Norrlands nation

Möjligheter till engagemang
Norrlands nation erbjuder medlemmar en chans att engagera sig i nationslivet, skaffa vänner för livet och få viktiga meriter inför arbetslivet. På Norrlands nation finns det något för alla, här kan du: 
 • tjäna extra pengar
 • arbeta i kök, servis eller bakom bardisken
 • bli funktionär och engagera dig i områden som media, kultur eller
  internationella relationer
 • engagera dig i någon av nationens 16 olika föreningar där det finns möjligheter för uppträdande, sång och musik genom nationens spex, orkestrar och körer.
 
Medlemsförmåner
 • vår medlemstidning Norrlands Varjehanda
 • möjligheter att söka stipendier
 • möjligheter att söka studentbostäder
 • företräde vid köp av gaskbiljetter
 • billigare inträde på klubbar och gasker
 • rabatter på lunch och kaffe i Majs café
 • tillgång till nationens egna bibliotek, datasal och studierum.
Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till nationens recceförman.

Varmt välkommen till Norrlands nation!   

Ej servering?

Är du nitton år eller yngre och har tagit studentexamen i Uppsala? Eller skall du läsa en kurs med platsgaranti? Då behöver du, efter halva terminen, intyga att du fullföljer studierna, detta för att ditt terminskort fortfarande skall berättiga till inträde på nationerna. Exakta datum för intygsinlämning kommer senare. Dessa bestämmelser är gemensamma för alla Uppsalas studentnationer. 
Mer information finns här

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb - VKP

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...