Till minne av Janolof Pahlberg

Norrlands nation vill tacka alla som skänkt en gåva till minnet av Janolof Pahlberg, eller Palle som många på nationen lärde känna honom. Palle var Förste kurator på nationen 1976-1977 och Curator Curatorum hösten 1977, och sedan dess en uppskattad nationsvän och rådgivare.
 
Vid nationens många middagar och festligheter var Palle det bästa av bordssällskap. Hans chosefria sätt och underfundiga humor garanterade en trevlig kväll, och han hade förmågan att ge sin odelade uppmärksamhet till sina bordsgrannar. För en intresserad lyssnare delade Palle gärna med sig av glimtar ur nationens begivenheter under senaste halvseklet.
Palle lyckades utomordentligt väl med konststycket att finnas till hands utan att fördenskull lägga sig i, och han stod alltid beredd att ställa upp om så behövdes.

Nedan finnes en lista med alla som skänkt en gåva till Palles minne. Saknas ditt namn? Kontakta 1Q@nn.se.
 

Alla officiella meddelanden

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
08 - 17
08 - 14
12 - 15

Bibliotek

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag - Torsdag
Fredag
17 - 18
14 - 15

Datasalen och studieplatser

Måndag-Fredag
Lördag
Söndag
09 - 21
12 - 18
14 - 18

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...