Landskap II - Utlysta poster VT 2019

Kära Norrlänning,

Härmed kallas du till vårens andra lagtima Landskap på Norrlands nation.

Landskapet är nationens högst beslutande organ, där kan du som medlem vara med och påverka nationen och framföra dina åsikter.
På vårterminens andra landskap ska vi bland annat välja nästa termins klubbverkare!
Efter landskapet är alla medlemmar välkomna till en landskapsexa, som dessutom är gratis för frikortsinnehavare och reccar!

Tid: 18.00
Plats: Nya Festsalen (Diskot)

Sök posterna senast 30 mars, klockan 12.00

Klubbchef HT 2019
Gillevärdinna HT 2019
Barmästare HT 2019
Pubmästare HT 2019
Cafémästare HT 2019
Fyllnadsval av Barmästare VT 2019
Fyllnadsval av 1 Klubbvärd VT 2019
Fyllnadsval av 2 Barvärdar VT 2019
Fyllnadsval av 2 ledamöter i Valnämnden
Fyllnadsval av ledamöter i Stipendienämnden representerande följande områden:
- Humanistiska HT 18 – VT 20

Funderar du på att söka en klubbverkarpost? Här kan du läsa instruktionerna för posterna! 

Befattningsbeskrivning Klubbchefen
Befattningsbeskrivning Gillevärdinnan
Befattningsbeskrivning Barmästaren
Befattningsbeskrivning Pubmästaren
Befattningsbeskrivning Cafémästaren


Vi ses där!

Alla officiella meddelanden

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...