top of page
Landskap3.jpg

Styrande organ

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Däremellan sköter Nationsstyrelsen nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval.

Nationstyrelsen

Nationsstyrelsen är nationens högsta beslutande organ mellan landskapen (medlemsmöten). Styrelsen leder nationens långsiktiga verksamhet, bereder frågor inför landskapen och förrättar funktionärsval. Styrelsen består av kuratel, skattmästare, fyra ledamöter och fem suppleanter. Förste kurator är ordförande.

Ordförande

Ordförande
Odin Karlsen (1Q)

1q@nn.se
 
Vice ordförande
Emma Huss (2Q)
2q@nn.se

Skattmästare

Håkan Falk (fastighet)

fastighetsnamnden@nn.se


Andreas Sjödin (förvaltning)

forvaltningsnamnden@nn.se


Lena W Jansson (kommunikation)

kommn@nn.se

Ledamöter

Nir Teyar
Martin Ölund
Sara Patz
Linnea Kjellberg

Suppleanter

Olle Linder

Mattias Oja
Olivia Markstedt

Alina Krintovski

Wilhelm Zickerman

Inspektorat

Inspektor
Tobias Sjöblom

Pro-inspektor
Maria Forsberg

Controller

Anette Smith

Landskap

Landskapet är Norrlands nations högsta beslutande organ med tre ordinarie sammanträden per termin. Landskapet leds av Förste kurator. Landskapet förrättar val av förtroende- och ämbetsmän samt fattar beslut rörande nationens verksamhet. Alla medlemmar har rösträtt. Var med på nästa landskap och gör din röst hörd! 

Landskap I

22/2 2024

Val av 1Q för HT24 - VT25

Landskap II

9/4 2024

Val av Klubbchef HT24
Val av Gillevärdinna HT24
Val av Barmästare HT24
Val av Pubmästare HT24
Val av Cafémästare HT24

Val av PR-förman HT24 - VT25

Landskap III

21/5 2024

Val av klubbvärdar och barvärdar för HT24
Val av ledamöter till valnämnden

Val av suppleanter och ledamöter till nationsstyrelsen

Handlingar inför landskapet

Här hittar du handlingar inför landskapen

Valnämndens utlåtande

Föredragningslista

Förste och andre kurators meddelanden

Ansökningar

2024 - budget

bottom of page