Bibliotekarie

Vi har intervjuat Anton Lysén om hur det är att vara bibliotekarie på nationen! Har du fler frågor om posten? Maila 1q@nn.se!
Berätta om dig själv!
Jag heter Anton Lysén, är 23 år gammal, kommer från Frösön och läser till ämneslärare för gymnasieskolan.

Vad gör du på nationen?
Jag är Norrlands nations bibliotekarie! Det innebär bland annat att jag är ordförande i nationens biblioteksutskott. Norrlands nations-bibliotek är Sveriges tredje största ”privata” bibliotek. Vi har öppettider för utlåning varje måndag till fredag under varje termin och har under ett par terminer organiserat novellcirklar. Som bibliotekarie godkänner jag tidningsprenumerationer och vilka tidskrifter nationen ska ta in, och jag får med utskottets hjälp en bild över vilken kurslitteratur som ska köpas till biblioteket.

Vad är det roligaste med att vara bibliotekarie?
I Biblioteksutskottet diskuteras litteratur, vilket är stimulerande då man inte diskuterar med t.ex. kursare som ofta har samma intressen eller preferenser som en själv. I utskottet sitter ledamöter som är läkare, veterinärer, ingenjörer, språkvetare osv. Och detta gäller för hela nationen, när man engagerar sig på Norrlands nation får man träffa människor som har helt olika studieinriktningar. Detta tillsammans med den gemenskap som stärks av hembygdsanknytningen i nationens föreningar och utskott skulle jag säga är det roligaste. Vare sig man dricker öl, lagar mat, städar eller registrerar böcker, så genomsyras all aktivitet av gemenskap.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...