top of page
Image by Alexis Brown

Intigritetspolicy

GDPR & Cookies

De personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt, tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn, adress och telefonnummer utgör personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd, oavsett om den sker automatiserat eller inte såsom bearbetning, ändring av uppgifter, mailutskick eller överlämnande av uppgifter är en behandling.


Vilka personuppgifter hanterar Norrlands?
Vi har exempelvis anmälningsregister över anmälda sittningsdeltagare som innehåller personuppgifter, vilka vi lagrar så länge vi bedömer att det är aktuellt. Te.x tills genomförd sittning är avslutad. 

Vi publicerar även bilder från våra olika event i ex våra sociala medier. Hör av dig till oss om du önskar att vi plockar ner någon bild på dig.

Frågor?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ändra eller radera dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

Om kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Mer information om cookies hittar du på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Gör du några inställningar eller val på en webbplats, så kan information om det sparas i så kallade kakor, eller cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar till webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny. Cookies används alltså av praktiska skäl för underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

Den information vi får om webbesökare används aldrig för att spåra dem som besökt oss utan enbart för exempelvis att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta.

Om webbplatsen

Frågor, funderingar eller felrapportering angående webbplatsen skickas till Förste Kurator.

Copyright

Materialet på denna sida är skyddat enligt lagen av upphovsrätt. 

Icke-kommersiella parter

Materialet på denna webbsajt får kopieras och distribueras på ett begränsat sätt för icke kommersiellt användande förutsatt att innehållet förblir intakt och att du fullt synligt anger följande: "Copyright © 2023 Norrlands nation, Alla rättigheter förbehållna "

bottom of page