Dagvärd

Vi har intervjuat Robert Martinis, om hur det är att vara dagvärd på nationen! Har du fler frågor om posten? Maila 1q@nn.se!
Berätta om dig själv!
Jag heter Robert Martinis, är 21 år gammal och kommer ifrån Nyköping. Jag pluggar min andra termin på ekonomie kandidatprogrammet. Under hösten 2018 blev jag utnämnd som vårterminens recce för mitt arbete inom nationen, vilket kom som en stor överraskning för mig. Jag blev jag väldigt glad och rörd av det, men samtidigt nervös eftersom jag skulle få ett diplom för det i Universitetsaulan av rektorn, och att stå på scen är inte min allra starkaste sida.    

Vad gör du på nationen?
Jag är dagvärd på  Norrlands nation. Som dagsvärd hjälper jag klubbverkarna med en mängd varierande uppgifter under dagtid. Det kan vara alltifrån att ta emot leveranser med mat till Majs Café, eller att fylla barkylarna med dryck inför onsdagsklubben.  

Hur mycket tid lägger du ned på ditt engagemang?
Det finns tre dagvärdar på nationen, och vi delar upp arbetet tillsammans. Ungefär lägger jag ned 7 timmar på mitt engagemang i veckan, men det är för att jag tycker att det är så roligt att spendera tid på nationen och hjälpa till! 

Vad är det roligaste med att engagera sig på nationen?
Det roligaste med att engagera sig på nationen är den fantastiska gemenskap som man får med sig, samt att jag som dagsvärd får lära mig väldigt mycket om hur alla delar av nationsverksamheten fungerar!

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...