Bibliotekarie

Vi har intervjuat Anton Lysén om hur det är att vara bibliotekarie på nationen! Har du fler frågor om posten? Maila 1q@nn.se!
Berätta om dig själv!
Jag heter Anton Lysén, är 23 år gammal, kommer från Frösön och läser till ämneslärare för gymnasieskolan.

Vad gör du på nationen?
Jag är Norrlands nations bibliotekarie! Det innebär bland annat att jag är ordförande i nationens biblioteksutskott. Norrlands nations-bibliotek är Sveriges tredje största ?privata? bibliotek. Vi har öppettider för utlåning varje måndag till fredag under varje termin och har under ett par terminer organiserat novellcirklar. Som bibliotekarie godkänner jag tidningsprenumerationer och vilka tidskrifter nationen ska ta in, och jag får med utskottets hjälp en bild över vilken kurslitteratur som ska köpas till biblioteket.

Vad är det roligaste med att vara bibliotekarie?
I Biblioteksutskottet diskuteras litteratur, vilket är stimulerande då man inte diskuterar med t.ex. kursare som ofta har samma intressen eller preferenser som en själv. I utskottet sitter ledamöter som är läkare, veterinärer, ingenjörer, språkvetare osv. Och detta gäller för hela nationen, när man engagerar sig på Norrlands nation får man träffa människor som har helt olika studieinriktningar. Detta tillsammans med den gemenskap som stärks av hembygdsanknytningen i nationens föreningar och utskott skulle jag säga är det roligaste. Vare sig man dricker öl, lagar mat, städar eller registrerar böcker, så genomsyras all aktivitet av gemenskap.

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...