Fler krönikor

Krönikören har ordet!
På denna sida kan du läsa nationskrönikörens krönikor, som handlar om våra klassiska nationsevent! Läs om alltifrån Landskap till Lussegask, allt utifrån krönikören Emil Svenssons perspektiv. 

Lussegasken - 11/12 - 21

Undrar du vad som hände under Lussegasken 2021?
Vår tillförordnade krönikör Joakim Wester guidar dig!
Krönika över Luciagasquen på Norrlands Nation 2021

Dagen började som vilken annan, jag satt och sörplade på en kopp kaffe medan jag skrev rapporter om utrotning av invasiva arter i Västerbottens skärgård. Nu pratar jag alltså inte om stockholmare utan om faktiska växter bara för att klargöra för våra mer sörlänningsföraktande nationsmedlemmar. Jag ska också intyga att jag själv är stockholmare, och därför får skämta om vårt snyltande på andra landsdelars kustremsor. Men tillbaka till ämnet, dagen började som vilken annan! Plötsligt hör krönikor, CVO Emeritus osv. Emil Ahlström, av sig till en gemensam gruppchatt i bestörtning: ”Är det någon här som vill gå på Lussegasquen? Jag kan tyvärr inte gå och det behövs en krönikör” Han får endast tveksamheter till svar och tillägger: ”Ni får inbjudan på krönikörsbiljetten” Snabbt som en huggorm hugger till sig en åkersork en solig junimorgon svarar undertecknad med ”Vi går gärna!”. Så blev det att jag skulle skriva en krönika om nationsvärlden, en värld jag mest har cirkulerat kring med en öl i handen och nyfiket tittat på men aldrig till fullo givit mig in i.

Den elfte december närmar sig med stormsteg. Jag funderar mycket på hur denna krönika bör författas och bestämmer mig för att ta mig an det med en forskares nyfikna och naiva blick. I ett försök att undvika konfirmationsbias och minnesluckor tar jag med mig ett anteckningsblock för att föra ned vad som sker under kvällens gång. Jag lyckas återfinna blocket lagom till att denna krönika skrivs. Att tyda innehållet är allt annat än enkelt, det är som att hitta en okänd kurskollegas föreläsningsanteckningar i teknisk fysik och försöka utröna vad som egentligen sades. Vems densitet och hållfasthet är det egentligen jag ska beräkna?

Dagen började så här:
Kl 14:27
Fru: ”Vi behöver börja göra oss i ordning”
Jag: ”Halv 3? Det är en gasque, inte afternoon tea!”
Fru: ”Det börjar klockan 16”
Jag: ”Va? Så kan de väl inte göra? Det är ju 04-släpp, förväntar de sig att folk ska festa i 12 timmar i sträck?”
Fru: ”Kan du bara börja göra dig i ordning istället för att ifrågasätta tidsplanen?”
Jag: ”Mummel”

Vi gjorde oss i ordning och tog oss ned till Norrlands Nation där vi möttes av en lång kö och kom på att vi måste se till att våra vaccinationspass var i sin ordning. Vi fick till slut kliva in genom dörrarna och där stängde jag av min kännande, tänkande, inre människa och slog på min kalla, analytiska, forskarmänniska.
Utan att ytterligare dra ut på tiden kära läsare så presenterar jag årets Luciakrönika:

En biologisk studie i mänskliga sociala beteenden inom smala sociala kretsar i studentnationsvärlden i Uppsala, Sverige
Wester, J.

Studentnationerna i Uppsala, Sverige, är kända landet runt som hemliga sällskap med slutna dörrar
som endast de mest flitiga och socialt begåvade studenterna får tillgång till (Ahlström, 2021). Tillfälle
gavs att undersöka en av dessa nationer inifrån under december 2021 då nationen skulle fira att en
kvinnas ögon stacks ut och hon blev helgonförklarad (Inskription, 300-ish). Ankomsten var
odramatiskt och en kö bildades till garderoben där diverse samtal hölls bland sällskapen. Försök
gjordes till spontana samtal med okända närvarande men dessa var fruktlösa, det började bli mer
uppenbart att en social hierarki fanns i rummet. Denna sociala hierarki var inget som omnämnts vid
inbjudan eller vid kontakter med andra kollegor som besökt nationsvärlden. Flera av de närvarande
bar på metallföremål på sina bröst och verkade osedvanligt raka i ryggen. Den enda slutsatsen som
kan nås är att detta är ett tecken på sexuell selektion, där endast de mest pråligt utsmyckade och
stolta exemplaren får tävla om honornas gunst. Särskilt tydligt var detta hos de äldre närvarande
gästerna. Potentiellt är detta ytterligare förstärkt av att det har varit så få tillfällen till kamp hos dessa
gäster då antalet middagstillfällen har varit i stort sett noll de senaste två åren.

En fördrink serverades i form av en varm, röd, dryck med tydlig kryddkaraktär. Innehållet noterades
och testades med masspektrometri mot kända afrodisiakum men det enda i innehållet som var aktivt
psykogent var etanol, ibland använt för att lätta upp stämningen (Ahlström, 2021).

