top of page
Inspektorat (2).jpg

Inspektorat

Inspektorat (1).jpg

Inspektorat

Varje studentnation har ett inspektorat som består av en inspektor och en proinspektor, som är universitetets representanter vid nationerna. Inspektoratet är nationens högsta ämbeten. Till inspektor och proinspektor väljs i första hand ordinarie lärare vid Uppsala universitet.

Inspektor

Tobias Sjöblom
Inspektor företräder nationen utåt 
tillsammans med förste kurat
or.

Proinspektor

Maria Forsberg

Vice inspektor. Företräder nationen i enlighet med vad som är överenskommet med inspektor samt vid inspektors förfall.

bottom of page