Fler krönikor

Krönikören har ordet

På denna sida kan du läsa nationskrönikörens krönikor, som handlar om våra klassiska nationsevent! Läs om alltifrån Landskap till Lussegask, allt utifrån krönikören Matilda Borgs perspektiv. 

Krönika från Landskap II VT -14

Mina damer och herrar, tillåt mig att presentera ett landskap i Gamla Salen! Eller i alla fall min konstruktivistiskt medskapade upplevelse av det möjligtvis bakomliggande empiriska fenomenet. Oh yeeeah! Jag kan också skriva svåra ord (fast jag har kardborreband på skorna). 
Önskas en mer kontrollerad "sanning" om vad som hände rekommenderas nationenssekreterarens officiella protokoll.
 
Förste kurator öppnar mötet och meddelar:
·         att han besökt platser utanför Norrlands nation. De finns kvar.  
·         att Norrlands har många aktiviteter under valborg (aka ”Festivalborg”). Jobba eller kom och ha roligt ändå! Skoj skoj!
·         Att det snart är hemförlovningsgask!

Andre kurator meddelar:
·         Tiden rör sig i en linjär riktning framåt.
·         Orvar cashar in och Hjortron är bra.
·         Slå på djungeltrumman för VKP. 

Ekonomisk rapport:
·         Det flyter… På en liiiten, liten gummiflotte. 

Styrelsen (genom Johan Ottosson) rapporterar om arbetet med processförändring:
·         Nationens arbetsprocesser ses över eftersom det ekonomiska resultatet har sett dåligt ut under ett antal år samt eftersom klubbverk tenderar att bränna ut sig alltför ofta.
·         Styrelsen har sökt projektansvarig för att leda arbetet men inte fått några intresserade.
·         Styrelsen bedömer därför att processförändringen ska genomföras stegvis med införandet av en personalplanerare på halvtid som ett första steg för att underlätta för klubbverket.
·         Johan svarar på frågor som har kommit in. Huvudsakligen om beslutsprocessen och personalplanerarens status som klubbverkare eller icke-klubbverkare. Styrelsen medger att kommunikationen om beslutsprocessen borde varit bättre och lovar bot och bättring. Personalplanerarens status i relationen till klubbverket är inte bestämd ännu.
·         Johan bjuder in nationsaktiva till en diskussionskväll den 7e maj för att vidare diskutera projektet.
·         Påpekanden görs om att nationens funktioner är alltför ogenomskådlig och att det är svårt för medlemmarna att ta del av vad som sker. Mer transparens efterlyses.
·         Landskapens funktion som beslutsorgan och informationsorgan understyrks av Inspektor med flera. Medlemmar är även välkomna att delta vid styrelsens möten.
·         Lena W Jansson från kommunikationsnämnden meddelar att arbete pågår med se över hur information kan spridas bättre. Idéer välkomnas angående både extern och intern kommunikation. 

Fastighetsnämnden talar genom Håkan Falks lekamen:
·         Mycket händer i huset.
·         Mögel bekämpas i Nya delen.
·         Brandskyddsöversyn har gjorts.
·         Renovering av Gamla Salen planeras.
·         Konferensdelen finputsas.
·         Tvättstugan ska byggas om över sommaren.
·         Sundsvall ska få en make-over.
·         Grundförstärkningen kommer ske och kosta muchos dineros!

Kommunikationsnämnden kommunicerar via Lena W Jansson
·         Nationen har många bra kommunikationskanaler, ex. radio, Norrlands Varjehanda och hemsidan. Men de bör bli mer medvetna om varandra.
·         Norrlands förknippas mycket med gemenskap enligt undersökning som gjorts. Men många hittar inte in. Nationen bör öppna upp mer och berätta om alla möjligheter som finns. 

Stadgeändringar klubbas igenom:
·         Spännande teknikaliteter. Bland annat föreslås stadgeändringar om hur stadgarna som refererar till stadgarna om stadgeändringar ska förändras. Prata med förste kurator om det kliar i paragrafryttarrumporna. 

Fyllnadsval av femte suppleant till styrelsen:
·         En ansökan från Erik Lennerth. Han blir dock nedvoterad. Posten lämnas vakant.

Val av Klubbchef:
·         Ingen ansökan dyker upp… den kollektiva sorgen är tung. Hugade individer uppmanas att ansöka vid nästa landskap. 

Val av Gillevärdinna:
·         Jannike Sjölund väljs till stor glädje!

Val av Barmästare:
·         Tobias Dahlberg och Rebecca Lind ansöker. De orerar båda oerhört övertygande och valet blir en rysare där Rebecca väljs med 31 röster mot Tobias 29. 

Val av Orvarvärd:
·         Tobias Lindholm har bifogat en vacker bild på sig själv i sin ansöka och väljs därför… och så har han ju koll på Orvar och sånt med. Men mest för bilden, om man får tro dom Krönikören frågat (… Krönikören har inte frågat någon).

 Val av Cafémästare:
·         Ingen ansökan. Posten är vakant. Ta chansen!

Övriga frågor:
·         Kommunikationsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att publicera styrelsens protokol på hemsidan i framtiden för att öka insynen i nationens aktiviteter. 

Ordet är fritt:
·         Krönikören håller en inre monolog om hästar, glidflygplan och kokosbollar. Men ingen hör.
 
Sexa med mineralvatten. Ingen alkoholhäst här inte. Koppedi koppedi kopp! Gnääägg!
 
Med vänlig hälsning// Daniel Fjellborg, Skrönikör och verklighetskonstruktör.

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

Torsdag - fredag
13-17

Majs Café

Måndag - fredag
9-14
Lördag
12-15

Orvars Krog (Orvar in exilium)

Onsdag - lördag
14-20

Söndagsbrunch

Söndag
11-15

Bibliotek

Måndag - fredag
Lördag
Söndag
9-21
12-18
14-18

Utlåning - bibliotek

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Datasalen och studieplatser

Måndag - fredag
Lördag
Söndag
9-21
12-18
14-18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
PR-förman (Marknadsföring och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...