Engagera dig på nationen!

Inför vårterminens sista lagtima landskap finns det fortfarande lediga poster för den som vill engagera sig. Bland annat söker vi efter en PR-Förman!

PR-förman är en av Norrlands nations heltidare. Att vara PR-förman innebär ansvar för nationens marknadsföring och publikationer.  Sista dagen att söka PR-Förman är 1 juni.

Detta är en heltidspost men det finns också massor av andra poster som inte är lika tidskrävande. Hela listan med poster hittar du här: http://www.norrlandsnation.se/engagera-dig-pa-nationen/

Sista dagen för att ansöka till någon av posterna är den 16 maj, alltså nu på måndag.

Om du vill veta mer om någon av posterna eller är intresserad av att söka kan du maila vår Förste kurator Dennis på 1q@norrlandsnation.se
__________________
 
For the last lagtima landskap of the spring semester, there are still vacancies for those who want to get involved. Among other things, we are looking for a PR-Förman, the PR-Förman is one of the Norrland Nation's full-time employees. Being a PR-Förman means responsibility for the nation's marketing and publications.  The deadline to apply for a PR-Förman is June 1.

This is a full-time position, but there are plenty of other positions that are not as time-consuming. The full list of positions can be found here: http://www.norrlandsnation.se/engagera-dig-pa-nationen/
 
The last day to apply for any of the posts is 16 May, which is this Monday.
 
If you would like to know more about any of the posts or are interested in applying, please email our First Curator Dennis at 1q@norrlandsnation.se

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördagsfika
08 - 17
08 - 14
12 - 15

Bibliotek

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag - Torsdag
Fredag
17 - 18
 14 - 15

Datasalen och studieplatser

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
12 - 18
STÄNGT

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...