top of page
pattern-color-RGB.png
Högtidslandskap
Högtidslandskap

lör 18 nov.

|

Norrlands nation

Högtidslandskap

Högtidslandskap på Norrlands nation

Tid och plats

18 nov. 2023 15:30 – 17:00

Norrlands nation, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala, Sverige

Om evenemanget

// ENGLISH BELOW//

– Please, note that this event will be in Swedish –

Ärade norrlänningar!

Härmed kallas ni till höstterminens historiska Högtidslandskap som kommer äga rum den 18 november klockan 15:30 i Nya festsalen på Norrlands nation.

Ett Högtidslandskap är en ceremoniell tillställning där inga beslut får tas. Därav kommer ingen röstning att äga rum varken inför eller under Högtidslandskapet.

Innan landskapet kommer det även att ske en ceremoniell kransnedläggning vid nationsgraven. Vi samlas i Odinslund vid 14:00 för att sedan, gemensamt, tåga till nationsgraven. Efter kransnedläggningen kommer vi att tåga tillbaka till nationen för Högtidslandskap.

För att kunna närvara på Högtidslandskapet måste du vara medlem, alternativt ha varit medlem av Norrlands nation. Hedersledarmöten av nationen är såklart även de varmt välkomna.

—----- SAMMANFATTANDE INFO —-----

Kransnedläggning: – När? – 14:00

– Var? – Samling i Odinslund. Själva kransnedläggningen sker vid Nationgraven.

HÖGTIDSLANDSKAP: – När?-- 15:30

– Var? – Nya festsalen

– Entré?-- Genom Gamla trapphallen

Varmt välkomna till Högtidslandskap!

______________________________

Dear members of Norrland’s nation,

We welcome you to a historic Högtidslandskap. It will take place on the 18th of November at 15:30 in the New banquet hall. Please, note that this event will be in Swedish.

Högtidslandskap is a ceremonial event where no decisions may be made. Therefore, no voting will take place either before or during the Högtidslandskap.

Before the Högtidslandskap, there will also be a ceremonial wreath-laying in Odinslund. We depart from the nation at 14:00. After that, we will march back to the nation for the Högtidslandskap.

You need to be a member or have been a member of Norrland's nation to visit the Högtidslandskap. Honorary leader meetings of the nation are of course also welcome.

—----- SUMMARY —-----

Wreath-laying: -- When? – 14:00

- Where? – Gathering in Odinslund for kransnedläggning.

HÖGTIDSLANDSKAP: -- When?-- 15:30

-- Where? – New banquet hall

-- Entrance?-- Through the Old Stairwell

Welcome to Högtidslandskap!

Dela detta evenemang

bottom of page