Pålninsgasken 28/8 - 2021

Kära norrlänningar,
När jag satte mig ner att skriva den här krönikan över en kaffe var det frukostbuffé i Majs café och i ett hörn satt några jurister för att diskutera rättsfall. Om det inte var för att jag just på gasken redan fått insikten så hade jag fått den nu: Norrlands är tillbaka!
Kära norrlänningar,
När jag satte mig ner att skriva den här krönikan över en kaffe var det frukostbuffé i Majs café och i ett hörn satt några jurister för att diskutera rättsfall. Om det inte var för att jag just på gasken redan fått insikten så hade jag fått den nu: Norrlands är tillbaka!

”Hurra, gubbar, vi ska hissa hejaren i höjd,
- Upplyftande är stunden ju – med gamman och med fröjd.”

Festen började som brukligt med fördrink, tiderna till följd befann vi oss sittande i discot, en märklig upplevelse där det sedvanliga minglet med gamla bekanta fick ersättas med beströdda vinkningar till olika hörn av lokalen. Stämningen var dock hög och snart fick vi i god ordning tåga in i en festsmyckad gamla för att sjunga Norrlandssången. Årets sånganförare, den nygamla Björn Almkvist och den väldigt nya Tova Söderlund ledde oss an i både denna och många andra sånger vartefter kvällen led och norrlänningarna klämde i för glatta livet trots viss förvirring över versernas placering i det utdelade sånghäftet.  

”Det första slag må falla, för hemmets minnen alla!”

Därefter följde välkomsttal och förste kurator Dennis Wikander inledde med att proklamera att detta var den första ”riktiga” sittningen vi kunnat ha på över ett år men att, som det gamla ordstävet säger, än är pandemin inte över. Detta skulle vi dock inte komma att låta överskugga kvällens stämning och 1Q tog tillfället i akt att tillägna gasken till de vars insatser, stora som små, trots allt sett till att nationen kunnat hålla öppet under pandemiterminerna. Sittningsgästerna tog detta till sig och varma applåder avlöste varandra var gång någon insats som gjorts presenterades under kvällens gång.
 
”Och så ett slag kamrater, för våra mecenater;”

Insamlingsresultatet presenterades och serverades. Skattmästare för förvaltningsnämnden Andreas Sjödin och skattmästare för kommunikationsnämnden Lena W Jansson tog till micken och gav ett långt och pampigt inledningsanförande av vilket jag nog glömt allt utom den där anekdoten om Stecksén. En stor eloge gavs särskilt till alla de som genom sitt engagemang och monetära bidrag sett till att Norrlands hela tiden kunnat hålla öppet, bedriva verksamhet och ja, till och med rekrytera nytt. Något som om inte annat märktes av att den ena av de två sånganförarna (ni får själva gissa vem) dagen till ära bevistade sin första nationsgask. Särskilt lyftes kuratelet och klubbverken fram som jobbat oförtröttligt för att hålla nationsverksamheten igång samt de som arrangerade den mycket lyckade livegalan ”Norrlandshjälpen”. En tillställning som ju under en enda dag och genom oerhörda insatser från både de ansvariga och vanliga nationsmedlemmar lyckades skrapa ihop mer än 120 000 kr. De tackades med att tvingas hålla ett impromptu tacktal vilket de, från min horisont, verkligen tycktes uppskatta.
 
Även renodlade mecenater, de vars surt förvärvade slantar bränts i de bottenlösa ugnarna av uppvärmningsavgifter och ismaskinskostnader, belönades. Fyra av dem fick komma fram och motta Stecksénska medaljen i brons för sina bidrag på minst 25 000 kr, nämligen:

Håkan Rudström, Chatrine Rudström, Kenneth Frånlund och Eva Frånlund Althin.

Slutligen presenterades det totala insamlingsresultatet för föregående insamlingsår: 600 000 kr, en siffra som tillsammans med stipendiebidrag växte till sammanlagt 4 000 000.
Bra jobbat vänner, sluta aldrig swisha!
 
”För visdomsgråa håren, för ungdomen och våren!”

Talet till nationshuset, och här har vi kommit fram till de märkliga citat som jag, liksom ett frikostigt strössel, fyllt texten med för att kunna komma upp i ett acceptabelt teckenantal. Sune Lindh talade om den första pålningsgasken den första maj 1888. 1888?! Jovisst, då samlades nämligen nationsmedlemmarna för att, medelst slägga, klämma ner den sista pålen inför byggandet av nationshuset och därefter begå ”frukostmiddag” på okänd lokal. Vad frukostmiddag innebar förtalde icke historien men tillsammans med minst en kommitté till (som jag minns det) föreslog Sune att en skulle tillsättas för att reda ut huruvida det faktiskt utgjorde en pålningsgask eller inte (vilket skulle ta vårt totala resultat upp till fyra gasker, å andra sidan bör vi ju då även räkna den pålen varför vi fortfarande kan lägga ner det här åbäket runt 2319 precis som tänkt (givet att det inte behöver pålas igen men, haha, *herregud*, hur stor är risken för det egentligen?)). Och citaten då? Jo det är delar ur den kantat som sjöngs (på melodin från det gamla örhänget ”O du heiliger Nepomuk”) medan pålen slogs i. 

”Det slag, som hetast smäller, för trogen vänskap gäller.”

Tacktalet från inspektor Cecilia var ett klassiskt Ceciliatal, hon lyfte insatsen från de som genom sitt engagemang, sin glädje och vår gemenskap jobbat hårt för att hålla nationen öppen och avslutade som brukligt med att tacka de som sett till att gasken alls kunnat bli av, kvällens personal. Det var med andra ord precis som vanligt. Och just i sin vanlighet var det väl ändå lite förunderligt. För det spelade som plötsligt ingen roll att man var tvungen att sitta ner och dricka fördrink, det spelade ingen roll att vi strax därefter var tvungna att stå på golvet istället för stolarna och inte fick hålla händer under O gamla klang. 

Den förhärskande känslan var trots allt att gaskerna är tillbaka, norrlänningarna är tillbaka, Norrlands är tillbaka.

”Nu tror jag pålen sitter – Drag ut den, den som gitter!”

I nationens tjänst,
Emil Svensson
Krönikör
 

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...