Norrländska Uppsalakamrater

Verksamhet
Föreningen Norrländska Uppsalakamrater (NUK) är föreningen för tidigare nationsmedlemmar
som vill fortsätta att hålla kontakten med nationen även efter studieåren. 
Föreningens uppgift är också att på olika sätt stödja nationens verksamhet  genom ekonomiskt stöd,  stipendier och medverkan i nationen.
Under de 100 år som föreningen verkat har tidigare nationsmedlemmar ekonomiskt stött insamlingar till nybyggnad och renoveringar av nationshuset med betydande summor.
Senast överlämnade föreningen 2015 en talarstol till nationen tillverkad av en 500-årig tall. 
I samband med nationens 190-årsjubileum överlämnade Norrländska Uppsalakamrater en gåva till nationen på drygt 50.000 kr för en renovering av Gula Salongens gustavianska möbler som samlats in bland tidigare kuratorer och föreningens medlemmar.
Några gånger per år arrangerar NUK söndagsmiddagar för sina medlemmar där en föredragshållare talar om erfarenheter från studentår eller yrkesliv  eller med intressanta studiebesök.
 
Föreningen bildades 1918 och firar sitt 100?årsjubileum på nationen den 20 oktober 2018.
Alla som vill stödja Norrlands nation och få trivsamma tillfällen att träffa nya och gamla nationsvänner välkomnas i föreningen.

Bli medlem nu! 
 
Kontakt
För ytterligare information, kontakta NUKs ordförande Ulla Bergqvist
ulla.bergqvist@gmail.com eller nuk@nn.se

Öppettider

KANSLIET

Torsdag - fredag
13-17

Majs Café

Måndag - fredag
9-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Onsdag - lördag
14-20

Söndagsbrunch

Söndag
11-15

Bibliotek

Måndag - fredag
Lördag
Söndag
9-21
12-18
14-18

Utlåning - bibliotek

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Datasalen och studieplatser

Måndag - fredag
Lördag
Söndag
9-21
12-18
14-18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
PR-förman (Marknadsföring och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...