Nationsstyrelsen

Nationsstyrelsen är nationens högsta beslutande organ mellan landskapen (medlemsmöten). Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och fem suppleanter. Förste kurator är ordförande.
Vill du kontakta hela styrelsen, maila styrelse@norrlandsnation.se.

Har du frågor om nationen av mer allmän karaktär, kontakta istället
kansli@norrlandsnation.se så hjälper vi dig att hitta rätt.

Ordförande
Dennis Vikander (1Q)
1q@nn.se
 
Vice ordförande
Olivia Markstedt (2Q)
2q@nn.se
 
Skattmästare
Håkan Falk (fastighet)
fastighetsnamnden@norrlandsnation.se
Andreas Sjödin (förvaltning)
forvaltningsnamnden@norrlandsnation.se
Lena W Jansson (kommunikation)
kommn@norrlandsnation.se
 
Ledamöter
Amanda Samuelsson
Martin Ölund
Sara Patz
Lovisa von Friedrichs

Suppleanter
Linnea Kjellberg 
Pernilla Johansson
Linus Wännstöm
Olle Linder
Matilda Permerius

Inspektor och Proinspektor (adj)
Cecilia Pahlberg
Maria Forsberg
 
Controller (adj)
Anette Smith (verksamhet)

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...