Funktionärerna

Norrlands nations verksamhet stöttas upp av en mängd funktionärer som arbetar inom nationens olika verksamhetsområden. Vill du veta mer om någon funktionärspost, eller kanske söka en post? Maila 1q@nn.se!
Nationssekreterare 
Nationssekreterarna skriver protokoll vid landskaps-, styrelse- och nämndmöten. Nationen har tre sekreterare som delar på uppdraget. Klicka här för att läsa en intervju med en av nationens sekreterare!

NV-redaktör 
NV-redaktören ansvarar för nationstidningen, Norrlands Varjehanda. Nationen har tre NV-redaktörer (en Art Director) och en chefredaktör som har det övergripande ansvaret för tidningen som kommer ut två gånger per termin. Klicka här för att läsa en intervju med chefredaktören!

Krönikör 
Nationskrönikören deltar på nästan alla nationens festligheter och skriver löpande krönikor från dem. I slutet av mandatperioden hjälper krönikören förste kurator att sammanställa en verksamhetsberättelse som publiceras i Landsmannahälsningen (Förste kurators verksamhetsberättelse). 

Marskalk
Marskalken är förste kurators högra hand vid nationens festligheter. Marskalken är tillsammans med den biträdande marskalken toastmaster och ansvarar för bl.a. bordsplacering och menyblad vid nationens sittningar. Klicka här för att läsa en intervju med en marskalk!

Nationshovmästare
Nationshovmästaren hjälper Gillevärdinnan med både planeringen och genomförandet av nationens egna sittningar, bl.a. reccegaskerna och vårbalen. Detta innefattar att vara extra behjälplig för marskalkarna, arbetsleda roddpersonalen samt att givetvis hova själva sittningen. 

Arkivarie
Arkivarien ansvarar tillsammans med den biträdande arkivarien för nationens arkiv. De tillser att nationens publikationer förvaras inför framtiden. 

Antikvarie
Antikvarien ansvarar tillsammans med den biträdande antikvarien för nationens konst och inventarier. De gör löpande inventeringar för att se vilket skick nationens tillgångar är i och jobbar nära fastighetsnämnden där de är adjungerade, i frågor som rör konst i nationens olika rum. 

Nationsfotograf 
Nationsfotografen dokumenterar, tillsammans med den biträdande fotografen, nationens verksamhet på såväl sittningar som talarmiddagar och landskap. Fotografen är sedan ansvarig för att redigera bilderna och se till att de publiceras i lämpligt forum. Klicka här för att läsa en intervju med en nationsfotograf!

Teknisk föreståndare 
Den tekniska föreståndaren (TF) är Klubbchefens förlängda arm. Som TF ställer man, tillsammans med den biträdande tekniska föreståndaren, i ordning den tekniska apparaturen till nationens festligheter och ser till att all teknik är i gott skick. Klicka här för att läsa en intervju med en teknisk föreståndare!

Fanbärare 
Fanbäraren bär tillsammans med den biträdande fanbäraren fanan vid nationens festligheter samt vid exempelvis begravningar, högtider och av universitetet anordnade tillställningar. Klicka här för att läsa en intervju med en fanbärare!

Sånganförare 
Sånganföraren ser, tillsammans med den biträdande sånganföraren, till att det finns sångböcker eller sångblad samt leder sången vid nationens tillställningar. Klicka här för att läsa en intervju med en sånganförare! 

Cafévärd
Cafévärden arbetar i Majs Café under Cafémästarens ledning. Totalt sett har nationen nio eller tio ordinarie cafévärdar. Cafévärdarna tillser att frukost, lunch och fika finns till försäljning alla vardagar. En cafévärd jobbar två femtimmarspass i veckan. Klicka här för att läsa en intervju med en cafévärd!

Lördagsfikavärd
Lördagsfikavärd ansvarar för nationens lördagsfika. Värden tillser att kakor, smörgåsar och smörgåstårtor finns till försäljning under lördagens fika. Förberedelser sker på kvällstid under veckan och sedan ansvarar man för att sälja fikat på lördagar. 

Klubbvärd 
Klubbchefens högra hand. Klubbvärden ansvarar för de kvällar då Klubbchefen inte är på plats och leder då bland annat garderobiärer, insläppare och ordningmän i deras arbete. Klicka här för att läsa en intervju med en klubbvärd!

Barvärd
Barvärden hjälper Barmästaren med att sköta både husets verksamhet och Orvar under kvällstid. Detta inkluderar alla möjliga arbetsuppgifter inom ramen för dryckesförsäljning inom nationshuset och Orvars krog. Klicka här för att läsa en intervju med en barvärd!

Dagvärd
Hjälper hela klubbverket under dagtid med diverse uppgifter kopplade till nationens verksamhet. Arbetsuppgifterna är därför väldigt varierande och kan skilja sig från vecka till vecka. Klicka här för att läsa en intervju med en dagvärd!


Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
08 - 17
08 - 14
12 - 15

Bibliotek

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag - Torsdag
Fredag
17 - 18
14 - 15

Datasalen och studieplatser

Måndag-Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...