Funderar du på att söka en klubbverkarpost?

Här kan du läsa instruktionerna för posterna! 

Kuratel & klubbverk

I korridoren bakom Majs Café finns Norrlands nations heltidsanställda kuratel, klubbverk och PR-förman. Till kuratorerna vänder du dig om du har frågor kring nationens allmänna verksamhet. Klubbverket svarar på frågor kring specifika arbetsområden. t.ex. nationens teknik, dryckesbeställningar, matbeställningar, Caféverksamhet eller Orvars krogverksamhet.

Förste kurator

Linnea Kjellberg
018-65 70 71
1q@nn.se

Ordförande för styrelsen och landskapet, medlems- och funktionärsansvarig.

Gillevärdinna

Martina Magnusson
018-65 70 74
gv@nn.se

Ansvarar för kock- och serveringspersonal samt driften av nationens gasker och uthyrningar.

Vill du veta mer om posten? Klicka
här!

Cafémästare

018-65 70 78
cm@nn.se

Ansvarar för matinköp, driften av Majs Café samt anställer cafépersonal.

Vill du veta mer om posten? Klicka här!

Barmästare

Tobias Frid
018-65 70 75
bm@nn.se

Ansvarar för dryckesinköp och driften av nationens barer på uthyrningar, klubbar och släpp.

Vill du veta mer om posten? Klicka här!

Andre kurator

Pernilla Johansson
018-65 70 72
2q@nn.se

Ansvarar för uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi.

PR-förman

Weronika Rydz
018-65 70 70 (växel)


Ansvarar för nationens marknadsföring, sociala medier och affischering.

Klubbchef

Magnus Björck
018-65 70 73
kc@nn.se

Ansvarar för anställning av personal, teknik och lönefrågor.

Vill du veta mer om posten? Klicka
här!

Pubmästare

Smilla Andersson
018-65 70 76
pm@nn.se

Ansvarar för dryckesinköp och driften av Orvars krog.

Vill du veta mer om posten? Klicka här!

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

17-19

Orvars Krog

v. 25
Tisdag - torsdag


14-22


Majs Café

Stängt under sommaren

Söndagsbrunch

Stängt under sommaren

Bibliotek

Stängt under sommaren

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...