Jamtamot

Hembygdsföreningen Jamtamot vid Norrlands nation i Uppsala är en politiskt och religiöst obunden förening för män från i första hand landskapen Jämtland och Härjedalen, och har till syfte att under formen av ett slutet sällskap befordra ett gott kamratskap och höja intresset för hembygden.
Föreningen nygrundades år 1915 och heter egentligen Jamtamot Redivivum åsyftande en äldre förening med samma namn i Uppsala under åren 1907-1910. Jamtamot som namn syftar tillbaka på det gamla alltinget på Frösön, grundat på 930-talet. Trots att föreningens ålder oftast mäts från och med den reviderade upplagans födelse så är Jamtamot den i särklass äldsta föreningen inom Norrlands nation.
Jamtamot har karaktären av ett ordenssällskap och håller hårt på sina traditioner. Inval av recepiender, så kallade gålbeinskæra, sker genom omröstning efter vederbörliga receptionsmysterier.
Varje invald får en röd luva med tofs att bära på Mot (möten) som tecken på sitt medlemskap. Luvan som insignium syftar tillbaka på de röda luvor som förr i tiden bars till vardags av den manliga allmogen i Jamtland.

Antalet nu levande medlemmar – Jamtar – är mellan tio- och elvahundra (1000-1100). Totalt sett genom åren har dock föreningen valt in drygt fjortonhundra (1500) medlemmar. Stommen i verksamheten är de 8 – 9 Mot som äger rum varje läsår varav ett, nämligen Heimmotet, går av stapeln i hemlandskapen under juli månad. Jamtamot delar ut ett Hederspris varje år till någon som gjort en värdefull insats för Jämtlands län, och ger sedan år 1972 ut en egen tidning, Jamtlands Tidning, en gång per termin.

Hemsida

Besök Jamtamots hemsida:

Kontakt

Överhövding (Ordförande): Anton Lysén

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...