Angermannalaget

Sedan den 1 december 1958 finns Angermannalaget på Norrlands nation. Ångermanländska kulturpersonligheter har varje år sedan 1963 tilldelats lagets kulturpris. Priset består av en flottarhake fäst vid en platta. Denna flottarhake är en av lagets främsta symboler. Vi vill med denna hedra de egenskaper som de verkliga ångermanlänningarna visade: styrka, seghet och dynamik.
Upprinnelsen till Angermannalagets historia kan sökas i Sveriges 1300-tal och Engelbrekts frihetskamp. På fogdeborgen Styrnässkans vid Ångermanälven nedströms Sollefteå kom det till strid mellan den frihetsälskande allmogen och den lede fi. En rådig kvinna från trakten, mor Agda, lyckades vid detta slag medelst list och väna behag lura in en trupp knektar i bastun för ett litet rendez-vous. Agda smet ut, lade en tvärslå för dörren och tuttade eld på alltihop. Fienden var besegrad, borgen i ortsbornas händer och Ångermanland befriat. Sedan den dagen är Agda vårt skyddshelgon, och varje år firar vi segern med en gasque på nationen. Gudskelov att kvinnans list översteg mannens förstånd - den gången!

Delar ur styrelsen under Angermannalagets 04-gask Guschelov, 2017

Hemsida

Besök Angermannalagets hemsida:

Kontakt

Ålderman (Ordförande): Tobias Norlén

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...