Nationsstyrelsen

Nationsstyrelsen är nationens högsta beslutande organ mellan landskapen (medlemsmöten). Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och fem suppleanter. Förste kurator är ordförande.
Vill du kontakta hela styrelsen, maila styrelse@norrlandsnation.se.

Har du frågor om nationen av mer allmän karaktär, kontakta istället
kansli@norrlandsnation.se så hjälper vi dig att hitta rätt.

Ordförande
Hanna Nilsson (1Q)
1q@nn.se
 
Vice ordförande
Amanda Samuelsson (2Q)
2q@nn.se
 
Skattmästare
Håkan Falk (fastighet)
fastighetsnamnden@norrlandsnation.se
Andreas Sjödin (förvaltning)
forvaltningsnamnden@norrlandsnation.se
Lena W Jansson (kommunikation)
kommn@norrlandsnation.se
 
Ledamöter
Sara Patz
Tobias Adolfsson
Fredrik Juhlin
Martin Ölund

Suppleanter
Freja Nielsen
Linus Wännström
Hanna Nilsson
Anna Jonsäll
Malin Sjöberg Högrell


Inspektor och Proinspektor (adj)
Cecilia Pahlberg
Maria Forsberg
 
Controller (adj)
Anette Smith (verksamhet)

Öppettider

KANSLIET

Under vecka 3 och 4 har vi utökade öppettider måndag-fredag 9-17.
Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Majs Café har öppet 10-14 under vecka 3. Ordinarie öppettider från och med 20 januari.
Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15
.

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
17-23

Klubb Hexagon

Onsdag
21-01

Bibliotek

Biblioteket har stängt över jul och nyår.
Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
PR-förman (marknadsföring och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...