Seniorskollegiet

Här finns information om Seniorskollegiet, kommande aktiviteter, hur man blir medlem med mera

Aktuellt våren 2022

Hedersledamöter och seniorer
Vill du nominera någon till hedersledamot eller senior av nationen, ska underlag för detta vara Seniorskollegiets presidium tillhanda senast den 22 april. Nomineringar skickas enklast via mejl till senior@nn.se eller postledes till nationen. Heders­ledamots­kandidat bör vara antingen från Norrland, ha gjort något för Norrland eller ha verkat för Norrlands nation. Nomineringen ska dessutom vara undertecknad av två nationsmedlemmar.
 
Den som nomineras till eller ansöker om att bli senior ska ha varit medlem i minst sex terminer. Blanketter för detta finns i nationens kansli eller på hemsidan.

Har du frågor eller funderingar som rör seniorskollegiet hör av dig till senior@nn.se. Om du inte redan brukar få e-post från oss: skicka gärna ett mejl, så att vi har din e- postadress för framtida bruk!

Om Seniorskollegiet

Här finns information om Seniorskollegiet.
Varför finns Seniorskollegiet?
Seniorskollegiet finns till för de medlemmar som varit med i nationen en tid, och för de som lämnat de aktiva studierna. Kollegiet utgörs helt enkelt av nationens seniorer. Senior kan varje medlem som tillhört nationen i minst sex terminer bli, efter ansökan. 
 
Seniorskollegiet bereder och lägger fram förslag på hedersledamöter till landskapet, och bistår också sittande kuratel i kontakterna med hedersledamöter. Vidare ansvarar kollegiet för att den årliga landsmannahälsningen ges ut och behandlar i övrigt frågor som övriga delar av nationen remitterat till kollegiet. 
 
Medlemskap
Är du inte redan senior? Då kan du bli det genom att ansöka. Du kan också nominera någon. Senior skall ha varit medlem i nationen i minst sex terminer. Ansökan ställs till seniorskollegiets presidium, som behandlar frågan inför terminens tredje lagtima landskap, då val sker. Sista ansökningsdag brukar ligga två veckor innan kollegiets möte för respektive termin.
Ansökan eller nominering till senior kan göras på särskild blankett: Ansökningsblankett för medlemsskap i seniorskollegiet. Kan ansökan inte skickas in via Internet eller e-post. Ladda i stället ned blanketten, skriv under och skicka den till nationen.

Om Seniorskollegiet
Kollegiet har en ordinarie sammankomst per termin, där de stadgeenliga uppgifterna behandlas. Vårsammankomsten, som av tradition hålls den 1 maj, följs av nationens Majmiddag. Höstsammankomsten hålls i regel i oktober/november tillsammans med en enklare middag.
 
Seniorsbandet och bronsbeklädd nål
Seniorer får bära ett bredare nationsband till högtidsdräkten, samt en bronsbeklädd nål. Dessa finns att köpa i nationens kansli. 

Har du frågor eller funderingar som rör seniorskollegiet hör av dig till senior@nn.se. Om du inte redan brukar få e-post från oss: skicka gärna ett mejl, så att vi har din e- postadress för framtida bruk!

Välkommen till våren på Norrlands nation!

Ytterligare information kan fås genom Seniorskollegiets ordförande. 
Ella Ollonen
senior@nn.se
070-28 66 256
 

 

Öppettider

KANSLIET

v. 25
Tisdag

15-17

Orvars Krog

Tisdag - Torsdag

v. 26
Måndag 27/6
Tisdag-Torsdag
Fredag
Lördag
17 - 01


16-22
17-01
14-01
15-01

Majs Café

Stängt under sommaren.


Bibliotek

Stängt under sommaren.

Utlåning - bibliotek

Stängt under sommaren.

Datasalen och studieplatser

Stängt under sommaren.

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Laddar...