Norrlandskören

Norrlands Nations Kammarkör eller "Norrlandskören" som den också kallas, är en blandad studentkör.
Kören grundades 1957 av Eric Ericsson som en del i ett större musikprojekt som även innefattade instrumentalmusik. 1964 lämnade delar av kören nationen för att bilda bl.a. Uppsala Akademiska Kör. En ny kör Norrlands Nations Kör bildades samma år och har haft kontinuerlig verksamhet sedan dess även om antalet sångare varierat kraftigt under åren. För närvarande består kören av ca 45 sångare.
 
Under ett år så sjunger kören vid flera tillställningar på nationen, t.ex. gasquer, baler och lucia. Förutom detta har kören flera egna konserter med en mycket blandad repertoar, och vi gör även privata sjungningar. Nya medlemmar tas in i början av varje termin, kontakta info@norrlandskoren.se eller gå in på hemsidan för att få reda på mer.
 
Körens nuvarande dirigent heter Francesco Acquista. I Italien studerade han komposition, kördirigering och kyrkomusik. År 2009 flyttade han till Sverige och studerade kyrkomusik och orkesterdirigering på Kungliga Musikhögskolan. Numera dirigerar han ett flertal körer runtom och i Uppsala.

Hemsida

För bokning och vidare information

Kontakt

Ordförande: Lukas Wollter Majczuk
Mail:  ordf@norrlandskoren.se

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...