Jamtamot

Hembygdsföreningen Jamtamot vid Norrlands nation i Uppsala är en politiskt och religiöst obunden förening för män från i första hand landskapen Jämtland och Härjedalen, och har till syfte att under formen av ett slutet sällskap befordra ett gott kamratskap och höja intresset för hembygden.
Föreningen nygrundades år 1915 och heter egentligen Jamtamot Redivivum åsyftande en äldre förening med samma namn i Uppsala under åren 1907-1910. Jamtamot som namn syftar tillbaka på det gamla alltinget på Frösön, grundat på 930-talet. Trots att föreningens ålder oftast mäts från och med den reviderade upplagans födelse så är Jamtamot den i särklass äldsta föreningen inom Norrlands nation.
Jamtamot har karaktären av ett ordenssällskap och håller hårt på sina traditioner. Inval av recepiender, så kallade gålbeinskæra, sker genom omröstning efter vederbörliga receptionsmysterier.
Varje invald får en röd luva med tofs att bära på Mot (möten) som tecken på sitt medlemskap. Luvan som insignium syftar tillbaka på de röda luvor som förr i tiden bars till vardags av den manliga allmogen i Jamtland.

Antalet nu levande medlemmar – Jamtar – är mellan tio- och elvahundra (1000-1100). Totalt sett genom åren har dock föreningen valt in drygt fjortonhundra (1500) medlemmar. Stommen i verksamheten är de 8 – 9 Mot som äger rum varje läsår varav ett, nämligen Heimmotet, går av stapeln i hemlandskapen under juli månad. Jamtamot delar ut ett Hederspris varje år till någon som gjort en värdefull insats för Jämtlands län, och ger sedan år 1972 ut en egen tidning, Jamtlands Tidning, en gång per termin.

Hemsida

Besök Jamtamots hemsida:

Kontakt

Överhövding (Ordförande): Magnus Björck

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...