Information angående covid-19

Nationens styrelse följer utvecklingen och utvärderar kontinuerligt hur nationen ska gå tillväga under rådande omständigheter. Styrelsens fokus är att säkerställa att nationen kan fortsätta bedriva verksamhet av och för studenter under pandemin (under säkra former) men framför allt att säkerställa att vi har möjlighet att göra det när pandemin är över. Den arbetsgrupp som tillsattes i våras fortsätter att löpande titta på dessa frågor, och denna sida uppdateras i takt med att nya beslut fattas. 
Med anledning av att restriktionerna släpper den 9 februari kommer alla verksamhet att återgå till det normala innan restriktionerna.

Allmän information:
  • Vi ber er att visa hänsyn och tvätta händerna regelbundet.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Det är också möjligt att skriva in sig vid nationen digitalt, via uppsalastudent.com.
  • Nationens bibliotek och studieplatser håller öppna enligt öppettider längst ner på hemsidan. 
  • Arbetsgruppen som styrelsen tillsatt har tagit fram en riskanalys av nationens verksamhet och planerar för olika scenarion på både kort och lång sikt. Gruppen har avstämningsmöten med jämna mellanrum samt vid behov. Planeringen för hösten är nu i full gång.
  • Arbetsgruppen följer med i nyhetsutvecklingen och anpassar löpande vår verksamhet utifrån de råd och restriktioner som kommer från myndigheter och regering.
Kontakt:
  • Nationens styrelse arbetar kontinuerligt med att motverka smittspridning och se över vår verksamhet. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar särskilt på dessa frågor och som kan agera löpande. Vill du komma i kontakt med dem, eller har andra frågor, kan du maila Förste kurator Dennis Wikander (1q@nn.se).
  • Om ni har en planerad uthyrning på Norrlands och har frågor kring den är ni välkomna att kontakta Andre kurator Olivia Markstedt (2q@nn.se)
  • Om ni har andra frågor eller behöver stöd så jobbar vi kuratorer och klubbverkare på och finns här!

Vid frågor kontakta 1q@norrlandsnation.se

Information in English

Uppdaterat senast: 2022-02-11 09:39

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...