Nationsstyrelsen & nämnder

Nationsstyrelsen är nationens högsta beslutande organ mellan landskapen (medlemsmöten). Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och fem suppleanter. Förste kurator är ordförande.

Norrlands nation har sex nämnder som har ansvar för fastighet, förvaltning, kommunikation, stipendier, valfrågor och besvärsärenden. 

Nationsstyrelsen


Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. 

Har du frågor om nationen av mer allmän karaktär, kontakta istället
kansli(a)nn.se så hjälper vi dig hitta rätt.

Kontakta styrelsen:

Fastighetsnämnden

Kontakta fastighetsnämnden:

Förvaltningsnämnden

Kontakta förvaltningsnämnden:

Kommunikationsnämnden

Kontakta kommunikationsnämnden:

Stipendienämnden

Kontakta stipendienämnden:

Valnämnden

Kontakta Förste kurator för att komma i kontakt med Valnämnden.

Besvärsnämnden

Kontakta Förste kurator för att komma i kontakt i Besvärsnämnden.

Öppettider

KANSLIET

Torsdag
12-15
Lördag
12-15

Majs Café

Stängt för sommaren.

Orvars Krog

Tisdag - torsdag
16-01
Fredag - lördag
16-02

Klubb Hexagon

Inställt tillsvidare

Bibliotek

Stängt för sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
PR-förman (marknadsföring och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Stängt för sommaren.

Laddar...