Nationens historia i korthet

Norrlands nation bildades år 1827 genom ett samgående av de Bottniska och Medelpado- Jämtländska nationerna. De norrländska urnationerna i Uppsala var den Ångermanländska nationen (1646-1800) och den Västerbottniska nationen (1647-1800). Dessa slogs år 1800 samman till den Bottniska nationen. Den Medelpado-Jämtländska nationen bildades efter ett bråk vid ett kuratorsval i den Ångermanländska nationen 1685. Vid sitt bildande hade Norrlands nation omkring 60 medlemmar. Nationen hyrde lokaler runt om i Uppsala och har bl.a. huserat i nuvarande Upplandsbankens hus. Efter många års möda med att samla in pengar i den norrländska hembygden kunde det egna nationshuset invigas år 1889. Detta hus som idag kallas ´Gamla huset´ är otvivelaktigt Uppsalas pampigaste nationshus med sin klassiska fasad mot Fyrisån. Den stora tillströmningen av norrlandsstudenter till Uppsala under 1950- och 1960-talen tvingade fram den tillbyggnad av nationen, ´Nya huset´, som invigdes år 1972. Norrlands nation är idag Uppsalas största studentnation med drygt 8 000 medlemmar.

Om nationerna
Hämtat ur ´Uppsala universitet 1477-1977´, Sten Lindroth

Universitetet i Paris är tillsammans med universiteten i Bologna och Oxford världens äldsta akademiska lärosäten och grundades på 1100-talet. Särskilt i Paris samlades studenter från många delar av Europa och slöt sig, med avseende på ursprung, samman i så kallade ´Nationes´. Om det inte fanns någon nation för hemlandet valde man någon geografiskt eller kulturellt närstående. De äldsta kända nationerna vid Parisuniversitetet, från 1200-talets början, är: den franska, den pikardiska, den normandiska samt den anglikanska (dit skandinaverna hörde). Den direkta förebilden för de nationer som under 1600-talets första hälft växte fram i Uppsala kommer emellertid från de tyska universiteten. Efter reformationen hade vid de evangeliska tyska universiteten spontant uppkommit s.k. ´Landsmannaskap´ (Societates nationales), inte minst vid universitetet i Rostock där många svenskar studerade. I Uppsala slöt sig studenterna samman i ´nationer´ beroende på vilket stift och landskap man tillhörde, man kom ju då oftast från samma gymnasium, och sammanslutningarna kallades för ´Landskap´ och Landskapets möten kallades ´Conventus Nationales´. Dessa kamratgrupper med gemensam provinsiell bakgrund organiserades med tiden allt fastare tills på 1640-talet de första egentliga nationerna bildats med ämbetsmän, stadgar och kassakista.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...