Kontakt

Expedition
Studentvägen 2, 752 34 Uppsala

Tel: 018-51 85 10
E-post: info@studentvagen.se
Hemsida: http://www.studentvagen.se/

Information

Stiftelsen Norrlandsgårdarna
Kvarteret Observatoriet 
Adress: Luthagsesplanaden 27 C och D
752 35 Uppsala
Ritningar

Observatoriet (Ekonomikum)

I kvarteret Observatoriet finns Norrlandsgårdarnas hus (se vänster på bild) som består av sammanlagt 118 lägenheter varav 70 stycken 1:rumslägenheter och 48 stycken 2:rumslägenheter. 
Samtliga byggnader har 6 våningar med hiss samt källarvåning. 
I hyran ingår: 
- Internet (Bredband2). 
- Fast telefoni tillhandahålles av Com Hem.
- Förråd.
- Gemensam bastu och tvättstuga (källarvåningen) 

Hyran betalas 12 månader per år exklusive el och varm- och kallvatten som debiteras separat.
För ytterligare information kontakta Stiftelsen på: E-post: info@studentvagen.se eller telefon 018-51 85 10.

Foto: Lina Andersson

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...