Till minne av Janolof Pahlberg

Norrlands nation vill tacka alla som skänkt en gåva till minnet av Janolof Pahlberg, eller Palle som många på nationen lärde känna honom. Palle var Förste kurator på nationen 1976-1977 och Curator Curatorum hösten 1977, och sedan dess en uppskattad nationsvän och rådgivare.
 
Vid nationens många middagar och festligheter var Palle det bästa av bordssällskap. Hans chosefria sätt och underfundiga humor garanterade en trevlig kväll, och han hade förmågan att ge sin odelade uppmärksamhet till sina bordsgrannar. För en intresserad lyssnare delade Palle gärna med sig av glimtar ur nationens begivenheter under senaste halvseklet.
Palle lyckades utomordentligt väl med konststycket att finnas till hands utan att fördenskull lägga sig i, och han stod alltid beredd att ställa upp om så behövdes.

Nedan finnes en lista med alla som skänkt en gåva till Palles minne. Saknas ditt namn? Kontakta 1Q@nn.se.
 

Alla officiella meddelanden

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...