Foto: Johan Israelsson 2018

Nationssekreterare

Vi har intervjuat Elin Sayfoor, om hur det är att vara sekreterare på nationen! Har du fler frågor om posten? Maila 1q@nn.se!
Berätta om dig själv!
Jag heter Elin Sayfoor, jag kommer från en by i Norrbotten som heter Töre och jag läser ett kandidatprogram i retorisk- och litterär kommunikation.

Vad gör du på Norrlands nation?
Jag är nationssekreterare, vilket innebär att jag för protokoll på några av nationens möten. Jag protokollför just nu på nationens Landskap - vilket är nationens högsta beslutande organ - och i Stipendienämnden, som lägger fram förslag på vilka som ska tilldelas nationens stipendium.

Hur mycket tid lägger du ned på ditt engagemang?
Jag protokollför vid sex mötestillfällen per termin. Efter varje möte renskriver jag protokollet under en kväll innan jag skickar det vidare till mötesjusterarna. När justerarna har skickat över sina kommentarer justerar jag protokollet en sista gång innan jag överlämnar den slutgiltiga versionen till mötesordföranden. Därefter är protokollet redo för underskrift och kan godkännas på nästkommande möte! I början kan det ta längre tid att renskriva, men när man väl kommer in i det så går det supersmidigt. Det finns dessutom få saker som är så tillfredställande som att få signera ett helt färdigskrivet protokoll från ett lite för långt kvällsmöte.

Vad är det roligaste med att engagera sig på Norrlands nation?
Det som motiverade mig till att bli funktionär var den fantastiska möjligheten att få samla på sig erfarenheter under studietiden. Det breda utbudet av förtroendeuppdrag som vi studenter kan söka är unikt för Uppsala och jag uppmanar alla studenter till att engagera sig, det förgyller verkligen studietiden. Det som gör att jag har stannat kvar som funktionär på Norrlands nation i tre år är den starka samhörigheten vi medlemmar har på nationen, till och med i formella sammanhang. 

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...