Vanliga frågor

Undrar du något? Här nedan följer några av de vanligaste frågorna.
Hur ändrar jag min adress?
Studenter vid Uppsala universitet har inte möjlighet att ändra sin adress manuellt på studentportalen, utan adressen som står där är hämtad från folkbokföringen och synkroniseras en gång i veckan mot nya uppgifter.

Studenter vid SLU eller medlemmar som inte längre studerar ändrar istället sin adress genom att besöka kansliet eller skicka ett e-post till kansli@norrlandsnation.se.

Kan jag få ett nytt terminskort?
Om man har tappat bort sitt terminskort eller på annat sätt förlorat det kan man få ett nytt tillfälligt kort genom att besöka kansliet. För beställning av ett nytt terminskort besöker du Studentkortet (Stuk) på www.studentkortet.se.

Var kan jag köpa gästkort?
Du kan köpa gästkort på nationen eller på kuratorskonventets gästkortsexpedition på Övre Slottsgatan 7. Kortet kostar 100:- och gäller i en vecka, kort med längre giltighetstid än en vecka kan bara köpa på kuratorskonventet. För att kunna köpa ett gästkort måste du kunna uppvisa ett bevis på att du studerar vid högskola samt legitimation. Om du är student vid Uppsala universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet på Ultuna och därmed har möjlighet att vara medlem i en nation är det inte möjligt för dig att köpa ett gästkort.

Varför har jag inte fått mitt terminskort?
Du har tillgång till kortet digitalt i Studentkortets app. Om du vill ha ett fysiskt kort behöver du beställa det i appen. 

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...