Vill du veta mer om NV eller kanske läsa en tidning? Klicka här

Art Director

Vi har intervjuat Emma Björk om hur det är att vara Art Director (redaktör med layoutansvar) på nationen! Har du fler frågor om posten? Maila 1q@nn.se!
Berätta om dig själv! 
Jag heter Emma Björk, är 20 år och kommer ursprungligen från en by strax utanför Sundsvall.

Vad gör du på Norrlands nation?
Jag är Art Director för Norrlands Varjehanda, vår fantastiska medlemstidning. Mitt ansvar är att fixa tidningens layout, jag försöker helt enkelt placera text, bild och alla annat material på ett snygg sätt inför varje nummer. Jag gör tidningen i ett program som heter InDesign vilket är otroligt kul, aldrig hade jag kunnat tro att man kan drömma om digitala linjaler på nätterna.

Hur mycket tid lägger du på ditt engagemang? 
I perioder lägger jag ner mycket tid på mitt jobb som Art Director, tidningen kommer ut till alla medlemmar två gånger per termin och utöver det producerar vi på redaktionen en recceguide, en tidning till alla nya studenter som trycks en gång per termin. Mitt arbete börjar när alla andra i redaktionen i princip är klara, när all text och bild är klar är det mitt ansvar att sätta samman allt. I genomsnitt skulle jag säga att varje nummer tar mig drygt en hel helg att göra.

Vad får du ut av ditt engagemang?
Jag har lärt mig så mycket! Jag har tidigare engagerat mig på andra håll inom nationen, bland annat som cafévärdinna men som Art Director har jag verkligen fått ge näring åt ett nytt intresse. Min största lärdom har varit att börja arbeta i InDesign, innan jag började som Art Director sträckte sig min erfarenhet av arbete med design och layout till mycket hemmagjorda bilder i paint. Med stöd av nationens PR-förman har det varit superkul att få lära sig något helt nytt. Det roligaste med att vara Art Director är att jag får skapa en produkt som når ut till många, och att jag får vara så kreativt fri. 


Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...