Birkarlarna

Hembygdsföreningen Birkarlarna är en herrförening som grundades redan 1934 vid Norrlands nation och vänder sig till manliga studenter vid Uppsala universitet och SLU. Föreningens hembygd och naturliga upptagningsområde är Norr- och Västerbottens län, vem som helst som känner en naturlig dragning till bildning samt den kultur, mat och mentalitet som råder i den nordligaste/kärvaste ändan av vårt avlånga land står det fritt att ansöka om medlemskap.
Birkarlarna är till för dig som känner dig lite vilsen bland alla sönderstressade stadsbor och har tröttnat på den snabbmatskultur som råder i konungariket Sverige. Känner du dig sugen på riktig norrländsk mat, tex älg, palt, pytt och röding? Birkarlarnas käkkarlar omvandlar med stort kunnande, de finaste rårvaror av högsta kvalitet till en riktigt kulinariskt konstverk ungefär som din mamma skulle ha gjort. Dessa rätter och mer därtill erbjuds då Birkarlarna träffas med jämna mellanrum på så kallade stämmor för att avnjuta traditionella norrländska maträtter som de gärna sköljer ner med generösa mängder öl och snaps. Som ett led i föreningens bildningsintresse hålles ofta samband med dessa tillfällen även föredrag av akademisk art utav någon namnkunnig person.

En stämma i sig är svår att beskriva för den oinvigde, man skulle kunna beskriva en stämma som en korsning mellan en trerätterssittning och ett avsnitt ur parlamentet fast med öl istället för mentometerknappar. En stämma kan sammanfattas som sjukt rolig med en norrländsk touch. Birkarlarna anordnar även andra aktiviteter exempelvis provning av diverse alkoholhaltiga drycker, grillning ute i det fria; oftast med sköna damer från damföreningarna på nationen.

Föreningen styr också upp en mängd resor under ett verksamhetsår. Bland annat till olika orter hembygden varje sommar, till Ärkeprotektoratet i Luleå ett par gånger per år samt till vår utländska filial i Danmark. Resorna går generellt i bildningens tecken och tenderar att inkludera utflykter och rundvandringar av utvecklande slag.

Hemsida

Besök Birkarlarnas hemsida:

Kontakt

Vid frågor kontakta styrelsen.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
08 - 17
08 - 14
12 - 15

Bibliotek

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag - Torsdag
Fredag
17 - 18
14 - 15

Datasalen och studieplatser

Måndag-Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...