Borden befolkades och hälsningar utbyttes bordsgästerna emellan till dess att alla blev tillsagda att
sitta ned. Bordet hade en god blandning av människor av alla skrån och åldrar, vilket antyder att
nationsvärlden inte har några formella kriterier för inträde utöver flitigheten och den sociala
kompetens som nämndes i inledningen. En bordsplats i närheten var tom och alla flaskor som där
stod länsades snart på sitt innehåll. En liknelse för detta beteende skulle vara gamar som faller över
ett kvarglömt lejonbyte.

Det klingades i ett glas och tre personer som utgav sig för att vara ”Sånganförare” ställde sig upp och
sade att middagen skulle öppnas med att sjunga ”Norrlandssången”. Snart visade det sig att även
övriga middagsgäster förväntades sjunga med och detta slutade i ett gruppskrålande i fullständig
otakt. Beteendet upprepades många gånger under kvällen trots att ”Sånganförare” konstant
intygade att ”Det sjungs för lite”. Noteringar gjordes kring mängden sång för jämförelse med andra
middagar så att ett mått för lagom mängd sång kan tas fram.

Efter en stund till bords så släcks lamporna och ”Sånganförare” stiger in till musik och sjunger vad
som endast kan vara en rituell ramsa medan de går i procession fram till scenen. Nationens första
kurator, ett slags överstepräst som väljs av nationens innersta medlemmar i en hemlig ceremoni
varje år, bjuds upp för att hålla tal. Han kliver upp på scenen och ställer sig bakom en stock. Förste
kurator öppnar sitt anförande med en ockult ramsa på latin som följs upp av att han berättar sina
memoarer för det gångna året. Det finns tydliga indikationer på att förstekuratorerna offras till
någon, ännu ej känd, gudomlighet efter sin tid i nationens tjänst. De omtalas ofta som att de ”flyttat
tillbaka till Östersund” eller ”börjat jobba” men de ses sällan igen så detta har inte kunnat bekräftas.

Efter en lång och hungrig väntan så tändes lampor på några av borden i salen och de som satt vid
dessa bord utbrast i högljudd förtjusning. De slängde sig från sina stolar och sprang till närmaste dörr
ut från salen. Långa rader ringlade sig ut och dessa minskade när några återkom med tallrikar fyllda
till bredden med mat. Här förstärkes de tidigare indikationerna på en dold social hierarki, det var
tydligt att de med högst social rang fick gå och ta mat först. Det är en vanlig funktion inom
djurvärlden, ofta tar de äldsta och starkaste hanarna mat först, tätt följt av deras honor och barn.
Bottenskrapet lämnas till nykomlingar och stockholmare. Till slut tändes även lampor på de övriga
borden och tillfälle gavs att ta del av maten och det var verkligen uppdukat! Det var tydligt att
nationen inte ville ge bilden av att det var digra tider. Denna process upprepades två gånger till under middagen och slutresultatet var att många gäster lutade sig bakåt och höll sig om sina magpartier och kved. Troligen var detta deras enda tillfälle till att få äta på flera dagar då de tryckte i sig som utsvultna flodhästar.

Efter att första matbjudet avslutats så släcktes salen ytterligare en gång för att släppa in en lång rad vitklädda människor i kåpa, ledda av en kvinna med fem ljus i en krona på sitt huvud. Det skulle alltså vara en ikon föreställande den tidigare nämnda kvinnan som fick sina ögon utstuckna. De framförde vacker skönsång om julen (Bibeln, 400-ish) och om en dräng som skötte sina fem hästar, kopplingen mellan dessa sånger är ännu ej utredd.

Ännu en talare bjöds upp till talarstolen, hon omnämndes som en tidigare förste kurator men då detta ej sammanfaller med tidigare hypotes kan det endast ses som ett försök att dölja det rituella mördandet som sker i bakgrunden av nationens inre värld. Talet som hölls var mycket skräckinjagande, det började som en historia på antikt versmått om fem små pojkar som gick genom snön en vacker vinternatt men visade sig snart vara en varnande historia om att små pojkar minsann måste sköta sig om de inte ska bli till kattmat eller få sin hjärnsubstans utsmetad över spis och krans. Talet måste ha varit en varning till de i nationen som funderar på att spilla de hemligheter som utspelade sig under kvällen.

Därefter kliver en rultig, rödklädd, herre in till alla närvarandes förtjusning. Det viskas om tomten och inslagna presenter delas ut till vissa närvarande i salen. En väldig tydlig känsla av piska och morot infaller och det är tydligt att nationen vill visa att om man spelar inom ramarna så kan man belönas, annars hamnar man var nu gamla förste kuratorer hamnar, troligen i ”Hudiksvall” (Eriksson, 1986).

Som avslutning på kvällen hölls ett sista tal av ”Inspektor” Pahlberg. Hon beskrev middagen som i klass med nobelfesten. Detta påstående kan inte bekräftas då ingen närvarande befunnit sig på den sistnämnda. Talet avslutades med de inspirerande orden: Engagemang, glädje och gemenskap. De är menade för dem som med sin närvaro i nationens innandöme lyckas finna sig dessa, och chansen är nog större att de finnes innanför än utanför nationen väggar.

I nationens intresse
Tillförordnad krönikör Joakim Wester

Referenser
Ahlström, E. (2021). Mellan skål och vägg på Orvar: En spoken word essä under nattens senare timmar. Norrlands nations muntliga annaler, 195.
Eriksson, R. (1986). Pessimistkonsulten. Aotom Taotom, spår 3.
Inskription. (300-ish). Syrakusa.

Kommentera

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...