Chorus Virorum

Chorus Virorum är Norrlands nations manskör. 1853 räknas som födelseår, trots att manskörssång har klingat så länge nationen har funnits. I nationens arkiv finns t ex handskrivna noter till sången Vid NorrländskaNationernas förening som framfördes vid nationens grundande 1827.
Kören har anor ända från nationens bildande, år 1827, eftersom det enligt nationsannalerna redan då fanns en manskör som uppträdde vid större fester. Den fick dock officiell status först den 28 januari 1853 då landskapet tillsatte en sånganförare och en sångfiskal för Sångföreningen, som den då hette. Intensiteten i verksamheten liksom körens namn har varierat under tidens lopp. Åren 1882-1912 var en mycket aktiv period i körens historia då bland annat fem omfattande sångarfärder till alla större städer i Norrland företogs i syfte att samla in pengar till bygget av nationshuset. 1930-talet, då kören leddes av Torsten Sundelin, var också en uppgångstid samt det tidiga 1950-talet med Folke Bohlin som anförare. En nedgångsperiod började i slutet av 1950-talet då den nybildade blandade kören, Norrlandskören, tilldrog sig större intresse och en definitiv svacka utgjorde 1970-talet. I svallvågorna efter 1968 fick gamla manskörstraditioner allt svårare att hävda sig, och kören smalt ner till först en dubbelkvartett och senare en kvartett. Med nationens officiella kvartett som återstående grund, under sånganförarens ledning, började uppgången från mitten av 1980-talet och allt fler ville sjunga manskör. 1990-talet blev en stor expansionsperiod och kören blev åter, även rent formellt, en förening vid nationen.

Hemsida

Kontakt

Ordförande: Joakim Borgström

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...