Stipendiesekreterare

Vi har intervjuat Mikaela Ottosson, om hur det är att vara stipendiesekreterare på nationen! Har du fler frågor om posten? Maila 1q@nn.se!
Berätta om dig själv! 
Jag heter Mikaela Ottosson, är 22 år gammal, och kommer från Ljusdal i Hälsingland. Jag läser freds- och utvecklingsstudier och älskar att engagera mig på Norrlands nation! 

Vad gör du på Norrlands nation?
Jag är stipendiesekreterare på nationen, och har tidigare varit cafévärd och marskalk. Posten som stipendiesekreterare innebär att jag, tillsammans med den andra stipendiesekreteraren, utlyser alla nationens och universitetets stipendier, med hjälp av nationens skattmästare, som har koll på alla siffror. Vi går igenom stipendieansökningarna och granskar dem. Tillsammans med stipendienämnden och inspektor utser vi stipendiaterna. Vi har tre möten med stipendienämnden under terminen, då vi tar alla beslut, samt äter mat och en massa godis tillsammans. Under det sista mötet avslutar vi dessutom med en härlig avslutningsmiddag!

Vad är roligast med att vara stipendiesekreterare? 
Det bästa med att vara stipendiesekreterare på Norrlands är att man får förmåner såsom frikort och KK-kort, samt en nyckel som går till alla dörrar på nationen. Det är även väldigt roligt att läsa stipendieberättelser. Jag och Kristin, som också sitter som stipendiesekreterare, har haft många roliga timmar i kansliet på kvällar och helger. Det som är roligast med att engagera sig på nationen är alla nya människor man lär känna, gemenskapen man känner och alla roliga minnen man skapar tillsammans.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...