförinnan.

Ekonomisk rapport
Pengar flödar åt alla håll. Som vanligt flashas grossvis av siffror på väggen ovanför presidiet och runtomkring salen nickar medlemmarna som om de förstod ungefär hur vi ligger till. Siffrorna är ovanligt suddiga och tekniken krånglar.

Uthyrningarna går bättre än förväntat! Vi har gått nästan en miljon plus på uthyrningar sen nyår och det är en halv miljon mer än budgeten. Också Orvar går bättre än väntat, dock inte lika mycket, men närmar sig även där miljonen i överskott.

Majs Cafés vinster är blygsammare i sammanhanget men det går väldigt bra, relativt sig själv, kring 120.000 i vinst. Klubben Vi Kör Pop har haft en mindre skala än förväntat men genererat mer pengar än vad vi trott.

Valborgshelgen gick 379.000 kronor med vinst för nationen. Det är bättre än både förra året och budgeten! Applåder!

Hjortron har hållits 2 gånger och gått 10.000 kronor med plus. Mauro tvingar fram en applåd också här.

Mauro verkar misstänkt nöjd när den ekonomiska rapporten godkänns.

Rapport över förvaltningsnämndens förvaltning
Björn Lundman redovisar för hur många våra miljoner är och hur det går för dem. Åt den som har skall varda givet, den som intet har allt ska tas ifrån! Guschelov har nationen en del fonder som ger någon miljon i avkastning per år. Börsen har gått dåligt förra året och därför är även Norrlands drabbat. Björn oroar alla genom att säga att han är optimistisk om börsens framtida utveckling. Det går inte så farligt dåligt just nu i alla fall.

Långsiktigt behövs det fonderas 3.000.000 per år för att klara nationshusets ståndsmässighet. Vi får nu veta lite om Steckzén-Norbergs fonder, som så länge räddat oss, och säkerligen har avgjort att nationen kan vara så fin som den är idag.

Läggs till handlingarna.

Fastställande av årsbokslut för 2011
1Q påstår att detta nog är landskapets mest spännande punkt.

2Q em Robert Nordell ska föredra bokslutet. Han drar upp den på stor-dia (eller, som kidsen säger, Microsoft PowerPoint™) och har textfärg svart på mörkröd bakgrund. Han håller högläsning och berättar om hur förra året var. Det var bra.

Siffrorna är visserligen vita på svart bakgrund men skitsmå. Han berättar vidare. Omsättningen har minskat med 1,8 miljoner jämfört med året innan. Färre medlemmar och ingen Sommarorvar kanske förklarar detta. Sedan var det ju renovering också! Fondförvaltningen har förlorat ungefär 8274 meter XLR-kabel, om man översätter förlusten till signalkabel för ljud.

Härefefter visar Robert tio bilder på flugor (musca vulgaris) som gör knasiga saker.

Tillbaka på balansräkningen: Inga frågor på alltihop och allt godkänns som Robert tänkt.

Ansvarsfrihet för nationsstyrelsen
Godkänns.

Rapport NNFK
NNFK går bra, pengarna strömmar och folket jublar! Verksamheten växer och växer och det blir mycket pengar till nationen. I sommar håller man ett tiotal bröllop, mycket lukrativt. I höst ska Jensens gymnasium också börja äta skollunch hos oss.

Erkännande av fotoföreningen som intresseförening för nationen
Norrlands Nations FotoFörening (NNFF) vill av nationen upptas som en officiell intresseförening för nationen. Så sker.

Fem minuters paus, 18:54. Landskapet återupptas 19:09.

Val
Valformalia gås igenom. Man måste ansöka i tid, annars får valnämnden göra som de vill med ansökan. Valnämnden kan vid konkurrensval ge omdömen om kandidaterna: ”Ta del av” (negativt omdöme), ”Föreslå” (neutralt omdöme), ”Förorda” (positivt omdöme).

Val till kommunikationsnämnden, 2 platser. Tre kandidater. Sittande 1Q Jonas Andersson, sittande skvaderpatron Alex Råberg, KC vt 82 Eva Tekla Forsgren. Kandidaterna ger mångordiga ansökningar. Endast Jonas är här. Valnämnden har gått igenom ansökningarna och föreslår Jonas och Eva, samt avslår Alex ansökan (det sägs inte varför Alex ansökan avslås men det tycks som att den kom in för sent). Jonas och Eva väljs.

Val av 2 suppleanter till samma nämnd. Föreslagna av valnämnden är Anders Furu, Rickard Wolrath och Alex Råberg. Furu talar för sig själv och har arbetat mycket med kommunikation både på ett akademiskt och professionellt plan. Slutet val följer. Valresultat: Alex Råberg vald till 1:a-suppleant, Rikard Wolrath till 2:a-suppleant.

