Landskap III

Det har blivit dags för terminens tredje och sista landskap! 
Landskapet är nationens högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator, förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. 

Under detta landskap kommer vi att välja en barmästare för vt 19, ledamöter till nationsstyrelsen och våra utskott och nämnder. Är du intresserad av någon av posterna? Vad roligt! Du söker posterna genom att maila en ansökan till 1q@nn.se. 

Din ansökan bör innehålla:
- Namn och telefonnummer
- Vilken post du söker
- En kort beskrivning av dig själv samt varför du söker posten

Föredragningslista
§1.           Landskapets öppnande
§2.           Val av två justeringsmän
§3.           Val av rösträknare
§4.           Kallelseförfarandet
§5.           Adjungeringar
§6.           Fastställande av föredragningslistan
§7.           Meddelanden
§8.           Rapport: nationens styrelse
§9.           Revidering av KKs jämlikhetspolicy
§10.       Revidering av reglemente för styrelsen, könsneutralisering
§11.       Erkännande av förening
§12.       Ekonomisk rapport
§13.       Budget för 2019
§14.       Verksamhetsberättelse 2017-2018
§15.       Val av seniorer i Seniorskollegiet
§16.       Val av två ledamöter i nationens styrelse för 2019-2020
§17.       Val av tre suppleanter i nationens styrelse för 2019
§18.       Val av två ledamöter i valnämnden för 2019
§19.       Val av en stipendiesekreterare för 2019
§20.       Fyllnadsval av Stipendiesekreterare för ht 2018 – vt 2019
§21.       Val av bibliotekarie för 2019 – 2020
§22.       Fyllnadsval av en ledamot i kommunikationsnämnden ht 2017 – vt 2019
§23.       Fyllnadsval av en suppleant i kommunikationsnämnden ht 2018 – vt 2019
§24.      Fyllnadsval av ledamöter i Stipendienämnden representerandes följande områden och under följande mandatperioder:
a)       Medicinska fakulteten ht 2018 – vt 2020
§25.       Val av två klubbvärdar för vt 2019
§26.       Val av fyra barvärdar för vt 2019
§27.     Val av Barmästare för vt 2019
§28.       Övriga frågor
§29.       Ordet fritt
§30.       Landskapets avslutande 

Jakob Ernstsson
Förste Kurator, landskapets ordförande


Alla officiella meddelanden

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Onsdagsklubb

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...