Funktionärerna

Norrlands nations verksamhet stöttas upp av en mängd funktionärer som arbetar på olika områden inom nationens verksamhet.  
Nationssekreterare 
Nationssekreteraren skriver protokoll vid landskaps-, styrelse- och nämndmöten. Nationen har tre sekreterare som delar på uppdraget. 

NV-redaktör 
NV-redaktören ansvarar för nationstidningen, Norrlands Varjehanda. Nationen har tre NV-redaktörer och en chefredaktör som har det övergripande ansvaret för tidningen som kommer ut två gånger per termin. 

Krönikör 
Nationskrönikören deltar på nästan alla nationens festligheter och skriver löpande krönikor från dem. I slutet av mandatperioden hjälper krönikören förste kurator att sammanställa en verksamhetsberättelse som publiceras i Landsmannahälsningen (Förste kurators verksamhetsberättelse). 

Marskalk
Marskalken är förste kurators högra hand vid nationens festligheter. Marskalken är tillsammans med den biträdande marskalken toastmaster och ansvarar för bl.a. bordsplacering och menyblad vid nationens sittningar.

Arkivarie
Arkivarien ansvarar tillsammans med den biträdande arkivarien för nationens arkiv. De tillser att nationens publikationer förvaras inför framtiden.

Antikvarie
Antikvarien ansvarar tillsammans med den biträdande antikvarien för nationens konst och inventarier. De gör löpande inventeringar för att se vilket skick nationens tillgångar är i och jobbar nära fastighetsnämnden där de är adjungerade, i frågor som rör konst i nationens olika rum. 

Nationsfotograf 
Nationsfotografen dokumenterar, tillsammans med den biträdande fotografen, nationens verksamhet på såväl sittningar som talarmiddagar och landskap. Fotografen är sedan ansvarig för att redigera bilderna och se till att de publiceras i lämpligt forum.

Teknisk föreståndare 
Den tekniska föreståndaren (TF) är Klubbchefens förlängda arm. Som TF ställer man, tillsammans med den biträdande tekniska föreståndaren, i ordning den tekniska apparaturen till nationens festligheter och ser till att all teknik är i gott skick. 

Fanbärare 
Fanbäraren bär tillsammans med den biträdande fanbäraren fanan vid nationens festligheter samt vid exempelvis begravningar, högtider och av universitetet anordnade tillställningar. 

Sånganförare 
Sånganföraren ser, tillsammans med den biträdande sånganföraren, till att det finns sångböcker eller sångblad samt leder sången vid nationens tillställningar.

Cafévärdinna 
Cafévärdinnan arbetar i Majs Café under Cafémästarens ledning. Totalt sett har nationen nio eller tio ordinarie cafévärdinnor. Cafévärdinnorna tillser att frukost, lunch och fika finns till försäljning alla vardagar. En cafévärdinna jobbar två femtimmarspass i veckan. 

Lördagsfikavärdinna 
Lördagsfikavärdinnan ansvarar för nationens lördagsfika. Värdinnan tillser att kakor, smörgåsar, tårtor och smörgåstårtor finns till försäljning under lördagens fika. Förberedelser sker på kvällstid under veckan och sedan ansvarar man för att sälja fikat på lördagar. 

Klubbvärd 
Klubbchefens högra hand. Klubbvärden ansvarar för de kvällar då Klubbchefen inte är på plats och leder då bland annat garderobiärer, insläppare och ordningmän i deras arbete. 

Barvärd
Barvärden hjälper Barmästaren med att sköta både husets verksamhet och Orvar under kvällstid. Detta inkluderar alla möjliga arbetsuppgifter inom ramen för dryckesförsäljning inom nationshuset och Orvars krog. 

Dagvärd
Hjälper hela klubbverket under dagtid med diverse uppgifter kopplade till nationens verksamhet. Arbetsuppgifterna är därför väldigt varierande och kan skilja sig från vecka till vecka.  


Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Onsdagsklubb

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...