Bankgironummer

Norrlands nation bankgiro för fakturabetalning
Bankgironummer: 836-9951.

Autogiro

Anslut dig gärna till nationens autogiro! Posta den eller lämna den ifylld i nationens kansli. 

Swish

Swishnummer: 123 419 3538

Donationer & bankgiro

En attraktiv verksamhet som lockar många medlemmar och en utökad konferens och uthyrningsverksamhet är två viktiga faktorer för att säkra nationens fortsatta verksamhet. Men det räcker inte. Kår- och därmed nationsobligatoriet är sedan en tid nu avskaffad och därmed finns trots alla insatser en risk för minskade medlemsintäkter. Den tiden är dessutom sedan länge förbi då norrländska träbaroner och kommuner skickade miljondonationer för nationshusets underhåll och renovering.
 
I samband med olika renoveringar har ett antal enskilda landsmän bidragit med större eller mindre summor. Nu vill vi pröva ett nytt grepp. För vi är ju så många som under åren passerat nationen och som önskar att den skall få fortsätta att finnas till också för kommande generationer på samma sätt som den en gång funnits där för oss.  

Många som uthålligt ger lite grann. Många som avstår så lite att det knappast märks i den enskildes ekonomi men som tillsammans med många andras bidrag på sikt genererar miljoner. Målsättningen är att många nya och gamla medlemmar skall vilja lämna ett stöd på bara 25 eller 50 kronor i månaden via autogiro. Dessutom införs en möjlighet att styra så en del av stödet går direkt till din gamla favoritförening på nationen.

Vi hoppas att också du vill vara en del av Norrlands nations framtid! Genom ett enkelt och litet bidrag varje månad så blir du en av de kuggar som får nationens hjul att snurra även för framtidens studenter i Uppsala. Norrlands nation är och skall vara den främsta av nationer och med din hjälp kan vi vara det.
Nationen räknar den summa om 40 500 kr som insamlades vid Inspektors 70-års firande sommaren 2008 som startskottet på denna insamling. Engångsdonationer välkomnas självklart! Nationens Inspektor, samt sittande och kommande Förste kurator uppmanar dig att bidra! Större donationer (över 5 000 kr) kommer att uppmärksammas med förgyllda namnplaketter på en fin tavla. Ju större summa, desto större plakett!

Fakturor och bankgironummer

Fakturor från Norrlands nation betalas till bankgironummer 836-9951.
Observera att detta inte gäller betalning av nationsavgift. Detta görs genom betalning av separat utskickad faktura eller i nationens kansli.    

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Måndag-Torsdag
Fredag
Lördag
08 - 17
08 - 14
12 - 15

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...