Nämnderna

Norrlands nation har sex nämnder som har ansvar för fastighet, förvaltning, kommunikation, stipendier, valfrågor och besvärsärenden. Nämndernas representanter väljs av Landskapet och återrapporterar terminsvis sin verksamhet till medlemmarna på Landskap och till styrelsen. 
Besvärsnämnden
Besvärsnämnden består av Inspektor som är ordförande, Proinspektor som är vice ordförande, och två av landskapet valda ledamöter (dessa får inte inneha någon annan post vid nationen). Nämnden behandlar besvär gällande formella fel och ser över stadgarna. Kontakta Förste kurator (1q@nn.se) för att komma i kontakt med Besvärsnämnden.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen och skötseln av nationshuset. Nämnden har det övergripande ansvaret för nationshuset och arbetar med framtida renoveringar, reparationer av större omfattning och ser till att huset uppfyller myndigheternas krav. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för fastighetsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och tre suppleanter. Kontakt: fastighetsnamnden@norrlandsnation.se 

Förvaltningsnämnden
Förvaltningsnämnden ansvarar för nationens fondförvaltning till bland annat Norrlands stipendier och renoveringar. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för förvaltningsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och två suppleanter. Kontakt: forvaltningsnamnden@norrlandsnation.se

Kommunikationsnämnden
Kommunikationsnämnden har ansvar nationens interna och externa kommunikation. Nämnden hjälper till med marknads- och kommunikationsplaner, utbildning i t.ex. presskontakt, samt stöd till nationens aktiva i frågor som gäller t.ex. webb och annan kommunikation. Kommunikationsnämnden består av skattmästare (ordförande) för kommunikationsnämnden, kuratel, PR-förman, Recceförman, tre ledamöter och två suppleanter. Kontakt: kommn@norrlandsnation.se

Stipendienämnden 
Stipendienämnden bereder stipendieansökningar och upprättar förslag till innehavare av stipendier. Nämnden består av en ordförande, förste kurator, två stipendiesekreterare samt två ledamöter för varje fakultet vid Uppsala universitet. Klicka här för att läsa om hur det är att vara stipendiesekreterare! Kontakt: stipendium@norrlandsnation.se 

Valnämnden
Valnämnden ska till landskapet och styrelsen behandla ansökningar inkomma med kandidatnomineringar inför stundande val. Nämnden består av förste kurator samt åtta ledamöter. Ordförande väljs inom nämnden. Kontakta Förste kurator (1q@nn.se) för att komma i kontakt med Valnämnden.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...