Val av två ledamöter i förvaltningsnämnden.
Inga kandiderade, Anders Furu och Karolina Markgren har övertalats av valnämnden. De väljs.

Inga kandidater till suppleanter till förvaltningsnämnden. Vakans-sättes.

Val av två ledamöter i fastighetsnämnden. Fem ansökningar: Andreas Stetenfeldt (närvarar, formell och kort ansökan), Oscar Obli Schalin (närvarar inte, formell och kort ansökan), Evelina Mårdh f. Danielsson (närvarar inte på grund av barnafödande, lång och vältalig ansökan), Nina Nordin (närvarar, kort och vältalig ansökan), samt Malin Sjöberg-Högrell (kort och formell ansökan). Andreas pratar för sig, helt kort. Malin Sjöberg-Högrell och Andreas Stetenfeldt förordas, Malin för sitt långa kunskapsarkiv, Andreas för sitt tekniska kunnande. Inga fler frågor, det blir slutet val. Andreas och Malin väljs.

Val av suppleanter till fastighetsnämnden. Utöver de som inte blev valda ovan finns också Johanna Lundqvist som ansökt. Hon närvarar och menar bland annat att hon i sin C-uppsats räknat på nationshusets framtid. Oscar Schalin och Nina Nordin är förordade. Slutet val. Nina väljs till 1:a, Johanna till 2:a, Oscar till 3:e suppleant.

Val av stipendiesekreterare. En sökande: Sofia Stridh. Kort och kärnfull ansökan, hon är föreslagen av valnämnden. Vi går till val och hon väljs med acklamation.
Val av fakultetsrepresentanter i stipendienämnden kommande 2 år. Inga har ansökt. Tre är föreslagna: Tobias Adolfsson (hum), Anders Furu (sam), Peter Bengtsson (jur). De övriga fem fakultetsrepresentanterna kommer således sakna besättning. Kort diskussion på landskapet om varför dessa poster inte är eftersökta.

Val av två ledamöter i valnämnden. Mattias Bergman ansöker, har suttit förut, är nuvarande ordförande, har haft en massa andra nationsengagemang. Per Wester och Mika Holmér ansöker också. De sistnämnda två har fått ansökan avslagen på grund av för sen inskickan. De är dock föreslagna, det är även Lars Jäger. Per Wester och Mattias Bergman är föreslagna. Det frågas om varför Lars är nominerad av valnämnden när han inte är förordat och det ju redan fanns nog med kandidater. Valnämnden förklarar att man tyckte att också Lars borde gå att rösta på. Mattias Bergman och Per Wester väljs.

Val av en ledamot till besvärsnämnden. Ingen har sökt. Som svar på en fråga pratar inspektor Pahlberg om vad nämnden egentligen är. Den består av inspektor, proinspektor och ledamöter. Dess uppgift är att stadgefrågor behandlas på rätt sätt. Besvärsnämnden tar också itu med saker som gått snett. Håkan Eriksson är föreslagen av valnämnden och väljs med acklamation.

Inval av seniorer
Seniorskollegiets ordförande Rickard Samuelsson förklarar lite om detta hippa (sic) gäng: En alumnförening på Norrlands som har hur kul som helst, för alltid. Man får både bling och regelbundna kallelser till coola fester.

23 ansökningar har inkommit. Namnen läses upp. Alla godkänns och blir invalda som seniorer.

Övriga frågor
Nej.

Ordet fritt
Per Wester: Talarmiddag 28:e maj, filmvisning och föreläsare!

Andrea Simonelli: Sommarverksamhet på Orvar! Anmäl er till Andrea!

Maria Engblom: Jobba med Norrlandsradion. Kul!

Lars Jäger: Endast ett fåtal platser kvar till servisen på vårbalen! Ansök nu nu nu!

1Q-Jonas: Vill man ha sin senior-nål kan man få den nu! Dessa delas ut.

1Q-Jonas: Tackar ur djupet av sitt hjärta för att han fått vara förstekurator. Inte alltid sång och glädje men han har alltid gått ner till nationen med ett stort leende på läpparna. Tobias Larsson får komma upp, och övertar insigniet och hans plats.

Landskapet avslutas
Detta sker förmodligen – nu håller batterierna i krönikörens dator på att ta slut. Om landskapet inte avslutas i verkligheten ber krönikören om ursäkt för detta. Annars så avslutas det, kring kl 20:15, av 1Q electus Tobias Larsson.

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...