Landskap III - sök poster!

Kära Norrlänning,

Härmed kallas du till vårens tredje Landskap på Norrlands nation.

Landskapet är nationens högst beslutande organ, där kan du som medlem vara med och påverka nationen och framföra dina åsikter. Nu kan du söka poster inför nästa termin!
Efter landskapet är alla medlemmar välkomna till en landskapsexa, som dessutom är gratis för frikortsinnehavare och reccar!

Tid: 18.00
Plats: Nya Festsalen (Diskot)

Sök posterna senast 13 maj, klockan 12.00

Val av Skattmästare för Kommunikationsnämnden HT 19 - VT 21
Gillevärdinna HT 2019
Barmästare HT 2019
Val av två ledamöter för Förvaltningsnämnden HT 19 - VT 21
Val av två suppleanter för Förvaltningsnämnden HT 19 - VT 20
Val av två ledamöter för Fastighetsnämnden HT 19 – VT 21
Val av tre suppleanter för Fastighetsnämnden HT 19 – VT 20
Val av två ledamöter för Kommunikationsnämnden HT 19 – VT 21
Val av två suppleanter för Kommunikationsnämnden HT 19 – VT 20
Val av två ledamöter i Valnämnden HT 19 – VT 20
Val av ledamot i Besvärsnämnden HT 19 – VT 21
Fyllnadsval av 2 Klubbvärdar HT 2019
Fyllnadsval av 4 Barvärdar HT 2019
Fyllnadsval av 3:e suppleant i Nationens styrelse 2019
Fyllnadsval av Klubbvärd VT 2019
Fyllnadsval av Barvärdar VT 2019
Val av ordförande för Stipendienämnden HT 19 – VT 21
Val av Stipendiesekreterare HT 19 – VT 20
Fyllnadsval av ledamöter i Stipendienämnden representerande följande områden:
- Humanistiska HT 18 – VT 20
- SLU HT 18 – VT 20
Val av ledamöter i Stipendienämnden representerande följande områden:
- Medicinska HT 19 – VT 21
- Humanistiska HT 19 – VT 21
- Samhällsvetenskapliga HT 19 – VT 21
- Juridiska HT 19 – VT 21
- Farmaceutiska HT 19 – VT 21
- Teologiska HT 19 – VT 21
- Teknisk-naturvetenskapliga HT 19 – VT 21
- SLU HT 19 – VT 21
- Forskningsanknytning HT 19 – VT 21

Hör av dig till 1q@nn.se om du har några frågor om landskapet och posterna!

Kommentera

Fler händelser

Öppettider

KANSLIET

Tisdag
Fredag
15-17
11-14

Orvars Krog

Måndag
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...