Nämnderna

Norrlands nation har sex nämnder som har ansvar för fastighet, förvaltning, kommunikation, stipendier, valfrågor och besvärsärenden. Nämndernas representanter väljs av Landskapet och återrapporterar terminsvis sin verksamhet till medlemmarna på Landskap och till styrelsen. 
Besvärsnämnden
Besvärsnämnden består av Inspektor som är ordförande, Proinspektor som är vice ordförande, och två av landskapet valda ledamöter (dessa får inte inneha någon annan post vid nationen). Nämnden behandlar besvär gällande formella fel och ser över stadgarna. Kontakta Förste kurator (1q@nn.se) för att komma i kontakt med Besvärsnämnden.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen och skötseln av nationshuset. Nämnden har det övergripande ansvaret för nationshuset och arbetar med framtida renoveringar, reparationer av större omfattning och ser till att huset uppfyller myndigheternas krav. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för fastighetsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och tre suppleanter. Kontakt: fastighetsnamnden@norrlandsnation.se 

Förvaltningsnämnden
Förvaltningsnämnden ansvarar för nationens fondförvaltning till bland annat Norrlands stipendier och renoveringar. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för förvaltningsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och två suppleanter. Kontakt: forvaltningsnamnden@norrlandsnation.se

Kommunikationsnämnden
Kommunikationsnämnden har ansvar nationens interna och externa kommunikation. Nämnden hjälper till med marknads- och kommunikationsplaner, utbildning i t.ex. presskontakt, samt stöd till nationens aktiva i frågor som gäller t.ex. webb och annan kommunikation. Kommunikationsnämnden består av skattmästare (ordförande) för kommunikationsnämnden, kuratel, PR-förman, Recceförman, tre ledamöter och två suppleanter. Kontakt: kommn@norrlandsnation.se

Stipendienämnden 
Stipendienämnden bereder stipendieansökningar och upprättar förslag till innehavare av stipendier. Nämnden består av en ordförande, förste kurator, två stipendiesekreterare samt två ledamöter för varje fakultet vid Uppsala universitet. Klicka här för att läsa om hur det är att vara stipendiesekreterare! Kontakt: stipendium@norrlandsnation.se 

Valnämnden
Valnämnden ska till landskapet och styrelsen behandla ansökningar inkomma med kandidatnomineringar inför stundande val. Nämnden består av förste kurator samt åtta ledamöter. Ordförande väljs inom nämnden. Kontakta Förste kurator (1q@nn.se) för att komma i kontakt med Valnämnden.

Öppettider

KANSLIET

v. 32
Tisdag
Fredag

15-17
11-14

v. 33 (15-21/8)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

INSKRIVNINGSPERIOD
v. 34 - v. 36 (22/8 - 11/9)
Måndag - Fredag
Lördag9-17
12-15

F.r.o.m v. 37 (12/9-)
Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag


13-17
12-16
12-15

Orvars Krog

SommarOrvar - t.o.m 20/8
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag

18-01
16-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...